De lamentatie van Nawijn.

Datum:
 • zondag 16 februari 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Hollands Kroon - Raadsvergadering 30-1 vervolg 5-2 'tenenkrommend'. 

  Merkwaardig begin

  Nawijn houdt een niet geagendeerd openingspraatje waarin hij zich beklaagt over de berichtgeving in de media aangaande zijn declaratie-gedrag. Deze berichtgeving zou foute gedachtes opwekken etc.etc. Vreemd blijft evenwel dat hij (Nawijn) €3700 heeft teruggestort na publicaties in het NHD over zijn declaratiegedrag terwijl hij bovendien wegens o.a. declaratie problematiek in Heemskerk het veld heeft moeten ruimen.  Nawijn is door Remkes (provinciebaas) op totalitaire wijze aan HK opgedrongen waaronder de plaatselijke politieke partij LADA, die protesteerde tegen de gang van zaken, regelmatig lijdt door intimidatie van zowel Nawijn als de overige klassiek patriarchaal gerichte partijen als cDA, Pvda, Vvd. De man lijkt de geest van de tijd niet aan te voelen nu er vrijwel dagelijks in de media berichtgeving is over toenemende corruptie, machtsmisbruik en gepruts door de bestuurders in dit land terwijl de bevolking uitsluitend bruikbaar is om onder Vvd leiding uitgemolken te worden voor politieke hobby’s en onderling gekonkel van het etablissement.

  Beheersverordening - Haast

   Hallo, zijn wij wakker? Geen lijken in de kast horen wij Vlaming (cDA) nog zeggen bij de samenvoeging der gemeentes. Wel, hier is er dan weer eentje; de beheersverordening voor het buitengebied Wieringen. Dit doen wij om tijd te winnen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen aldus ons bestuurlijk genie de wethoudster Franken. Waarmee zij impliciet toegeeft dat HK en Franken weer eens te laat zijn; jammer is wel dat geen der raadsleden erop inging te vragen hoe het nu mogelijk is dat in een kersverse gemeente de bestemmingsplannen niet up to date zijn. Wat heeft dat management driemanschap, met o.a. die ene juffrouw uit Castricum, dan eigenlijk uitgespookt in de voorbereiding- en overgangsfase HK? Belangrijk voor Franken is dat voor 11 februari a.s. de beheersverordening vastgesteld is zodat er leges geheven kunnen worden. De beheersverordening zou alle vrijheden in zich dragen die een bestemmingsplan ook heeft zodat van een vastgevroren status quo geen sprake zou zijn. Zij ziet de beheersverordening als een tijdelijke verlenging van het oude bestemmingsplan en heeft geen enkele consequentie voor aanvragen tot veranderingen of aanpassingen door burgers of bedrijven. Als er maar geld binnenkomt lijkt zij te denken; de rest lossen wij wel op door uit het geheime procedure boek een regeltje weg te knippen en op een andere plek weer in te plakken.

  HaastAccommodatiebeleid ; verkoop overtollig onroerend goed. 

  'Slechts' €250.000 heeft wethouder van Dijk (PvdA) nodig om de verkoop van het overtollige gemeente onroerend goed in ex gemeentes Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en Nieuwe Niedorp in gang te kunnen zetten De wethouder had het over schoon grond verklaringen, enthousiaste vrijwilligers die een buurthuis op wilden zetten in Wieringermeer en Barsingerhorn en graag dat bewuste pand voor €1 in handen wilden krijgen zodat wederom HAAST geboden is. Haast, om panden om niet te schenken en evengoed €250.000 aanvragen om schenkingen te bespoedigen? Een ieder weet dat de onroerend goed handel identiek is met immense geldbedragen en keiharde zakelijke belangen en nu heeft een wethouder haast om een gebouw weg te geven? Waar heeft die man zijn clownsdiploma gehaald?

