Extra ingreep blijkt nodig bij Havendijk

Datum:
 • zaterdag 22 november 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon -  Den Oever -  Dijkversterking in Den Oever loopt vertraging op

  Martijn Giisbertsen  

  De dijkversterking in Den Oever, een project van circa veertig miljoen euro en noodzakelijk om het Wieringer vissersdorp bij extreme waterstanden te behoeden voor 'natte voeten, loopt vertraging op.

  Waar de planning aanvankelijk was de Havendijk uiterlijk eind 2017 te hebben verbeterd, dreigt Hoogheemraadschap Hollands Noorder-kwartier nu pas in de loop van dat jaar met werkzaamheden te kunnen starten.

  Minder stabiel 

  Oorzaak hiervan is de grillige en zandige bodemgesteldheid onder en rond de Oeverse dijk, die minder stabiel blijkt als gedacht. Aanvul- lend onderzoek heeft aan het licht gebracht dat hierdoor aan de binnenzijde van de waterkering een extra ingreep moeten worden gedaan. Wat deze maatregel precies behelst, is nog niet helder. Maar volgens het waterschap is maatwerk vereist om stabiliteit te garanderen. Voor de jaarwisseling wordt meer duidelijkheid over de ingreep verwacht.

  Kelders

   Om te komen tot een veilig ontwerp is onder meer ook informatie verzameld over kelders, kruipruimten en funderingen aan de teen van de Havendijk.

  De nieuwe ontwikkelingen hebben volgens de dijkbeheerder vooralsnog geen gevolgen voor de versterkingsplannen. Uitgangspunt blijft dat de Oeverse dijk zo'n anderhalve meter wordt opgehoogd, dat 14,5 meter van het haventerrein wordt 'afgesnoept' en de dijk via traptreden een tribunefunctie krijgt.

  Dit valt af te leiden uit een brief die het waterschap heeft gestuurd naar de Vereniging Industriegroep Haven Den Oever. Die club vroeg zich af of het project door de nieuwe bevindingen op losse schroeven is komen te staan. Dat blijkt niet het geval.

  Voorzitter Gert Jan Wiegman stelt namens de Wieringer havenbedrijven bovendien dat behoud van Visafslag Hollands Noorden ultieme prioriteit heeft en dat door onzekerheid operationele en financiële problemen voor dit bedrijf op de loer liggen.

  Compensatie 

  Oeverse visafslag eist 1,8 miljoen euro compensatie, omdat het veilinggebouw vanwege de dijkversterking voor een derde moet worden afgebroken. Partijen onderhandelen al langdurig, volgens het waterschap mede omdat geen sprake mag zijn van staatssteun.


  NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten