Trafo geeft volop spanning

Datum:
 • zaterdag 3 november 2012
 • in
 • Categorie: , , ,

 • Het knettert al twee jaar

  DOOR LISET VAN RAVENZWAAIJ

  'T VELD/DE WEEL

   De kermis rondom het transformatorstation in Hollands Kroon houdt bewoners, wethouders en raadsleden al een dikke twee jaar in haar greep. De spanning loopt inmiddels hoog op. Hoogste tijd voor een overzicht van de feiten.

  ·  In 2010 laat Tennet/Liander weten aan gemeente Niedorp dat er een transformatorstation moet komen. 
  Het bedrijf geeft zelf de voorkeur aan het stuk grond langs de N241 bij De Weel. Er zou zelfs al een koop­overeenkomst zijn met de grondeigenaar, Manus de Dood uit Heerhugowaard. Die over­eenkomst is er nog steeds, be­vestigt Eefje van Gorp van Tennet deze week. Meneer De Dood stelt telefonisch 'dat hij er niet zoveel over te zeggen heeft', en is daarna niet meer bereikbaar.

  ·        Tijdens de raadsvergadering op 27 oktober 2011 van Niedorp staat er het agendapunt voor het vaststellen van de ontwerp­verklaring van geen bedenkin­gen voor een trafostation bij De Weel op de agenda. De motie, om niet voor lodatie 4 bij De Weel te kiezen, is aangenomen.

  ·        Toenmalig wethouder Enno Bijlstra ontraadt de motie op 1 december 2011, omdat hij 'geen enkele locatie wil uitsluiten. Huidig wethouder Lia Franken neemt de motie niet over: 'Een raadsmotie is geen besluit, slechts een oproep aan het college, zo reageert zij.

  ·    Franken geeft volgens haar 'gehoor' aan de motie door een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door Bugel Hajema naar de locaties.

  ·        Na verwijten dat het onder­zoek niet onafhankelijk zou zijn laat Franken in het voor­jaar van 2012 opnieuw onder­zoek doen. Ditmaal door Reits­ma Stedebouw. De uitkomsten komen sterk overeen met die van Bagel Hajema.
  het mandaat ypor dedocatiekeu­ze aan het college te geven. De raad kap nu alleen nog een zienswijze in dienen, die het college 'met het grootst moge­lijke respect zal behandelen'. De zienswijze wordt opgesteld na de oordeelsvormende raad (met insprekers) op 20 december.

  ·    Deze week eist de Dorpsraad 't Veld/Zijdewind van het college dat zij de procedure opnieuw start. Zo niet dan stapt de dorpsraad naar de rechter.

  ·    Op woensdagavond 14 novem­ber 2012 houdt de gemeente een informatieavond voor bewo­ners. Inspreken is op deze avond niet mogelijk.
  ____________________________________________________________________________
  Uitbreiding
  Er komt straks een 150/20 kV (spanning) transformator­station van 54.282 vierkan­tenmeter, grofweg vijf hec­tare, in hoogte varierend van vier tot achttien meter. Plan is om het station in 2020 uit te breiden naar 200MVA (vermogen). Hiervoor is al ruimte ingecalculeerd. Voor een dergelijk groot station geldt een geluidszone van driehonderd Meter. Binnen die driehonderd meter staan aanzienlijk meer woningen op locatie 4 bij De Weel dan op locatie 5 bij het Verlaat. Naast geluidsoverlast zou­den er ook gezondheidsrisi­co's kleven aan een hoog­spanningsstation op korte afstand van een woonhuis.
  _______________________________________________________


  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten