Trafo: verkeerd beslist?

Datum:
 • donderdag 6 maart 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - 't Veld -  Inwoners: 'Zijtwende afgewezen op grond van sterk vertekenende cijfers' 


  Liset van Ravenzwaaij

  Bewoners uit 't Veld twijfelen aan de manier waarop gemeente Hollands Kroon en Tennet de locatie Zijtwende hebben afgewezen als plek voor het toekomstige transformatorstation.

  Volgens de bewoners, die worden vertegenwoordigd door Wim Se-pers, wijst alles erop dat Tennet fouten heeft gemaakt bij de vergelijking tussen de meerkosten van Zijtwende en de oorspronkelijke investeringskosten. Sepers heeft via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) een brief van Tennet aan het college van Hollands Kroon over de afwijzing van Zijtwende in handen gekregen. Sepers: „Of de meerkosten zijn vijf miljoen te hoog, of de oorspronkelijke investeringskosten zijn twaalf miljoen te laag."

  Volgens Eefje van Gorp van netbeheerder Tennet ligt het iets genuanceerder: „Het is een heel simpel verhaal. Zijtwende is vanwege de afgelegen ligging van de hoogspanningsmast gewoon duurder. Als wij extra kosten moeten maken, zoals voor Zijtwende het geval zou zijn, moeten wij precies kunnen aantonen waar alle kosten vandaan komen om het te verantwoorden. In de oorspronkelijke begroting was dat niet zo uitgebreid nodig, omdat daar geen meerkosten zijn vanwege de gunstige ligging." Volgens Van Gorp is het voor Tennet zaak om zo goedkoop mogelijk te werken. „Omdat de elektrititeitsrekening voor de mensen uiteindelijk wel betaalbaar moet blijven." Volgens Sepers ligt het niet zo eenvoudig en hij stelt dat Zijtwende is afgewezen op grond van sterk vertekenende cijfers.

  „Het wekt verbazing dat noch het college, noch de door hen ingehuurde expert, de door ons opgemerkte misrekening van Tennet niet hebben waargenomen. De bewuste brief van Tennet is destijds door het college ook nog eens ter beschikking gesteld aan de gemeenteraad."

  NHD

  ______________________________________________________

  Overzicht trafostation

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Een door een gemeente of andere overheid ingehuurde expert die het gelijk van gemeente of overheid moet bewijzen of controleren zal ten alle tijde de opdrachtgever in het gelijk stellen, anders krijgt hij nooit meer een opdracht van welke gemeente of overheid dan ook.
  Als er geld voor is altijd zelf een expert inhuren die vervolgens jouw gelijk weer kan aantonen, cijfers zijn gemakkelijk te manipuleren.
  Zorg er vervolgens dan wel voor dat het onderzoek 100% waterdicht is want onze "onafhankelijke" rechters zullen al bij 1 % twijfel in het voordeel van overheden beslissen.
  Daar komt ook nog bij dat ambtenaren er geen enkel probleem mee hebben de zaken anders voor te stellen als ze zijn.
  Bij een burger heet zoiets meineed, bij een ambtenaar een ambtelijke vergissing.

  Het college van HK zal niet in haar eerste leugentje gestikt zijn, de zaken anders voorstellen als ze zijn is inmiddels gewoon goed geworden in Hollands Kroon, niemand die daar nog van op kijkt.
  Je zal er maar wonen.

  Een reactie posten