“Gedragscode: Eerlijke, gelijke behandeling van omwonenden”

Datum:
 • woensdag 29 oktober 2014
 • in
 • Categorie: , , ,

 • Windwaarschuwing 


  Blog “Opinie & Debat” nr. 8

  Maandag 27 oktober 2014

  De afgelopen week kwam Eneco voor Windpark Houten (u weet wel, daar waar kinderen de slaap amper vatten) met een winstwaarschuwing. Het verhaal: door de strenge geluidsnormen die de gemeente Houten oplegde (max. gemiddelde 43 decibel), valt de winst enorm tegen. Een miljoen wordt er minder verdiend, maar geen zorgen: het project is nog steeds winstgevend en de obligatiehouders (het publiek zoals u en ik) krijgen gewoon netjes de rente op de spaarcentjes.

  De wethouder van de gemeente Houten, een voormalig Eneco-man, geeft echter aan dat de redenering van Eneco onzin is. Het heeft dit jaar gewoon veel minder gewaaid. Op zich een vreemde constatering, want het KNMI geeft desgevraagd aan dat er gemiddeld net zoveel wind is geweest als in voorgaande jaren. Diezelfde wethouder zegt dat omwonenden geen recht hebben op schadeclaims, omdat ze al 10 jaar geleden hadden kunnen weten dat de winstturbines er zouden komen. Toen riep iedereen luidkeels dat het project financieel zeer haalbaar was en dat de gemeente Houten in één klap aan haar duurzaamheidsdoelstellingen zou kunnen voldoen. Bij de toen geldende geluidsnormen van 40 decibellen, 3 minder dan de 43 decibellen waar nu mee gewapperd mag worden. En ook vlak voor dit project onder de huidige maatwerkvoorschriften werd neergezet tegen de gevels van omwonenden aan, berekende het zeer gerenommeerde bureau Ecofys (100% dochter van… Eneco) dat dit project zeer winstgevend zou zijn. Krijgt u inmiddels ook het gevoel dat er iets niet klopt? Wat is er nu echt aan de hand?

  Het meest voordehand liggende is, dat op windprojecten veel meer verdiend wordt dan wij tot nu toe hebben aangenomen. Op een project van 10 miljoen kan zomaar 28% minder opbrengsten zijn en dan nog is het project financieel rendabel en dan nog krijgen de obligatiehouders keurig hun centjes. Je kan je wel afvragen, waarom obligatiehouders maar zo weinig krijgen als de winst veel hoger had gelegen. Een andere mogelijkheid is, dat Eneco en Ecofys het zelf eigenlijk allemaal niet zo goed weten. Hoe kan je anders na 8 maanden al zeggen dat de resultaten voor de aankomende 20 jaar gaan tegenvallen? Het geeft aan, dat het wellicht helemaal niet om wind gaat, maar om een ander verdienmodel. Wat? Welnu, het zou zomaar eens kunnen zijn dat de CO2-emissiehandel de meest voordehand liggende is. Het verkopen van emissierechten is gouden business en bedrijven als Eneco laten de emissierechten niet bij de gemeenten liggen waar ze de windturbines neerzetten. Dat komt dus niet ten goede aan de gemeenschap, noch wordt dat meegerekend in welke subsidiestroom dan ook. Het is de dubbele kers op het dikke slagroomgebakje.

  Het lijkt ook erg toevallig dat de getaxeerde planschadeclaim nu op bijna een miljoen ligt. Hoewel Eneco hier niet voor opdraait, omdat de gemeente vergeten is de mogelijkheid voor schadeclaims door te leggen aan Eneco (en Eneco als MVO-organisatie de onkundige gemeente Houten niet heeft willen helpen), kan Eneco zich alvast aan het indekken zijn. Kijk, wij draaien al zo weinig winst, dus wij kunnen helaas niet bijdragen aan het teloor gaan van de gelden van de Houtense belastingbetaler. Mea culpa.

  Er zijn nog veel meer voorbeelden te bedenken, maar we sluiten af met Enecodorp Vianen. In Enecodorp Vianen worden op 360 meter van woningen (dezelfde minimale afstand die in Houten ook te vinden is) nog grotere winstturbines neergezet dan in Houten. 165 meter hoog maar liefst. En mocht de gemeente Vianen trachten de Nederlandse-omstandigheden voor omwonenden gunstiger te maken dan de wettelijke 47 decibellen (7 meer dan onder de oude wetgeving tot 2011 en 4 meer dan in Houten), dan kan Eneco nu zeggen dat de gemeente Vianen er voor zorgt dat het project de das om wordt gedaan.

  En dat gaat Vianen nooit toestaan, waar wethouders commissarissen zijn bij de grondeigenaar, waar Eneco voor de gemeente de reactie op zienswijzen schrijft en waar de gemeente zelf aandeelhouder is: daar is het goed toeven voor de windlobby. Nee, Vianen heeft zélf een sterk financieel belang bij de realisatie van dit project en zeker als dat door Eneco gebeurt. Nu heeft Vianen een argument om haar inwoners niet te hoeven beschermen. u zult zien dat Vianen, met Houten als argument, dan ook geen maatwerkvoorschriften op zal leggen. 

  U had natuurlijk zelf al bedacht dat dit een spel zou kunnen zijn om de levendige subsidiestroom op gang te kunnen houden, want anders zou minister Kamp daar wel eens het mes in kunnen zetten. En dat wil Eneco natuurlijk al helemaal niet. 

  Daarmee is de Toon gezet.


  NLVOW.nl

  Nedelandse Vereniging Omwonenden Windenergie

  0 reacties :

  Een reactie posten