Watervlo in sloot wordt beter beschermd tegen bestrijdingsmiddelen dan omwonenden.

Datum:
 • zondag 20 oktober 2013
 • in
 • Categorie:
 • Er zijn aanwijzingen, dat omwonenden gezondheidsrisico’s kunnen lopen vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen c.q. gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw.

  Eerder hebben wij aandacht besteed aan het conceptadvies van de Gezondheidsraad om onder omwonenden van landbouwpercelen een onderzoek uit te voeren naar blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Dit omdat er aanwijzingen zijn dat omwonenden gezondheidsrisico’s kunnen lopen vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen c.q. gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. 

  De Gezondheidsraad heeft over dit advies recentelijk nog een hoorzitting gehouden. MNH was ook aanwezig op deze hoorzitting en wij hebben aangegeven blij te zijn met dit conceptadvies, omdat de jarenlange oproep van omwonenden en milieuorganisaties voor een dergelijk onderzoek nu daadwerkelijk ook gehonoreerd wordt. De Gezondheidsraad is na een gedegen en grondige analyse nu tot eenzelfde conclusie gekomen.

  MNH heeft tijdens de hoorzitting nog eens opnieuw de ongerustheid van omwonenden over hun gezondheid naar voren gebracht. Wij citeerden uit e-mails die de afgelopen week bij ons waren binnengekomen en waarin omwonenden van bollenvelden en fruitboomgaarden hun ongerustheid uitten over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de gevolgen die dat kan hebben voor henzelf en voor hun kinderen. Ook vroegen de omwonenden ons of er regels bestaan hoeveel afstand er moet zitten tussen een boer die zijn perceel bespuit met bestrijdingsmiddelen en een aangrenzende woning. Ik heb al deze vragers helaas moeten mededelen dat er eigenlijk alleen landelijk wettelijke regels bestaan voor spuit- of teeltvrije zones in relatie tot het oppervlaktewater, maar dat er geen wettelijke regels bestaan in relatie tot woningen of andere gevoelige bestemmingen (scholen, e.d.). In de wet (Activiteitenbesluit) is tot de centimeter voorgeschreven hoe groot de spuitvrije of teeltvrije zone moet zijn om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen terechtkomen in het oppervlaktewater, maar er is niet wettelijk geregeld hoe groot de afstand moet zijn tussen een bespoten perceel en een naastliggende woning. Alleen in een bestemmingsplan wordt in sommige gevallen wel eens een spuitvrije zone afgesproken, maar dat is afhankelijk van het feit of een gemeente(raad) dat wel of niet wil.

  Er is dus niets landelijk geregeld! 
  Een volgens ons niet uit te leggen situatie. De watervlo in de sloot, rondom bijvoorbeeld een bollenveld, wordt beter beschermd dan het spelende kind in de tuin van een aanliggende woning van ditzelfde veld! 

  Voor de Gezondheidsraad hebben wij dan ook gepleit voor landelijke wettelijke regels met betrekking tot spuitvrije en teeltvrije zones in relatie tot woningen, scholen e.d. Het is afwachten of de Gezondheidsraad onze oproep opneemt in het definitieve advies en of de Staatssecretaris (aan wie de Gezondheidsraad adviseert) uiteindelijk iets doet met deze oproep voor spuitvrije of teeltvrije zones. Wel zouden boeren en omwonenden, wellicht ondersteund door overheid, boeren- en milieuorganisaties, nu al kunnen kijken of zij niet zelf tot gezamenlijke afspraken kunnen komen ter voorkoming van vermijdbare blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Daar heeft iedereen baat bij!

   Rolf van Arendonk


  Milieufederatie NH
  0 reacties :

  Een reactie posten