Kabinet zet windmolenproject door ondanks kritiek Raad van State

Datum:
 • dinsdag 19 juli 2016
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Den Haag - De Raad van State spreekt daarom van een ‘ontoelaatbare systeembreuk’ door ten onrechte gebruik te maken van de CHW (Crisis en Herstel Wet), die sinds 2010 van kracht is.  Het kabinet zet zijn plannen voor de aanleg van grote windmolenparken in Groningen door ondanks bezwaren van de Raad van State. Het gebruik van de Crisis- en herstelwet om de benodigde bestemmingsplannen voor dertig jaar vast te leggen stuit bij het College van Staat op zware kritiek, maar de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen weigert het besluit terug te draaien.

  Dat blijkt uit het donderdag bekendgemaakte advies van de Raad van State en de reactie daarop van het departement. Schultz krijgt een flinke tik op de vingers wegens oneigenlijk gebruik van de Crisis- en herstelwet (CHW), die oorspronkelijk bedoeld is om vernieuwende infrastructurele projecten versneld te ontwikkelen om de economische neergang sinds 2008 om te buigen. Met een beroep hierop kan worden afgeweken van de Wet ruimtelijke ordening (WRO).

  Ontoelaatbare systeembreuk
  Volgens de Raad van State is echter onvoldoende aannemelijk dat de beoogde projecten voldoende innovatief zijn of bijdragen aan het bestrijden van de economische crisis. Het spreekt daarom van een ‘ontoelaatbare systeembreuk’ door ten onrechte gebruik te maken van de CHW, die sinds 2010 van kracht is.
  Het kabinet legt het advies grotendeels naast zich neer. De kritiek dat een ‘voorlopige bestemming’ van ruim dertig jaar niet door de beugel kan wordt niet gevolgd. Het plaatsen van windturbines heeft per definitie ‘een lange werkingsduur’, aldus de reactie. Bovendien is de oppervlakte beperkt en blijven gemeenten bevoegd om bestemmingsplannen vast te stellen voor een groot deel van hun grondgebied.

  Volgens Schultz maakt de Crisis- en herstelwet uitzonderingen juist wel ‘uitdrukkelijk mogelijk’ zolang de toepassing beperkt blijft ‘tot specifiek aangewezen projecten’. Het gaat om drie projecten in Groningen genaamd Fryslân, De Drentse Monden en Oostermoer, met in totaal ongeveer 150 windturbines van 3 megawatt. Bovendien past het besluit in de nieuwe Omgevingswet die Schultz reeds door de Tweede en Eerste Kamer heeft geloodst en die in 2019 van kracht wordt.

  Schadevergoeding
  Evenmin betekent de gebruikmaking van de Crisis- en herstelwet dat omwonenden geen schadevergoeding kunnen eisen vanwege de plaatsing van windmolens, aldus de bewindsvrouw. Alleen worden de eigenaren van de turbines uitgesloten van een claim als na ‘experimentele periode’ van dertig jaar wordt besloten dat de windmolens verwijderd moeten worden vanwege een andersluidend bestemmingsplan.
  Het kabinet probeert vaart te zetten achter de plannen voor windmolens op land om de doelen van het Energieakkoord te halen. Die schrijven voor dat in 2020 14% van de energie op duurzame manier wordt opgewekt. Daarom moeten windturbines op land binnen vier jaar in totaal grofweg 6000 Megawatt genereren om energie te leveren aan circa 4 miljoen huishoudens. Door protest van omwonenden lopen veel projecten echter vertraging op.


  FD

  2 reacties :

  h.oldeboom zei

  Die crisis en herstel wet is sowieso al oplichterij; dat soort wetten doet denken aan pogingen door staatsinvesteringen op allerlei gebied de boel economisch weer vlot te trekken net als men deed voor WO2.
  Het enige resultaat is nog meer staatsinvloed op alle gebied en daardoor nog hogere belastingen; een opmaat voor een socialistisch/communistische samenleving waarin andersdenkenden op termijn opgepakt gaan worden. Maar dat zal de mensen een zorg zijn want zij kijken niet verder dan hun NOS-neus lang is.

  Johan Zillig zei

  Na het tellen van de stemmen eindigt de democratie. Evenzo geldt dat als stemmen iets in het huidige beleid zal kunnen veranderen zal het stemmen worden afgeschaft. Tevens is uit een psychisch onderzoek gebleken dat er twee soorten misdadadigers zijn, de ene soort zit in een sporthemd in de bak, het andere soort in het strakke pak achter een buro. Ik vraag mij af met welke soort ik beter af ben.

  Een reactie posten