Hollands Kroon: Raad zoekt 2,5 miljoen euro

Datum:
 • vrijdag 12 oktober 2012
 • in
 • Categorie:
 • Anna Paulowna  -  ’Ingrijpende keuzes’ vanavond bij begrotingvergadering. 

  DOOR MIKE DEUTEKOM
  De gemeenteraad van Hollands Kroon mag vanavond tijdens de begrotingsvergadering aangeven hoe zij voor komend jaar 2,5 miljoen euro wil bezuinigen. Het college van B en W heeft een voorzet gegeven, maar voor veel (oppositie)partijen zijn die voorstellen onacceptabel.
  Met de bezuiniging van 2,5 mil joen in 2013 is Hollands Kroon er nog niet. B en W verwachten dat er nog een miljoen bezuinigd moet worden voor 2015. Het college heeft daarom onder meer voorgesteld om to bezuinigen op de bibliotheek, op het grote aantal bruggen in de gerneente, op het groenbeheer en op de gemeentelijke organisatie zelf. Zo krijgt de personeelsvereniging niet langer vijf mille per jaar, wordt er een ton bezuinigd op vetzekeringen en is de catering afgeschaft (25.000 euro). Alles bij elkaar moet de gemeente zelf met 350.000 euro minder genoegen nemen.
  De keuzes van het college hebben verstrekkende gevolgen. De directie van de bibliotheek voorziet dat haar organisatie compleet verdwijnt uit de gemeente. Ook voor agrariërs kunnen de plannen flink in de papieren lopen. Als de gemeente de bruggen niet allemaal meer op peil wil houden, betekent dat dat sommige oeververbindingen alleen nog door licht verkeer, zoals fietsers en voetgangers kunnen worden gebruikt. Met als gevolg dat de boeren met hun tractors bijvoorbeeld in de Wieringermeer ver moeten omrijden.
  Maar de gemeenteraad is vanaf 17 uur vanmiddag aan zet. Het college heeft in de begroting aangegeven welke opties er nog meer zijn naast die waarvoor B en W hebben gekozen. De raad kan bijvoorbeeld kiezen voor het privatiseren van zwembaden en sporthallen, wat 150.000 euro per jaar oplevert. Ook het versoberen van rninimabeleid, maatsehappelijk werk en het schrappen van het jongerenwerk kan aantikken: op termijn levert dat vijf ton op. Maar het is afwachten waar de raad voor kiest.
  Bron: NHD

  1 reacties :

  Alexander zei

  4 Gemeentes, nu Hollands Kroon geheten, moesten samengaan om de kosten te drukken en de dienstverlening verbeteren. Het aantal ambtenaren zou verminderd kunnen worden en zo waren er nog wel een paar (inmiddels achterhaalde)redenen voor een fusie van de 4 gemeentes.

  Nu er bezuinigd MOET worden is het eerste waar normaliter aan gedacht moet worden: verminder het aantal overbodige ambtenaren, zeker de ambtenaren die zich slechts bezig houden met het voeren van processen tegen burgers die het gelijk aan hun kant hebben, maar dat om welke reden dan ook niet krijgen van politiek en ambtenarij.

  Zowel landelijk, provinciaal als op gemeentelijk niveau moet er jaarlijks voor miljarden bezuinigd worden, maar, hoe gek het ook is, het aantal ambtenaren blijft toenemen, of er worden externe (1 mans)bureautjes ingehuurd die voornamelijk worden geleid door voormalige ambtenaren die voor erg veel geld hun "diensten" aanbieden.

  Zo ook in Hollands Kroon waar inmiddels een vermogen uitgegeven is aan de fusie, maar de dienstverlening naar de burger toe er alleen maar op achteruit is gegaan en het inhuren van externen gewoon door gaat.

  Een reactie posten