Terugblik LADA benoeming Nawijn

Datum:
 • zondag 26 augustus 2012
 • in
 • Categorie: , ,
 • PERSBERICHT

   
  Vandaag bereikt ons het bericht dat Jaap Nawijn per 1 september benoemd is tot burgemeester van Hollands Kroon. Voor LADA een goed moment om terug te kijken naar de benoemingsprocedure en de wijze waarop daar invulling aan gegeven is. Is alles goed verlopen en wat valt er te leren?
   
  De belangrijkste fasen worden langsgelopen.
   
  1: Het opstellen van een functieprofiel. Alle fracties hebben inbreng gehad bij de opstelling van het profiel. De LADA fractie heeft vooroverleg gehad en over het uiteindelijke resultaat was en is de fractie tevreden. De hele raad heeft er uiteindelijk ook mee ingestemd.
   
  2: Het benoemen van de vertrouwenscommissie. Het presidiumvoorstel om namens de raad 3 leden van de coalitie en 3 leden van de oppositie te benoemen heeft wel tot problemen geleid. De groep zou te groot worden. Buiten de vergadering moest de oppositie (SHK, LADA, PW, GL, PVL, D66 en CU) tot 3 kandidaten zien te komen. Dat bleek niet te lukken. D66 en CU bleken op geen enkele wijze bereid tot inschikkelijkheid te willen komen. Ook in het presidium bleek geen bereidheid om tot heroverweging te komen. In een nogal arrogante mail motiveerde J.P. de Groot (CU) dat hij alleen bij zichzelf en N. Busker (D66) relevante visie en ervaring op het gebied van Personeel & Organisatie zag, voor zover hem bekend. In de raad moest uiteindelijk gestemd worden en kreeg de vertrouwenscommissie een politiek gezicht, “de verlengde coalitie”. De SHK als grootste oppositiepartij was onomstreden.
   
  3: Het selectiewerk van de vertrouwenscommissie: Over dit deel van het werk valt geen rechtstreeks verslag te doen of oordeel te geven omdat het in beslotenheid heeft plaatsgevonden. Om dezelfde reden geldt dat de uitlating achteraf door N. Busker (D66) als zou de vertrouwenscommissie “uitstekend werk hebben verricht” gekwalificeerd moeten worden als oncontroleerbare bluf, de slager die zijn eigen vlees keurt. Ondanks alles wil ik best aannemen dat de commissie serieus en naar beste kunnen gewerkt heeft. Er is zelfs scholing aan vooraf gegaan. Dat niet alle valkuilen besproken zijn bleek achteraf.
   
  4: Ook de besloten raadsvergadering van 26 juni valt buiten de openbare beoordeling.
   
  5: De persconferentie, direct na afloop van de besloten vergadering valt wel te beoordelen. De kern: De naam Jaap Nawijn werd bekend gemaakt met een kort bestuurlijk arbeidsverleden, zonder dat melding werd gemaakt van complicaties. Een gemis, zo bleek later. In minder dan een uur is daarna een stroom van vragen, klachten en verwensingen op gang gekomen richting LADA en de raad. Leden, onbekende burgers vanuit de gemeente en ook daarbuiten. Teletekst NHN maakte melding van de benoeming en besteedde aandacht aan omstreden zaken in Heemskerk. Het NHD van 27 juni deed daar nog een schepje bovenop. De weg naar internet was gevonden. Nog voordat ik de krant gelezen had kreeg ik vragen voorgelegd “of het waar was wat er in stond”. “Had ik wat gemist?”, zo vroeg ik me af.
   
  De ontwikkelingen na 26 juni hadden naar mijn mening anders kunnen verlopen als de vertrouwenscommissie uit eigen onderzoek had vastgesteld of er pijnpunten uit het verleden en wat de impact voor de toekomst kan zijn. Inhoudelijk ingaan op de zaken in plaats van verwijzen naar de Commissaris van de Koningin. De term “benoembaar” is door de vertrouwenscommissie gelijk gesteld met wenselijk en is niet onderzocht, ook niet nadat de negatieve berichtgeving was losgebarsten. Waarom niet? Een ernstig tekort naar mijn mening. De verbazing en ontsteltenis bij de burger blijft tot op de dag van vandaag bestaan. Geef de burger alle informatie. Zij heeft daar recht op.
   
  Nu de benoeming een feit is komt het er op aan dat Hollands Kroon zo goed mogelijk bestuurd gaat worden. Ieder met eigen verantwoordelijkheden. Wat LADA betreft met een goed functionerende burgemeester die begrijpt hoe zijn rol het beste ingevuld kan worden. Wat LADA betreft: een transparante stijl, sober en kostenbewust opererend, niet boven maar tussen de burger staand. Solidair met burgers, bedrijven en verenigingen die het financieel niet altijd makkelijk hebben. Geen ruimte voor nieuwe kwesties rond declareren of huisvestingsperikelen. Hopelijk is die conclusie elders al getrokken.
   
   LADA houdt u op de hoogte. Dat hoort bij onze sturende en controlerende taak in de raad.
   
  Rob Ravensteijn,
  fractievoorzitter LADA (Democratie Anders)
   
   
  Bron: LADA

  0 reacties :

  Een reactie posten