Bepalen lobbyisten natuur en veiligheid?

Datum:
 • zaterdag 28 september 2013
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Petten/Callantsoog - Tot in lengte van jaren baggeren en zand opbrengen 
  _________________________________________________________________________
  De macht van de baggermaatschappijen is groot. Hebben hun lobbyisten het ministerie van Vrom en Rijkswaterstaat dusdanig bewerkt dat hun plannen tot versterking van de Noordzeekust gerealiseerd gaan worden? Hoogstwaarschijnlijk wel. De gevolgen zijn desastreus, volgens Pettemer Harm Salomons.
  _________________________________________________________________________
  Harm Salomons

  Hoe kon het allemaal gebeuren? De oorsprong ligt in de jaren 70, toen Rijkswaterstaat besloot om de strekdammen tegen de dijk en het strand te verlagen. Een kapitale blunder. Aan het begin van de Pettemer Zeewering veroorzaakten westerstormen dat door afslag nog maar een smalle strook strand over bleef. Maar daar werd een oplossing voor gevonden, dacht Rijkswaterstaat. Zand spuiten op en voor het strand. De zogenaamde suppletie op het strand bij Petten en de suppletie voor het strand bij Callantsoog. Toen de suppletie bij Petten voltooid was, werd dat al gauw teniet gedaan door een paar westerstormen. De kosten waren hoog en het strand weer laag en smal. De suppletie voor het strand bij Callantsoog had als doel dat het zand bij het strand zou aanspoelen. Op een zogenaamde inspraakbijeenkomst vroeg ik aan een morfoloog hoever de suppletie bij Callantsoog naar het strand was opgeschoven. Zijn antwoord was, dat het zand zich 150 meter in noordwaartse richting Den Helder had verplaatst. De suppletie had dus niet het gewenste resultaat.

  Zandvlakte

  Recentelijk is het strand bij Petten weer opgehoogd en is er weer een suppletie gedaan voor het strand van Callantsoog. Al jarenlang vinden deze suppleties plaats voor de Noord-Hollandse kust. Met als resultaat dat het zand zich langzaam in noordelijke richting verplaatst waar het uiteindelijk in het Balgzand bij Den Helder en verder in de Waddenzee terechtkomt. Het zand verplaatst zich naar het noorden omdat de vloedstroom sterker is dan de ebstroom. De oorzaak is her Nauw van Calais. Voor de suppleties was het Balgzand bij laag water een grote rnoddervlakte waar miljarden zeepieren voedsel waren voor de vogels. Nu is het Balgzand bij laag water één grote dode zandvlakte. Een ecologische ramp.

  Interesseren 

  De morfoloog was hiervan niet op de hoogte. En ook de Waddenvereniging schijnt zich er niet voor te inte- resseren. Dat het bodemleven op de baggerplaatsen, de strekdammen en voor het strand vernietigd wordt is blijkbaar onbelangrijk: Op de plaatsen waar geen suppletie plaatsvindt worden ter compensatie matten aangebracht op de strekdammeri voor de mosselen. Overbodig want de dammen zitten al vol mosselen.

  Het plan is nu om voor de dijk bij Petten duinen aan te leggen met een breed strand ervoor. Het strand bij Callantsoog krijgt weer een voorsuppletie. Een aannemer moet een aanpak ontwikkelen om dit te realiseren. Hij krijgt dan een contract voor 20 jaar om ervoor te zorgen dat het strand en de duinen niet in zee verdwijnen. Het resultaat zal zijn als boven beschreven. Het zand zal zich langzaam verplaatsen richting Waddenzee en Texel en misschien wel verder. Met alle gevolgen van dien. De havens van Texel en de haven van Den Helder zullen vaker moeten worden uitgebaggerd en het Molengat is al zover dichtgeslibd dat scheepvaart al lang niet meer mogelijk is. Dus omvaren via het Schulpengat. Tot in lengten van jaren zal er gebaggerd en gesuppleerd moeten worden.

  Dammen 

  Volgens mij zou het aanbrengen van lange en hoge dammen (500 m) tussen Camperduin en Callantsoog een natuurlijke aanwas van zand tussen de dammen veroorzaken. Zoals bij IJmuiden en Texel het geval is. De dammen zouden ook pieren kunnen worden. Zoals de pieren op de Canarische eilanden. Goed voor het toerisme en vissers. Ook zal tussen de betonnen constructie een rijk onderwaterleven tot ontwikkeling komen.


  NHD


  1 reacties :

  van Alphen zei

  Wat veel nuchter denkende mensen wel weten gaat voorbij aan de ambtenaren van waterstaat die zich laten voorlichten door de baggerbedrijven. De onnozelaars begrijpen niet dat ze in de maling worden genomen of in het andere geval worden ambtenaren vorstelijk beloond door diezelfde baggerbedrijven om de plannen van die bedrijven te verwezelijken.

  Een reactie posten