Het klimaatsocialisme

Datum:
 • zondag 14 augustus 2016
 • in
 • Categorie:
 • Het sprookje van de dreigende, door mensen veroorzaakte klimaatcatastrofe is een indianenverhaal, waarvan slechts een kleine elite profiteert. Gevolg: energiegebrek en zinloos afzien van welvaart, vooral in de armste landen van de wereld.


  Screenshot_20
  (Door: Gerhard Breuning – Vertaling: E.J. Bron)

  In Parijs mochten we vorig jaar december de installatie van een nieuwe wereldreligie beleven. Het wereldwijde klimaatsocialisme werd door de regeringsvertegenwoordigers van de aanwezige landen met groot enthousiasme besloten en bejubeld. Daarmee werd aan de voor velen ondoorgrondelijke puzzel op weg naar de “Nieuwe Wereldorde” naar Noord-Koreaans voorbeeld een nieuw stukje toegevoegd. Wat dat voor Duitsland betekent, kun je gemakkelijk bedenken wanneer je voor je verdere inschattingen gebruikmaakt van het handelen tot nu door de “zwarte weduwe” in de bondskanselarij.

  Het is een misdaad tegen de intelligentie van alle mensen wat er al jarenlang gepropageerd wordt.
  Het hele theater en de nonsens die door de “machtigen” van deze wereld in Parijs werd georganiseerd, is een hevige aanslag op onderzoek en wetenschap. Het is niets anders dan de onderdrukking van kennis ten gunste van de eigen macht en de bevoordeling van gunstelingen, die de heersende elite willig een machtsmiddel leveren om de “gelovigen”, de mediaal dom gehouden en be├»nvloede mensen naar goeddunken te onderdrukken en uit te buiten.

  Het is een misdaad tegen de vlijtige mensen en tegen de succesvolle ondernemers van de middenstand, die men ten nadele van deze ondernemers onder het gebruikmaken van willekeurige, wetenschappelijk niet bewijsbare, in principe compleet idiote thesen flink uitbuit. Het zullen (opnieuw) hoofdzakelijk de Duitsers zijn die – Merkel zij dank – ader moeten laten. Wanneer dom-drieste sociaal-populisten zoals Sigmar Gabriel over de afschaffing van stroom uit kolen zwetsen en de Duitser-haters van de Groenen er blij mee zijn dat “Duitsland” steeds meer verdwijnt, dan lijkt het doel van de “Nieuwe Wereldorde” van de socialistische eenheidspartijen heel dichtbij gekomen te zijn.
  Screenshot_21

  Terwijl Angela Merkel de door de VN aangewezen “vluchtelingencrisis” met de aan haar door de dom voor zich uit kletsende “christendemocraten” verleende macht consequent bespoedigt, verwoest ze quasi met links ook nog de laatste restanten van onze functionerende economie door een schandalig klimaatakkoord met de bekennende klimaatsocialisten van deze wereld. Wie er na dit besluit nog in gelooft dat in Duitsland door de heersende politiek “alles nog goed” zou komen, is helaas nauwelijks nog te helpen.

  De goedgelovige en ge├»ndoctrineerde “Duitsers” zullen dus heel vrolijk de mooiste landschappen onherstelbaar met vogelversnipperaars blijven verwoesten, zinloze biljoenen heffingen voor nog zinlozere klimaatbeschermingsmaatregelen betalen, steeds brutalere ingrepen in de persoonlijke vrijheid accepteren en met ingetrokken hoofden verder worstelen zoals tot nu toe. De collectieve, nooit af te lossen schuld waarmee de overwinnaars van de beide wereldoorlogen ons voor deze twaalf bruine jaren hebben opgezadeld, werden aangevuld met een nooit af te lossen, zogenaamde collectieve schuld.

  Je kunt je vrijkopen van schulden als je maar genoeg geld over de toonbank laat rollen – in ieder geval vrijkopen voor een bepaalde tijd . . . Een beproefd middel van onderdrukking, dat de katholieke kerk al in de middeleeuwen had geperfectioneerd en dat nu nog steeds functioneert zoals je ziet. Wij vragen ons intussen af hoe lang het nog moet duren tot dit volk eindelijk in de gaten krijgt hoezeer het door zijn eigen mensen, door zijn zogenaamde “elites” voor de gek gehouden wordt. Het besluit van Parijs is nog een mijlpaal op weg naar de onvrijheid – een besluit tegen Duitsland, tegen onze arbeidsplaatsen en tegen onze welvaart.

  Hoe zei “onze” (niet de mijne) voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Josef “Joschka” Fischer, het ooit nog maar zo treffend: “Duitsland is een probleem, omdat de Duitsers vlijtiger, meer gedisciplineerd en begaafder zijn dan de rest van Europa (en de wereld). Dat zal steeds opnieuw tot ´onevenwichtigheden´ leiden. Daar kan echter tegengas aan gegeven worden door zoveel mogelijk geld uit Duitsland te leiden. Het maakt helemaal niets uit waarvoor, het kan ook radicaal verspild worden – het belangrijkste is dat de Duitsers het niet hebben. En dan is de wereld al gered.”
  Niemand zou later dus moeten beweren dat hij niet op de hoogte was van de waarheid.

  Want het zal vast en zeker niet zo lang meer duren totdat we de duimschroeven nog strakker aangedraaid krijgen. Een blik in het “meesterwerk” van de oppergoeroe uit Potsdam, “De grote transformatie”, en u ziet uw toekomst als slaven op de CO2-vrije paradijsplaneet van de klimaatsocialisten.


  Bron:
  www.mmnews.de
  Auteur: Gerhard Breuning

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron(www.ejbron.wordpress.com)







  1 reacties :

  h.oldeboom zei

  Beter ware het in plaats van klimaatSOCIALISME, te spreken over klimaatFASCISME. Twee politieke richtingen, eigenlijk bewegingen trouwens, nauw aan elkaar verwant. Benauwende ontwikkelingen overigens nu liberalen en christendemocraten volop aan deze hetze meedoen.

  Een reactie posten