PVV stelt vragen over windmolens in Zijpe

Datum:
 • woensdag 13 februari 2013
 • in
 • Categorie: , ,
 • HAARLEM - Vragen inzake hoe nu verder met de windmolens te Zijpe (nu gemeente Schagen) van de heer D.J. van der Sluijs (PVV)


  Inleiding 

  De heer D.J. van der Sluijs wil vragen stellen over windmolen te gemeente Zijpe (inmiddels opgegaan in gemeente Schagen). In het Noord Hollands Dagblad van 12 februari 2013 staat te lezen dat de voormalige gemeente Zijpe in het ongelijk is gesteld over een verleende vergunning voor een windmolen. Raad van State (RvS) heeft de rechter, die vergunning nietig had verklaard, in het gelijk gesteld.

  De aanvrager heeft destijds onjuiste gegevens aangeleverd bij de vergunningsaanvraag. Toen de omwonenden er achter kwamen dat conform het bestemmingsplan de turbines niet vergund mochten worden, ontstond massaal protest van de omwonenden. Daarop hebben alle omwonenden zienswijzen ingediend.

  Na meerdere rechtszittingen, tot de raad van State aan toe, bleef de gemeente Zijpe telkenmale en tevergeefs volharden om de vergunning afgifte mogelijk te maken. Zijpe is hierin door de raad van State in het ongelijk gesteld.

  Eenzelfde situatie speelt zich af rondom een illegale windturbine op de Grote Sloot 158 in diezelfde gemeente Zijpe. Ook hier blijft de gemeente Zijpe hardnekkig volharden om ook hier, ondanks illegaliteit, alsnog vergunning afgifte na 6 jaar mogelijk te maken.

  Omwonenden blijven continue geconfronteerd worden met monotoon gedreun en overlast, woningafwaardering en ontbreken van woon- en leefgenot. De gemeente Zijpe is 1 jan 2013 opgegaan in de gemeente Schagen.

  Wethouder duurzaamheid van de nieuwe gemeente Schagen exploiteert eenzelfde type windturbine als op Grote Sloot 158. 

  Vragen 

  1. Hoe gaat de provincie om met colleges waarvan blijkt dat gemeenteraadsleden en wethouders achter de schermen zelf belanghebbenden zijn inzake windmolen exploitatie? De namen van deze personen zal ik om privacyredenen separaat aan het college doorgeven. Graag een gemotiveerd antwoord?

  2. Is het college het met de PVV eens dat de integriteit van deze bestuurders ernstig te kort schiet? Er is hier namelijk sprake van “meer dan de schijn van belangenverstrengeling”, wat in de politiek gezien wordt als een doodzonde. Is het college het hier mee eens? Zo nee, waarom niet?

  3. In communicatie naar de tweede kamer en provincie doen gemeenten een beroep voor betere bescherming van burgers, terwijl uit de praktijk het tegenovergestelde blijkt. Zo concludeert ook de meervoudige kamer van de rechtbank van Alkmaar. Nu voeren gemeenten rechtszaken tegen omwonenden en provincie om illegaliteit te kunnen legaliseren, in plaats van het bieden van gezamenlijke burgerbescherming. Welke acties onderneemt de provincie richting deze gemeenten om dit proces te doorbreken? Graag een gemotiveerd antwoord.

  4. Is er al een exacte zittingsdatum bekend om de zaak mbt de Grote Sloot 158 tussen provincie en gemeente af te kunnen wikkelen? Zo nee, wanneer verwacht het college dat deze datum bekend zal zijn?

  5. Omwonende Mw. Vonk heeft zich mogen voegen als belanghebbende in deze zaak (Grote Sloot 158). Is het mogelijk dat de provincie haar juridisch (laat) bijstaan daar er een gemeenschappelijk belang in deze is, nl het niet vergunnen van een overlast gevende illegale windturbine. Zo nee, waarom niet?

  6. Welke mogelijkheden ziet de provincie om deze zaak al dan niet buiten de rechtszaal spoedig voor omwonenden tot een oplossing te kunnen dwingen? Graag een gemotiveerd antwoord.

  7. Dit hele proces is niet in het belang van de burgers en ook niet in het belang van de Provincie Noord Holland. Welke middelen heeft de provincie om dit soort excessen van overlast en jarenlange getraineer van procedures door lokale overheden te kunnen bespoedigen naar oplossende richtingen?

  Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.

  Prov. N-H

  2 reacties :

  Anoniem zei

  De PVV, tenminste 1 partij die de corruptie van de gemeentebesturen en haar ambtenaren aan de kaak durft te stellen.

  Anoniem zei

  Hoeveel geld krijgt een gemeenteraadslid / wethouder?

  Een reactie posten