Slot advies: begeleider van 50.000

Datum:
 • zaterdag 19 oktober 2013
 • in
 • Categorie:
 • Schagen - Het advies van de commissie van wijze mensen inzake Slot Schagen luidt: stel een onafhankelijk begeleider aan, die zorgt dat de exploitatie van het Slot voor het einde van dit jaar in handen komt van een partij. 

  Hans Duin

  Iedereen kan meedingen naar verwerving van de toekomstige exploitatie van het complete Slot. Het college neemt dit advies over en bespreekt dit op 29 oktober met de raad. De kosten van de begeleider worden geschat op 50.000 euro. De kosten van de driehoofdige commissie bedroegen 15.000 euro.

  De commissie van drie moest adviseren over het collegebesluit om het Slot helemaal aan Igesz over te dragen. Deze beslissing deed veel stof opwaaien. De commissieleden hebben weinig goede woorden over voor de gevolgde werkwijze. Er wordt gesproken over weinig consistente keuzes: 'In het voorjaar werd door zowel de exploitatiestichting als door Kasteel Schagen BV (Igesz, red.) stellig afgekoerst op een breuk, terwijl drie maanden later wordt geopteerd voor het maken van nieuwe, meerjarige afspraken. Daarnaast wordt het college (minus oud-burgemeester Westerink) en de bestuurders van de stichtingen verweten dat zij niet naar alternatieven hebben gezocht.

  De commissie vindt dat de gemaakte keuzes onvoldoende zijn onderbouwd: „Jan Bouwes, Gerard Stuijt (penningmeester van de stichting, red.) en op de achtergrond ook Jos Beemsterboer hebben, zonder enig feitelijk zicht op de financiele positie van BV Kasteel Schagen, besloten te (laten) kiezen voor het in hun ogen minst slechte alternatief.  De keuze van de wethouders is, zo zegt de commissie, alleen gemaakt op basis van een analyse van Stuijt, met als kanttekening: „Het collegevoorstel inclusief brief van Stuijt is qua strekking en conclusies tot stand gekomen na een inhoudelijke interventie van wethouder Jan Bouwes." De commissie betwijfelt of het nieuwe contract tussen Slot en Igesz, waarbij een veel lagere huur is vastgesteld, rechtsgeldig is. „En er mag namens de gemeente hoe dan ook niemand meer in het bestuur van de stichting zitten: 'Dubbele petten leiden tot niets anders dan gedoe."


  NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten