Vrienden van Slot Schagen biedt oplossing

Datum:
 • donderdag 24 oktober 2013
 • in
 • Categorie:
 • Schagen - „De financiele pijler van het Slot Schagen is de huuropbrengst van de hotelkamers,...
  .... en als de huidige huurder (Hotel Igesz, red.) zijn verplichtingen niet na kan komen is het zaak voor het Slot een alternatief te vinden. Een ondernemersechtpaar uit de regio heeft hiervoor grote belangstelling getoond en dat aan de gemeente kenbaar gemaakt. In een gesprek met de Exploitatiestichting is ze echter gewezen op afspraken met Igesz."

  Dit, en een opsomming van redenen waarom de Exploitatiestichting wel met dit ondernemersechtpaar in zee zou kunnen gaan, staat in de 'De toekomst van Slot Schagen'. Dat is de visie die de in oprichting zijnde stichting Vrienden van Slot Schagen deze week gestuurd aan burgemeester en wethouders en gemeenteraad van Schagen. Die zal zich dinsdag 29 oktober in een raadsvergadering buigen over het collegevoorstel, een 50.000 euro kostende externe begeleider aan te stellen om orde op zaken te stellen bij Slot Schagen.

  De stichting bestaat uit een aantal bezorgde burgers, onder wie voormalig vrijwillig administrateur Bert Goedegebuure. „Zonde van het geld", zegt hij. „Het ondernemingsplan van Floor en Koen Spaansen uit Winkel, is gebaseerd op een marktconforme huur. Zij willen een kleinschalig hotel runnen met een onderscheidend hoge kwaliteit en geloven dat hiervoor een markt is. Het stel ziet in slot Schagen een prachtige ambiance. Ze zijn bereid tot de benodigde investering en een kwaliteitsslag te maken om de kamers op het gewenste niveau te brengen en hebben hiervoor de middelen. Met als uitgangspunt dat de exploitatie van de Ridderzaal van de burgers (lees: de Vrienden, red.) blijft."


  NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten