Alternatieven voor locatie Wieringer Randmeer

Datum:
 • dinsdag 4 december 2012
 • in
 • Categorie: ,
 • WIERINGEN - In het Vikingschip in Den Oever werden maandagavond 3 december twee plannen gepresenteerd voor de mogelijke ontwikkeling van Polder Waard Nieuwland.
  Na het schrappen van het Wieringer Randmeer wordt er door provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon gewerkt aan alternatieven.

   In de zogenoemde ’gevarieerde noordrand’ wordt de Wierdijk de nieuwe ecologische verbindingsroute, met aan de uiteinden kwelzones oftewel natte graslanden waar de natuur haar gang kan gaan. Er is veel aandacht voor paardentoerisme; met de aanleg van een ruiterpad, plus plek voor stoeterij en stalling.

  De ’groenblauwe zuidrand’ opteert voor ontwikkelingen aan de kant van de Wieringermeer. Door kavelruil en -verdeling moet er plek ontstaan voor drie nieuwe agrarische bedrijven. Beide opties worden verder uitgewerkt. In het voorjaar volgt een besluit.

  NHD

  _____________________________________________________________________

   'Eerst Stivas laten puzzelen op kavels' 

  Sinds een aantal maanden werken bewoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties, ondernemers en andere lokale overheden samen met de gemeente Hollands K'roon en de provincie Noord-Holland aan ideeen voor de ontwikkeling van de Polder Waard. Nieuwland op Wieringen. Om te komen tot 'realistische plannen'.

  Na twee besloten bijeenkomsten was het.tijd om de twee mogelijke varianten te presenteren aan het grote publiek. In aanwezigheid van onder andere gedeputeerde Tjeerd Alma en de wethouders Lia Franken en Enno Bijlstra werd er uitleg gegeven over de 'gevarieerde noordrand' en de 'groenblauwe zuidrand'. Bedoeling is dat er in het voorjaar een voorkeursvariant wordt voorgelegd aan Provinciale Staten en de gerneenteraad van Hollands Kroon.

  Het eerste plan legt het accent op het toerisme en het tweede idee neigt meer naar (agrarische) bedrijvigheid. Wel spreken alle'bei over een grotere rol van de waterberging in het gebied.

  Beide ontwikkelingen hebben tevens gemeen dat een belangrijke rol is weggelegd voor Stivas Noord-Holland. Deze zelfstandige stichting houdt zich bezig met de verbetering van de agrarische ruimtelijke structuur door onder meer kavelruil. Zo'n veertig betrokken ondernemers kregen volgens een woordvoerder reeds bezoek. „Het is beter om de Stivas eerst te laten puzzelen op de kavels", aldus een agraridr. „We hebben het hier over een kaartenhuis dat bij de eerste de beste verstoring in elkaar kan zakken. Het is lastig om ontwikkelingen in te tekenen, want het is allemaal met elkaar verweven."

   Van Cor en Annie Laan, die zes recreatiewoningen exploiteren, hoeft er weinig te veranderen. „Laat de Polder de Polder blijven", zegt Cor Laan. „Deze Polder heeft een historische waarde. lk hoop niet dat dit net zo'n rot- zoos worth als met het randtneer." Zijn vrouw is wat gematigder: zie goede dingen in deze plannen; zoals dat ruiterpad. Uitstekend voor de recreatie. D'r mag wel wat warden veranderd. Het  hoeft niet allemaal bij het oude te blijven."

  ________________________________________________

  Bewoners 

  Er waren weliswaar bewoners van de Polder
   Waard Nieuvvland aanwezig in de zaal, maar
   volgens een agrarier uit het gebied viel dat
   aantal erg tegen. „Jammer, dan wordt er 
  over je gesproken "

  ________________________________________________

  0 reacties :

  Een reactie posten