Raadsvergadering Hollands Kroon 20-12-2012

Datum:
 • donderdag 20 december 2012
 • in
 • Categorie:
 • Raadsvergadering Hollands Kroon 20 december 2012  Voorzitter:Dhr. J.R.A. Nawijn


  Agendapunten  0  Verlengde inspreektijd transformatorstation 19.00 - 20.00 uur

   1.   Opening

   2.   Mededelingen voorzitter

   3.   Vaststellen agenda

   4.   Inspreken burgers over andere onderwerpen dan het transformatorstation nabij De Weel

   5.   Tweede waarnemend voorzitter van de raad

   6.   2e Wijziging GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

   7.   Verordening afvalstoffenheffing

   8.   Verordening rioolheffing

   9.   Verordening onroerende zaakbelasting

  10.   Verordening toeristenbelasting

  11.   Verordening forensenbelasting

  12.   Legesverordening

  13.   Actualiseren investeringen 2012

  14.   Bestemmingsplan Westerklief 28

  15.   Bestemmingsplan StoeĆ«rweg 40-42

  16.   Bestemmingsplan Kinderdagverblijf De Keet

  17.   Verklaring van geen bedenkingen opschaling Windpark       
          Groetpolder 

  18.   Aanpassen statuten Stichting Surplus

  19.   Asbestsanering schoolgebouwen

  20.   Verhoging krediet ontwikkeling Brede School Den Oever

  21.   Bestuursrapportage projecten

  22.   Risicorapportage projecten

  23.   Herziening GREX Robbenplaat

  24.   Herziening GREX Hoornseweg

  25.   Herziening Grex Industrieweg

  26.   Herziening taxatie 't Veld Noord

  27.   Herziening GREX MFC Kreileroord

  28.   Vaststellen agenda

  29.   Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

  30.   Vaststellen lijst ingekomen stukken

  31.   Vaststellen besluitenlijst oordeelvormende raad 22-11-12

  32.   Vaststellen besluitenlijst besluitvormende raad 22-11-12

  33.   Vaststellen verslag rondetafelgesprek 04-10-12

  34.   Adviesaanvraag zendmachtiging lokale omroep

  35.   Sluiting


  0 reacties :

  Een reactie posten