  Navrant is dat geen der raadsleden de wethouder ook maar iets vroeg over de bedragen waarvoor de gebouwen in de boeken staan, de verwachte opbrengsten van de gebouwen en termijnen waarbinnen de verkoop plaats zou moeten hebben. Tevens stond de gevraagde som van €250.000 niet op de begroting, deze zou uit de Algemene Reserve (= belastinggeld) betrokken gaan worden en kan dus ook als een lijk uit de Vlaming-kast, beter gezegd het Vlaming-knekelhuis, beschouwd worden. Precedentwerking voorkomen was ook al zo’n goeie van het cDA zonder dat deze partij uit de doeken deed over welke soort precedenten het nu ging. Later bleek na diverse interpellaties dat er niet eens een plan van verkoopaanpak was.
  Het CDA diende een amendement in om geen 250.000 maar 100.000 euro ter beschikking te stellen als voorbereidingskrediet voor de uitvoering van het accomodatiebeleid. Er kon geen onderbouwing gegeven worden voor de 250.000 euro door de wethouder. Dit amendement haalde het niet (16 tegen, 8 voor).

  Locatie scholen Slootdorp.

  Een interpellatiedebat van de VVD en D66 over de locaties van de brede scholen in Slootdorp en Hippolytushoef werd aan de agenda toegevoegd. De bewoners van de dorpen willen een andere locatie voor hun school dan het college. Hoe kan het dat dit steeds weer gebeurt? In Breezand en Wieringerwaard had wethoudster Franken ook grote problemen over de locaties voor de brede scholen. Ook daar wilden de bewoners een andere locatie voor de school.
  Een grote groep belangstellenden op de tribune, maar ze kwamen allen voor niets. Om 23.00 uur stopte de raadsvergadering zonder dat het debat had plaatsgevonden. Dat is tekenend voor alles wat er in deze gemeente gebeurt: lak aan je inwoners.

  De bewoners van Slootdorp geven de voorkeur aan de locatie Belboei omdat daar ruimte en al een kinderopvang aanwezig is. Voorts is er de locatie De Regenboog en de locatie Zaaier vlakbij de kerk   Voor de locatie Regenboog wilde de fractie van de Pvda ( Pvdheelkleinea) bij monde van raadslid van der Laan  wel €204.500 ter beschikking stellen omdat deze plek volgens de PvdA de meest aantrekkelijke zou zijn. .
  Gezien dat mooie bedrag van €204.500 zou men haast zeggen dat iemand een rekensommetje gemaakt heeft; jammer dat de raadsleden niet vroegen naar het hoe en waarom van deze specifieke berekening en de achtergronden ervan. Gelukkig werd deze Pvda motie op kosten van de burgers maar uitsluitend bedoeld om Pvda wethouder van Dijk uit de wind te houden, onder hoongelach van de overige raadsleden, van tafel geveegd.

  Maar er zijn eigenlijk belangrijker en meer primaire zaken die aan de keuze van een locatie kleven. Is het de gemeente die de keuze maakt of zijn het de schoolbesturen die de keuze maken? Je zou menen dat het schoolbestuur de argumenten van de ouders en de bewoners onderschrijven en voor de Belboei kiezen. Het schoolbestuur is de bouwheer. De gelden komen van de gemeente.
  Hoeveel tijd en geld (vooral ambtenarentijd) is al in de locatiekeuze in Breezand en Wieringerwaard, nu Slootdorp en Hippolytushoef, gestoken?
  Inmiddels hebben de scholen in Slootdorp een zwijgplicht. Door wie overigens opgelegd is de vraag maar wij denken dat de scholen deze zwijgplicht, een mooie dooddoener om het publiek niet te woord hoeven te staan en geheel passend in nep-elitaire wereldje van het onderwijs, zelf ingesteld hebben. Wiens belangen dienen zij?

  Redactie JAS


  3 reacties :

  Anoniem zei

  Vaak wordt vergeten dat onze bestuurders ook maar mensen zijn zoals u en ik.
  Dat is ook helemaal niet erg ware het niet dat ze zich gaan gedragen alsof ze de wijsheid in pacht hebben en dat is in verreweg de meeste gevallen niet zo, zeker is dat niet het geval met onze bestuurders in Hollands Kroon.

  Wat heeft Lia Franken als wethouder gepresteerd?
  Er zijn mij geen gevallen bekend waaruit gebleken is dat ze(of haar ambtenaren) een verstandig besluit heeft genomen en als ze al een besluit heeft genomen pakt dat nadelig uit voor de meeste ingezetenen van Hollands Kroon.
  Ze heeft tot nu toe alleen maar de indruk gewekt bezig te zijn met het veilig stellen van een onbekommerde oude dag voor haar en haar man.

  Wat heeft Theo Meskers gepresteerd?
  Theo Meskers is een windbuil waar weinig verstandigs uitkomt en het lijkt er op dat hij uitsluitend bezig is te bedenken hoe hij opdrachten voor zijn bedrijfje binnen kan slepen en tot overmaat van ramp wil hij uit de toch al lege gemeentekas ook nog wel eens € 50.000 wegschenken aan buurgemeentes. Voorwaar een carrière als wethouder om "trots"op te zijn.

  Wethouder Van Dijk is een typische PvdA regent die er van uit gaat dat hij en alleen hij het weet en zeker niet de inwoners van HK want wat weten de inwoners van Hollands Kroon nu beter of meer als dat hij weet? Toch helemaal niemand?

  Burgemeester Nawijn heeft in zeer korte tijd al aangetoond een kei te zijn in frauduleuze handelingen en om het allemaal nog erger te maken zijn de inwoners van Hollands Kroon verzekerd van een volkomen incompetent veel te groot ambtenaren apparaat waardoor de inwoners van Hollands Kroon veel te veel gemeentelijke belastingen hebben te betalen.

  Als men niet beter wist zou men geneigd zijn te denken dat het gemeentehuis een soort freubelschooltje is waar ons college bestuurdertje aan het spelen is en onze ambtenaartjes bezig zijn de inwoners tegen zich in het harnas te jagen door keer op keer de burger dwars te zitten, met als doel het rechtvaardigen van hun overbodige baantjes.

  Sam Kooy zei

  Je moet als inwoner van HK langzamerhand wel lam geslagen worden door de buitelingen van dit gemeentebestuur. En dan heb ik het over de burgemeester, de wethouders em de gekozen raadsleden. Door de verdraaiinegen van feiten, van onwaarheden, van leugens van het college. En door de gesnoerde monden van de volksvertegenwordigers van HK. Er is n.m.m. geen voldoende stof meer om de inferieure kwaliteit en betrouwbaarheid van deze lieden nog op papier te zetten. Er is nog maar één weg: weg ermee. Opdonderen.

  Anoniem zei

  Mijnheer Kooy, het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat veel reageerders hun naam niet onder hun reactie willen zetten. Alles heeft te maken met de cultuur in Hollands Kroon, men is namelijk bang voor represailles vanuit de hoek van de Gemeente.

  U heeft de krantenartikelen kunnen lezen over burgemeester Nawijn en de commentaren van de politiek liegen er niet om: de politiek noemt de reacties van de burger op vragen van een journalist “bedenkelijk”. Kennelijk is de politiek van mening dat een frauderende burgemeester wel kan, maar een burger die zijn mening geeft, wordt bedenkelijk genoemd. In dit land is ooit sprake geweest van “vrijheid van meningsuiting” maar die vrijheid wordt door de politiek steeds meer beknot, natuurlijk met de PvdA voorop.

  Op uw eiland woont een gemeenteambtenaar die werkzaam is als handhaver bij de gemeente HK, maar tevens is hij voorzitter van LTO Texel. U zult begrijpen dat deze ambtenaar nooit zijn LTO vrienden in HK zal bekeuren, maar hij heeft als voorzitter van LTO Texel wel connecties met de politiek op Texel en zodoende kan hij zijn invloed aanwenden om het u op Texel ook lastig te maken vanwege uw mening over de gemeente HK, want een onwelgevallige mening hebben over politiek en ambtenaren in Hollands Kroon is taboe.
  Het zou niet mogelijk moeten zijn maar in HK is alles mogelijk dus een gewaarschuwd mens telt voor twee zou ik zeggen.

  Een reactie posten