'Zorg' grote zorg! Niet voor eensgezinde Coalitie van Hollands Kroon

Datum:
 • maandag 2 mei 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Coalitie Hollands Kroon (LADA, Sen. Partij, VVD en CDA) met wethoudster van Gent (Senioren partij) blijven bij hun genomen besluit: 680 mensen krijgen geen Huishoudelijke
  hulp 1 meer.
  Op 18 mei bepaalt de Centrale Raad van Beroep over de toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). „Als de Centrale Raad oordeelt dat we op de verkeerde weg zijn, zullen we het beleid aanpassen", liet Van Gent weten. Zo gaat dat in Hollands Kroon. 

  Onderstaande brief ontving mevrouw van Gent over 'de Zorg'.


  __________________________________________________________________________

  Aan mevr. Van Gent,
  Wethouder gemeente Hollands Kroon.
  Anna Paulowna.

                                                                                                Den Burg, 1 mei 2016.

  Onderwerp: Zorg.

  Beste mevrouw van Gent,

  U bent wethouder van de gemeente Hollands Kroon. In die hoedanigheid heeft u nogal (landelijke) bekendheid verworven. U werd, gezien het aantal raadszetels èn uw benoeming als wethoudster, door zeer veel ouderen ( uw partij heet immers “Seniorenpartij etc.”) als zodanig op het gemeentelijke pluche geholpen. Vol vertrouwen dat er eindelijk een club was ontstaan die zich achter hen zou scharen, hebben zij hun stem op die partij uitgebracht.  U heeft dus, in het bijzonder in het belang van juist hen, een door hen gewenste verantwoordelijkheid op u genomen. Zij hebben u dus zelfs voor 100% in vertrouwen genomen.  In vertrouwen óók jegens het u welbekende onderwerp  “Zorg”. Zodat u achter hen zou staan. Schitterend toch ? Zou je in ieder geval zeggen of denken. Het is echter via  niet alleen plaatselijke maar ook landelijke media dezer dagen opgevallen dat het college van BenW van Hollands Kroon, niet alleen u in het bijzonder maar nagenoeg de voltallige raad, terzake van dit onderwerp nogal negatief in het licht bent en is komen te staan. Zover zelfs dat het gehele gemeentelijke apparaat via een TV-uitzending van Pauw als onderdeel van een Vara programma in de schijnwerpers is gezet. Je zou zeggen: “prachtig dat dit toch allemaal kan”. Maar niet alleen dát. Oók in plaatselijke media “JAS.nl” alsmede – zoals reeds gezegd – overige landelijke media. Het begint er zelfs op te lijken dat u kennelijk uitgebreide contacten heeft om dit te bereiken. Of misschien wel met uw collega('s) in de gemeente Schagen. Daar wordt immers met hetzelfde probleem geworsteld.  Oók dáár doet men bijv. aan “Accomodatiebeleid”. Dus tóch afgekeken van Hollandskroon ! Oók daar gedonder met HH1 in de “Zorg”. Het is dus opvallend dat u samen met uw collega's in de gemeente Schagen gelijke agendapunten hanteert. Evenwel agendapunten waarmee u en uw collega's diverse dolksteken in de ruggen van hen, die u zo vertrouwden, toe dienden.
  Dan was er enige tijd geleden ook nog een bezetting van het gemeentehuis in Anna Paulowna door thuiszorgmedewerkers/sters, weet u nog wel. Bent u ongetwijfeld niet vergeten. Een burgemeester die via de politie vanuit Den Haag (wat moest een burry met een geheime missie van een piep-gemeente in Den Haag ????) verordonneerde dat, met gebruikmaking van de hem heilige Hermandad, de bezetting van zijn “home” hoe dan ook moest worden beëindigd. Dus de de kop indrukken. Dat u onbereikbaar was voor enig overleg met die mensen, daar zorgde u wel voor. U, alsmede de door u gewaardeerde collega's, hadden daar echter geen enkele boodschap aan en verzonnen wel weer – het  college van BenW van Hollandskroon gewoontegetrouw - een of andere rot smoes. Immers, uw collega-politieke-partijgenoten binnen Senioren Hollandskroon stonden aan uw zijde. Uw partijgenoot Pankras deelde dit destijds volmondig mede op een der raadsvergaderingen.  Nu is het opvallend – zo wordt dat gezien – dat die Pankras zich opstelt als een “link” naar de VVD-genoten (Opdeweegh etc.) zodat een eerder door de VVD 'ers ingenomen standpunt met een zekere meerderheid in de Raad met een voor hen positief resultaat kan en kon worden afgesloten. Zodat de Raad bijna in zijn geheel als het ware naar de pijpen van het college danst en dat dus als een mak schaap volgzaam is en blijft. En daarmee de inwoners van de gemeente keer op keer voor het blok zet (enkele voorbeelden: de zwembadaffaire's, Brede Scholen, Coupure, VVV-gebouw, uitkijktoren en nog véél meer).

  Enige dagen geleden werd terzake van de Zorg ook een bezoekje gebracht aan uw huisadres met een ruikertje. Natuurlijk, u zorgde er wel voor niet thuis te zijn of deed uw deur gewoon niet open om elke confrontatie in het openbaar te voorkomen. U zag natuurlijk al wie er op de bel drukten ! U wenst immers – en u geeft zich, gezien uw persoonlijke standpunt, zélf natuurlijk hardstikke gelijk – in het openbaar niet aangesproken te worden op uw handelen in deze. U wenst eveneens niet te worden aangesproken op uw handelen terzake van uw achterban die u voor meer dan 100% in de steek hebt gelaten, puur in de kou hebt laten staan. Het woord “Bezuinigingen” wordt steeds weer aangevoerd.

  Echter daar waar een collega van u, Meskers, millioenen ongebreidelde uitgaven doet  aan de z.g. “Waddenpoort” op Wieringen. Daar onverantwoorde uitgaven pleegde (€ 100.000 wegens overschrijding kosten externen, etc., etc.). Daar bovenop in opdracht van uw “penningmeester” nog eens meer dan € 130.000 wegens een betaalde rekening voor een brandweerwagen aan een failliet bedrijf. Wordt verder overigens angstvallig stil gehouden. Deze lieden zouden van mij een schop onder hun kont krijgen. Maar ja, u allen bent nu eenmaal “Hollandskroners” in optima forma hè. Dus not done. Hoe wilt u dit alles nog t.o.v. de inwoners van Hollands Kroon verantwoorden. Vertel hen dit eens in alle eerlijkheid. Je kunt op je vingers natellen dat u dit niet kunt ! En zeg nou niet dat dat allemaal uit een andere pot komt of dat er “mooie subsidies zijn binnen gehaald” om de woorden van Meskers maar eens te gebruiken. Nee, dat alles komt via de belastingen op de gemeentelijke girorekening. Oók uit mijn portemonnaie. Oók van mijn oude tante die zo nodig hulp behoeft maar niet van u.  Vertel dit hen eens in het openbaar. Immoreel is het gedrag van dit gemeentebestuur, inclusief U.  Dit alles inclusief Pankras en consorte. Diezelfde achterban die – nogmaals – in vertrouwen op u stemde in de hoop dat juist zij, veelal mensen die hulp nodig hebben of soms ook zwakkeren in de samenleving, door u zouden worden gesteund. Men zou zelfs het woord “belazerd” kunnen gaan hanteren. Zo voelen zij zich immers. Zij voelen zich ronduit bedrogen. Sterker: zij zijn niet alleen door u, maar door dit gehele gemeentebestuur – nagenoeg de voltallige Raad – zondermeer belazerd en wensen daar niet op terug te komen. Uw verkondigde op de laatste raadsvergadering dat u in september wel eens gaat kijken hoe het er met die mensen – de vroegere HH1 hulp-behoevenden – voor staat. 5 Maanden na nu ! En dán ? Nadat er intussen al ongelukken zijn gebeurd eerst nog een portie vergaderen binnen uw club, beraadslagen, raadsvergaderingen amendementen enzovoorts. Vervolgens heeft u weer een jaar aan bezuinigingen over de rug van de hulpbehoevenden gewonnen !!! En raad eens : de nagenoeg diezelfde voltallige raad was het dus – zoals eerder gezegd – hardstikke met u eens. Gezien de samenstelling was dat natuurlijk bij voorbaat te verwachten. Daarmee stelt u die mensen dus nog eens, willens en wetens, op de proef.
  Het zou u sieren om slechts éénmaal zowel figuurlijk als letterlijk in de schoenen te gaan staan van hen, die die zorg zo dringend nodig hebben. Kunt u ervaren hoe dat voelt. Ach, misschien later nog ! Mocht u hierop ingaan: dan graag uw antwoord hierop aan de diverse websites in de Kop van Noordholland, de krant of wat dan ook. En uiteraard aan ondergetekende.

  De stem van een ieder op uw partij, de Seniorenpartij Hollandskroon, was dus een blunder van de eerste orde. Het is te adviseren dat u daar eens goed over nadenkt met in uw achterhoofd uw mogelijke eigen toekomst. 

  Ik heb copieën van dit stuk eveneens toegezonden aan de stichting JAS.nl, de redactie van “Wieringernieuws” en de heren Pankras en Meskers omdat zij met name in hun functie zijn genoemd.

  Vriendelijke groet

  Sam Kooy
  Den Burg, Texel..  2 reacties :

  Anoniem zei

  Ga zo door Sam.
  Mooi gesproken.

  Anoniem zei

  ^Zorg^ gaat alleen maar naar de BESNEDERLANDERS.

  Een reactie posten