Dorpsraad staakt actie na faillissement

Datum:
 • dinsdag 28 januari 2014
 • in
 • Categorie:
 • Callantsoog - Verhuurders vissen achter net bij VVV

   Michiel Snik m.snik@hdcmedia.nl.

   De dorpsraad van Callantsoog en Groote Keeten ziet geen heil meer om nog geld proberen terug te halen van de failliete VVV in Callantsoog. „Het plukken van veren van een kale kip lijkt de raad niet zinvol. Vandaar dat dit dossier als gesloten kan worden beschouwd", zo laat een woordvoerder namens de dorpsraad weten.

  De VVV in Callantsoog viel onder regionale VVV Noordkop die in maart van het vorig jaar op de fles ging. De VVV bemiddelde tegen een provisie van 18 procent voor de verhuur van vakantieaccommodaties. Het toerismebureau had ontvangen huren kunnen doorstorten op een aparte rekening, na verrekening van de provisie. Doordat de VVV dat niet deed konden deze 'in' het faillissement verdwijnen. „De VVV beheerde de gelden daarom niet als een goed huisvader", stelt de dorpsraad. Veel dorpsbewoners uit Callantsoog verhuurden kamers, vakantiehuisjes en appartementen via de VVV en waren door het faillissement gedupeerd. Daarom besloot de dorpsraad de afgelopen zomer als intermediair voor hen te bemiddelen.

  Om geld terug te kunnen halen moet worden bewezen dat de VVV ten onder is gegaan door slecht bestuur. Dat wordt erg lastig, zo concludeert de dorpsraad na zowel schriftelijk als mondeling overleg met de curator. „De bewijsvoering voor onbehoorlijk bestuur van de VVV en diens raad van toezicht blijkt uitermate ingewikkeld en kostbaar en is bovendien zeer onzeker qua resultaat", zo laat de dorpsraad in een brief aan gedupeerden weten. Tevens constateert de dorpsraad dat: 'Hoewel het boekhoudkundig verstandig en gewenst is ontvangen voorschotten veilig te stellen op een neutrale rekening, bestaat daar geen wettelijke verplichting voor. In die zin valt de VVV dus juridisch niets te verwijten.'

  Tot slot meldt de dorpsraad in het schrijven: 'De gedupeerde verhuurders zijn elkaars concurrenten. Dit betekent dat hun aanspraken qua volgorde eerst na de Belastingdienst, het UWV en andere crediteuren behandeld en afgewikkeld kunnen worden. Zelfs na verkoop van het pand aan de Jewelweg schijnt de boedel niet toereikend te zijn om de aanspraken van de eerder genoemde partijen te kunnen honoreren.


  NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten