'Benoeming intrekken'

Datum:
 • vrijdag 21 december 2012
 • in
 • Categorie: , ,
 • HAARLEM  Omstreden Meijdam mag geen adviseur worden. 


  De omstreden VVD-bestuurder Henry Meijdam mag geen adviseur worden van de provincie Noord-Holland. Een aantal fracties in Provinciale Staten verlangt dat Gedeputeerde Staten de benoeming terugdraaien. 

  De fractievoorzitters van GroenLinks en SP menen dat Meijdam niet van onbesproken gedrag is. Zij wijzen Gedeputeerde Staten in schriftelijke vragen op het onderzoek Schoon schip, dat kritisch was over de manier waarop voormalig Gedeputeerde Meijdam als lobbyist het beleid van zijn opvolgers benvloedde.

  Titia van Leeuwen (GroenLinks) en Remine Alberts (SP) stellen in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten dat de benoeming van Meijdam de provincie Noord-Holland schade berokkent. Henry Meijdam.

  Verscheidene fractievoorzitters hadden de benoeming ook afgeraden. GS wezen Meijdam deze week aan als voorzitter van een zogeheten gebiedscommissie voor de regio Amstel, Gooi en Vechtstreek. Deze commissie beoordeelt plannen en geeft adviezen over het landschappelijk gebied. De fractievoorzitters houden GS voor dat Meijdams benoeming strijdig is met de afspraak dater beter zou worden geluisterd naar de opvattingen van de oppositie.

  De fractievoorzitters Van Leeuwen en Alberts signaleren dat Meijdam in zijn nieuwe functie ook to maken krijgt met de gemeente Muiden. Als Gedeputeerde was Meijdam betrokken bij omstreden plannen voor grootscheepse woningbouw op het terrein van de voormalige springstoffenfabriek KNSF. Muiden verwijt. Meijdam en diens opvolger Ton Hooijmaijers dat zij een kritisch rapport over de ontwikkeling van het KNSF-terrein geheim hielden.

  NHD


  0 reacties :

  Een reactie posten