Accommodatiebeleid levert nog te weinig op

Datum:
 • donderdag 19 juni 2014
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Anna Paulowna - Hollands Kroon loopt twee ton achter op bezuinigingsdoel voor 2015

  Mike Deutekom m.deutekom@hdcmedia.n1  
  De voor 2015 geplande bezuiniging van 630.000 euro op accommodaties in Hollands Kroon wordt zeer waarschijnlijk niet gehaald. Dat blijkt uit de uitvoeringsprogramma's voor het nieuwe accommodatiebeleid, waarover de gemeenteraad in de vergadering van 26 juni gaat praten.

  Een ingrijpend punt is de verzelfstandiging van de 'buitensportvelden'. De gemeente wil op termijn af van onder meer de onderhoudskosten van velden en accommodaties. Nadat voor alle clubs is bepaald op hoeveel velden ze volgens de normen van onder meer de KNVB en de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) recht hebben, wordt in 2015 de zaak geharmoniseerd en start de gemeente met de onderhandelingen met de clubs om tot verzelfstandiging van de sportaccommodaties te komen. Daarvoor wordt eerst een nulmeting gehouden om de toestand van de velden en de opstallen in kaart te brengen.

  Sporthallen

  Ook voor de binnensporters brengt het accommodatiebeleid veranderingen. De gemeentelijke sporthallen (de Zuiderzeehal in Wieringerwerf, de Niedorphal in Winkel en Veerburg in Anna Paulowna) worden als het even kan ondergebracht bij een stichting, want ze kosten de gemeente veel geld. Als bijvoorbeeld vrijwilligers de Zuiderzeehal gaan, runnen en schoonmaken; scheelt - dat bijna tachtig mille per jaar aan loonkosten. De gebruikers zelf moeten verantwoordelijk worden voor het beheer en de exploitatie. Dat is bij de verenigingshallen 't Zijveld ('t Veld) en de Zwaluwvluchthal (Breezand) en de, al eerder bij een stichting ondergebrachte, Sportcentrum Wieringen al het geval.

  ___________________________________________________________

  Verkoop De Terp lijkt optie voor halen besparing 
  ___________________________________________________________


  Hollands Kroon overweegt die verenigingen en stichtingen tot maxi maal 15.000 per jaar te gaan ondersteunen als die hallen ook worden opengesteld voor andere gebruikers dan die van de eigen vereniging. Voor Sportcentrum Wieringen zou dat volgens de gemeente een probleem vormen, aangezien de hal structureel zo'n veertig mille per jaar tekort komt op de exploitatie. Dit ondanks een jaarlijkse subsidie van de gemeente van 36.000 euro. Met name loonkosten van de beheerder en de vrijwilligersvergoedingen van in totaal 35.000 euro per jaar en rente en aflossing van een lening van 32 mille zijn de grote boosdoeners. Hollands Kroon verwacht tot het einde van het contract van de beheerder - in 2018 - bij te moeten springen. Daarna zouden de gebruikers van de hal het stokje over moeten nemen. Al beseft het college van B en W dat het verzorgingsgebied van de hal met 6000 inwoners op Wieringen niet groot is.

  Verlies 

  Pas volgens jaar wordt er een besluit genomen over de vier binnenzwembaden in de gemeente. Wel wordt de conclusie al getrokken dat Hollands Kroon te veel zwemwater heeft. Om de bezuinigingsdoelstelling voor 2015 te halen, zou zwembad De Terp in Wieringerwerf verkocht kunnen worden. Het afgelopen jaar heeft het zwembad een verlies gedraaid van bijna 350.000 euro. Ondernemer Jervin Tonneman uit Middenmeer heeft belangstelling om het bad commercieel te gaan exploiteren. Ook de zwembaden Den Krieck (Breezand) en De Venne (Hippolytushoef) draaiden vorig jaar met verlies, respectievelijk 25.000 en 141.000 euro.


  NHD

  1 reacties :

  Sam Kooy zei

  In de 4e alinea wordt het aantal inwoners van Wieringen vermeld. Zou zijn 6000. Tja, als je dat opdeelt naar de kosten van De Venne dan wordt het verlies per inwoners fiks omhoog gekrikt. Om én het gemeentebestuur én het NHD wakker te maken: Wieringen had op1 april 2011 8585 inwoners. Waar zijn die 2585 gebleven. Natuurlijk; in opdracht bij de Financiele administratie van de nieuwe gemeente opdat De Venne opgedoekt zou kunnen worden vanwege de hoge kosten per inwoner !

  Een reactie posten