'Geen pretpark op Afsluitdijk'

Datum:
 • maandag 29 juli 2013
 • in
 • Categorie: ,
 •  Den Oever - Overheid wil 'robuuste en sobere' toeristische invulling.

  Lydia Jasper 

  Een pretparkachtige, groot schalige attractie op de Afsluitdijk geniet, nou niet bepaald de voorkeur van betrokken overheden als het gaat om de toeristische invulling. Het moet 'robuust en sober'. Zo blijkt uit het zogenoemde 'Consultatiedocument Infocentrum Afsluitdijk'.

  Het stuk is onder andere bedoeld voor ondernemers die er brood in zien om een informatiecentrum op of bij de Afsluitdijk te realiseren en te exploiteren. Bezoekers moeten hier de geschiedenis van de strijd tegen het water kunnen beleven en ervaren. De betrokkenen zien in het Keringhuis op de Maeslantkering (jaarlijks 70.000 bezoekers) en Futureland op de tweede Maasvlakte (jaarliiks 140.000 bezoekers) goede voorbeelden.

  De provincies Friesland en Noord-Holland, gemeenten Hollands Kroon, Zuidwest-Friesland en Harlingen alsmede Rijkswaterstaat zoeken ondernemers die mee willen denken over de toeristische invulling. En ze hebben daarom op 28 augustus een informatiebijeenkomst gepland voor belangstellenden. Met serieuze gegadigden volgt vervolgens een persoonlijk gesprek over de economische haalbaarheid en over een potentiele samenwerking. De attractie moet namelijk zichzelf kunnen bedruipen.

  Om wildgroei van activiteiten te voorkomen, ligt de focus op het ontwikkelen van de bestaande 'knooppunten': Zurich, Kornwerderzand, Breezanddijk, Het Monument en Den Oever.

  Het eindresultaat van de rnarktconsultatie wordt medio oktober verwacht. Op dit moment wordt gewerkt aan een tijdelijke informatievoorziening. Op Kornwerderzand staat een goed bruikbare tentoonstelling over de ontstaansgeschiedenis van de Afsluitdijk. Alleen voldoet die niet aan de wensen van de betrokken overheden. Zij vinden die verouderd.

  ________________________________________________
  ________________________________________________


  Drukte 

  Jaarlijks passeren ruim zeven miljoen auto's de Afsluitdijk.
  Daarnaast gaan er jaarlijks zo'n zestigduizend boten door
  de schutssluizen bij Den Oever en Kornwerderzand. Bij
  Het Monument stoppen gemiddeld vierhonderd auto's per dag.

  ________________________________________________
  NHD


  0 reacties :

  Een reactie posten