Uitstel verbod onkruidgif


DOOR JAN PETER VERSTEEGE

ALKMAAR

Er komt nog geen verbod op het insectengif imidacloprid of het onkruldgif glyfosaat (Roundup). De demissionaire staatssecretarissen Henk Bleker (Landbouw) en Joop Atsma (Milieu) willen eerdere verzoeken van de Kamer doorschuiven naar een volgend kabinet. Meerdere Kamerleden zijn het daar niet mee eens en hebben moties aangekondigd.Van zowel imidacloprid als glyfosaat is bekend dat het de gezondheid van wens en dier beinvloedt. Van imidacloprid en andere zogenoemde neonicotin olden beweren wetenschap- pers dat het zenuwgif in verband kan worden gebracht met ziektes als Alzheimer en Parkinson en neurologische afwijkingen bij jonge kinderen zoals ADHD en autisme. Bij de bij is het, zeggen wetenschappers onder wie Jeroen van der Sluijs, een van de oorzaken voor de bijensterfte van de laatste jaren.
Ook de mens loopt gevaar. Er zijn nauwelijks veilige minimale doses vast te stellen, menen wetenschappers, terwiji elk mens dagelijks minimaal een milligram van het goedje binnenkrijgt en dat volgens Tennekes ook niet snel uit het lichaam verdwijnt.

Reden voor PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi om een motie in te dienen om de neonicotinorden van de markt te halen. Haar hartenkreet werd gesteund door SP, de PvdA, D66, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie, toen 72 zetels en nu 76. Jacobi vroeg daarom vorige week opnieuw aan Bleker om iets te doen tegen vooral imidacloprid. Bleker wil dat echter niet. De scheidende CDA-politicus houdt vast aan adviseurs, waaronder het College voor Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Hij vindt dat Jacobi en haar medestanders maar aan een nieuw kabinet moeten vragen maatregelen te nemen.

Binnen de Kamer is verder grote onvrede over het feit dat staatssecretaris Joop Atsma de meer dan een jaar geleden aangenomen GroenLinks-motie om het gebruik van glyfosaat te verbieden voor ’niet-commerciële’ doeleinden, nog steeds niet heeft uitgevoerd. De helft van de Nederlandse gemeenten gebruikt al alternatieve, veiliger middelen.

De toxicoloog Henk Tennekes beweert dat mensen die met Roundup werken, hun gezondheid in gevaar brengen. De resultaten van een nieuwe dierproef met Roundup uit Frankrijk hebben grote onrust veroorzaakt, zegt hij. „Volgens het voorzorgsprincipe zou je het in zo’n geval niet moeten toelaten."

1 reacties :

Een inwoner zei

Wanneer ben je crimineel?, als je mensen vermoordt?, als je mensen besteelt?, als je kinderen verkracht?, als je mensen overvalt? Zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen van criminele handelingen.

Ben je crimineel als je willens en wetens de gezondheid of de levens van mens en dier op het spel zet? Natuurlijk ben je net zo crimineel als bovengenoemde voorbeelden. Natuurlijk weet de grootste politieke griezel van de laatste tijd, Henk Bleker, wat er aan de hand is, maar voor deze engerd tellen slechts de inkomsten van de collega boeren.

Mensen die bij de afgelopen verkiezingen CDA gestemd hebben zijn medeplichtig aan het criminele gedrag van Bleker en zijn CDA. Hoe kan je als lid of stemmer van/op het CDA nog met een onschuldig gezicht naar de kerk gaan?
Bleker moet door het OM opgepakt worden en in de gevangenis worden gesmeten en pas over een jaar of 10 eens voorgeleid worden.

Een reactie posten