'HVC slaat door met wind en zon'

Datum:
 • woensdag 13 februari 2013
 • in
 • Categorie:
 •  ALK MAAR - VVD heeft ook kritiek op 'ondoorzichtige' bestuursstructuur bij afval- en energiebedrijf.

  DOOR ED DEKKER

  Als eigenaar (voor 75 procent) van Horizon Energy BV heeft het Alkmaarse afval- en energiebedrijf HVC in Duitsland 's werelds grootste skihal bedekt met zonnepanelen. Dik 18.000 panelen, een oppervlakte van bijna drie voetbalvelden. Volgens de VVD in de regio Noord-Kennemerland slaat de HVC hiermee 'volledig door'. 

  „Niet alleen met zonne-energie zet HVC veel te grote stappen. Ook met gigantische investeringen in windmolens gaat de onderneming veel te ver", alclus raadslid Rinus Kalverboer uit Schermer. Hij voert in Noord-Kennemerland een groep van verontruste VVD-raadsleden uit Alkmaar aan.

  Zij noemen de financiele situatie bij het bedrijf 'wankel' en pleiten voor het afstoten van activiteiten. Kalverboer: „Als Huisvuilcentrale is de HVC opgezet voor het inzamelen en verwerken van afval. In de loop van de jaren is het werkterrein aanzienlijk verbreed. Met als gevolg rode cijfers en een schuld die is gegroeid tot bijna een miljard."

  HVC is eigendom van 48 gemeenten en zes waterschappen. Als publiek bedrijf zal de HVC niet snel failliet gaan. Kalverboer: „Met tariefsverhogingen zing je het heel lang uit. Maar de burgers, de belastingbetalers, dreigen de dupe te worden."

  Voor de VVD is de maat vol. „De bestuursstructuur van HVC is ondoorzichtig. De aandeelhouders vormen het bestuur. Dat zijn vooral leden van de colleges van b en w. Die kunnen vrij handelen. De terugkoppeling naar de gemeenteraden is doorgaans summier. Het beleid is ondoorzichtig. Het gaat om miljoenen. Om steeds meer miljoenen", benadrukt Kalverboer.

  Met een schuld van 821 miljoen vindt de HVC-directie niet dat de positie van het bedrijf  'kwetsbaar' is. „We zijn nog steeds een stabiel bedrijf. Wel zijn maatregelen getroffen. De gevolgen van deze economisch gure tijd zijn ook voor ons groot", aldus woordvoerster Sandra Bruin.

  Een 'ombuigingsprogramma' moet de HVC jaarlijks 19 miljoen besparen. Er verdwijnen 110 arbeidplaatsen. Dc vakbonden erkent de noodzaak van een ingrijpende reorganisatie. Voor 63 werknemers is ontslag gevraagd.

  Het verlies over 2011 van 11 miljoen euro schrijft het bedrijf toe aan de 'verplichting om op een andere manier af te schrijven, lineair'. De komende cijfers over 2012 zullen slechter zijn dan die van 2011, bevestigt Bruin. „Maar binnen twee jaar schrijven we weer zwarte cijfers."

  Alle investeringen in zonne- en windenergie hebben volgens Bruin 'volledig' de instemming van  de aandeelhouders. „De HVC helpt hen om hun klimaatdoelstellingen waar te maken. Daar gaan we mee door." Bruin verwacht dat Horizon Energy (in 2011 acht ton verlies) dit jaar 80.000 euro winst maakt.

  In de komende aandeelhoudersvergadering wordt beslist over de overname van de verlieslijdende Stadsverwarming Purmerend.

  __________________________________________

  Betrokken bij aardwarmte. 

  In Zuid-Holland ziet HVC veel perspectief in geothermie (aardwarmte). Het bedrijf gaat samen met de gemeente Westland en 24 glastuinbouwbedrijven het benutten van aardwarmte in deze regio onderzoeken.

  „Nonsens, buiten alle proponies", reageert raadslid Rinus Kalverboer namens de VVD Noord-Kennemerland. „HVC dient daar zich niet in te mengen. Dit is het terrein van ingenieursbureaus en bouwkundig specialisten."

  Geothermie past volgens HVC prima in de verschuiving van het bedrijf van afvalverwerking naar grondstoffen, duurzame energie en energiebesparing.
  _________________________________________________


  Ook in Z-Afrika en Nepal investeringen 

  HVC is ook actief in Afrika. Het bedrijf is voor 25 procent eigenaar van Tedcor International. Tedcor is een afvalinzamelbedrijf en werkt in een aantal Zuid-Afrikaapse townships.

  Voor 5 procent heeft een belang in Tedcor Group Proprietary Ltd. Beide belangen zijn een investering van 1.650.000 euro.

  VVD-raadslid Rinus Kalverboer: „Het gaat de VVD niet om het bedrag, maar om het principe. Wat heeft HVC te zoeken in Zuid-Afrika?"

  HVC verdedigt de investering door te wijzen op 'het maatschappelijk belang van de activiteiten van Tedcor'.

  In Nepal steunt het Alkmaarse bedrijf het project Biocomp. Dit is een lokaal initiatief om op 'duurzame wijze' biocompost te produceren in de vallei van Kathmandu. In 2011 is 25.000 euro geschonken. Plus een toezegging van 100.000 euro voor het verder ontwikkelen van het project.

  ______________________________________________________

  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten