Wandelpad bij groenstrook haven

Datum:
 • dinsdag 21 oktober 2014
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - De bouwers van Kooyhaven zijn Dura Vermeer, Ballast Nedam en De Vries & van de Wiel.


  De groenstrook rondom het toekomstige regionale havengebonden bedrijventerrein bij Kooypunt, langs het Noordhollands Kanaal op Polderse grond, wordt zo'n zeventig meter breed. De zone, die zal worden aangelegd om de industriehaven aan het zicht van omwonenden en agrarische bedrijven te onttrekken, krijgt de vorm van een dijktalud. Ook wordt een wandelpad gerealiseerd.

  Bouwhoogte 

  De bouwhoogte op het bedrijventerrein langs het Noordhollands Kanaal wordt met hetzelfde doel beperkt tot twintig meter. Hollands Kroon draagt, wanneer de raad daarmee akkoord gaat, maximaal drie ton bij aan inrichting en beheer van de groenstrook.

  ____________________________________

  Dijktalud rond toekomstige industriehaven
  ________________________

  In tegenstelling tot wat eerder in deze krant door een misverstand is gemeld, trekt de gemeente geen zeven ton uit voor infrastructurele voorzieningen op het toekomstige bedrijventerrein. „Het consortium betaalt juist 3,50 euro per vierkante meter aan het gemeentelijk fonds voor bovenwijkse voorzieningen, zoals iedere ontwikkelaar die in Hollands Kroon aan de slag gaat", licht wethouder Theo Meskers toe.

  Termijnen

   „De bouwers (Dura Vermeer, Ballast Nedam en De Vries & van de Wiel, red.) hebben gevraagd of ze dat bedrag in twee termijnen mogen voldoen. Daarover beslist de raad. Of ze in een later stadium een beroep op het fonds doen om het bedrijventerrein in te richten, moet blijken."

  NHD


  0 reacties :

  Een reactie posten