Beroep tegen verbod windmolens Nauerna

Datum:
 • maandag 21 januari 2013
 • in
 • Categorie:
 • ZAANSTAD - De gemeente legt zich niet zonder slag of stoot neer bij de uitspraak van de rechtbank Haarlem, die in december de bouw van twee nieuwe windturbines aan het Noordzeekanaal bij Nauerna verbood.
  Dat blijkt uit een mail van een betrokken ambtenaar. In december stelden DZ en POV vragen aan burgemeester en wethouders over de windmolens. De strekking daarvan was waarom niet geluisterd is naar tal van waarschuwingen die, blijkens de motivering van de rechtbank, van belang waren. De vragen van de twee partijen worden niet binnen de afgesproken termijn beantwoord. Als reden geven B en W dat nog niet besloten is over een hoger beroep.

  Uit de ambtelijke mail waarover deze krant beschikt blijkt dat vorige week al begonnen is met voorbereiden van een hoger beroep.

  DZ-fractievoorzitter Aart Molenaar denkt dat B en W de beantwoording van de vragen uitstelt om zo aan bemoeienis van de gemeenteraad te ontkomen. ,,Het is een bevoegdheid van het college om in beroep te gaan. Het is makkelijker om eerst in beroep te gaan en het daarna pas aan de raad te melden.’’

  Volgens de interne mail is het de bedoeling het door de rechtbank vernietigde besluit te repareren. Twee voorname kritiekpunten van de rechtbank zijn het ontbreken van een rapportage over de omgevingshinder die de windturbines veroorzaken, de zogenaamde milieu-effectrapportage en geen rekening houden met het toekomstige recreatiegebied dat op de afvalstort komt, vlakbij de turbines.

  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten