Bevolkingsonderzoek naar gif

 Den Haag  -  Kabinet kijkt op advies van Gezondheidsraad naar risico's chemische gewasbescherming.


Mensen die in de buurt van bollenvelden, fruitboomgaarden en andere landbouwgronden wonen, kunnen volgend jaar een oproep voor een bevolkingsonderzoek tegemoet zien. Het kabinet wil erachter komen of zij mogelijk gezondheidsrisico's lopen door de chemische middelen die in die gebieden worden gebruikt om de gewassen te beschermen.

Het onderzoek, dat naar verwachting enkele miljoenen euro's kost, wordt in 2015 en 20i6 verricht. Dat heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) gisteren aangekondigd. Het kabinet neemt een advies over van de Gezondheidsraad, die het nut van zo'n bevolkingsonderzoek had onderzocht. Onderzoeken in het buitenland leverden aanwijzingen dat omwonenden van landbouwpercelen gezondheidsrisico's kunnen lopen. Ze klagen geregeld over misselijkheid of irritaties van huid, ogen of luchtwegen.

Het kabinet had de Gezondheidsraad mede naar aanleiding van een uitzending van 'Zembla' om advies geyraagd. Daarin pleitte een hoogleraar toxicologie voor beter onderzoek naar de risico's van bestrijdingsmiddelen voor mensen die in landbouwgebieden wonen. Volgens de raad moet het onderzoek zich richten op boeren en hun gezinsleden en op omwonenden. Verder moet vooral worden gekeken naar vrouwen in de vruchtbare leeftijd en jonge kinderen.

 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zal het onderzoek leiden en samenwerken met andere onderzoeksinstellingen en gemeentelijke gezondheidsdiensten. Er komt dit jaar eerst een proef. Intussen neemt het kabinet maatregelen om blootstelling van omwonenden aan pesticiden te verminderen. Zo wordt de toelatingsprocedure voor deze middelen aangepast: voortaan worden de risico's voor alle omwonenden beoordeeld.

NHD

1 reacties :

Anoniem zei

Onderzoeken in het buitenland gedaan worden hier weer overgedaan en waarom?
Het is allang duidelijk dat het gif schadelijk is voor mens en dier maar door weer een onderzoek over te gaan doen wordt er weer de nodige tijd gewonnen.
In Hollands Kroon kunnen de (bollen)boeren weer opgelucht ademhalen, weer een aantal jaren gewonnen, ze kunnen weer doorgaan met het vergiftigen van mens en dier.

Een reactie posten