Koos Bruin tot commissaris van Koning: ’Voorkom bestuurlijke verrommeling in Bergen’

Datum:
 • vrijdag 9 augustus 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Fractievoorzitter Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen (BBB) heeft Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning in deze provincie, gevraagd maatregelen te nemen ter voorkoming van ’bestuurlijke verrommeling’ in de gemeente Bergen.


  Arie Bergwerff   9-8-2019
  In zijn lijvige brief aan Van Dijk tipt Bruin, met een raadszetel in de oppositie in Bergen, twee onderwerpen aan. Burgemeester en college zouden niet integer handelen door aanbiedingsbrieven en jaarverslagen van de Commissie Bezwaarschriften Bergen over 2015 tot en met 2018 niet aan te bieden aan de raad. Ook stoort Bruin zich aan de manier waarop de coalitiepartijen de onderzoeksopdracht naar de bestuurscultuur in de gemeente hebben verstrekt aan Bernt Schneiders, de ex-burgemeester van Haarlem.

  Bezwaarschriften

  Volgens Bruin heeft het college de aanbiedingsbrieven en de jaarverslagen van de commissie nooit ten behoeve van de gemeenteraad geagendeerd. En dat zou wel moeten, want de Verordening stelt dat deze spullen aangeboden dienen te worden aan de burgemeester, het college én de gemeenteraad. Ook het huidige college maakte deze fout.
  Volgens Bruin kan dit niet worden afgedaan als een ’ommissie’. Het wijst, zo schrijft hij aan Van Dijk, op ’bewust niet wettelijk en niet integer handelen. Hetgeen als een politieke doodzonde is aan te merken’. Het zou de burgemeester en de wethouder sieren uit eigen beweging daarin directe politieke consequenties te verbinden, zo stelt hij.
  Bruin denkt dat de handelswijze van burgemeester en college mogelijk te verklaren is omdat zijzelf politiek verantwoordelijk zijn voor de tekortkomingen die de Commissie Bezwaarschriften constateert.
  Het raadslid stelt dat de politieke bestuurscultuur in Bergen toenemende spanning en weerstand veroorzaakt bij inwoners en organisaties. Hij wijst op de Facebook-sites, waarop ernstige kritiek en verwensingen gericht aan de plaatselijke politiek staan. Bruin kan zich niet aan de indruk onttrekken dat b en w over bepaalde zaken ’een gebrekkige gewetensfunctie hebben’. Hij vraagt Van Dijk te voorkomen dat er bij het dagelijks bestuur een patroon kan ontstaan waarbij ’vals spelen tot kunst wordt verheven’.
  Wat de opdracht aan Schneiders betreft, heeft het Bruin gestoord dat de coalitiepartijen de opdracht op briefpapier van de gemeente naar buiten hebben gebracht: ’coalitie’ is niet gelijk te stellen aan ’gemeente’ of ’gemeenteraad’. Hij vreest dat bevindingen van Schneiders straks eerst met de coalitie worden doorgenomen voordat hij tot een definitieve analyse en aanbevelingen komt.
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten