Traject collegevorming Hollands Kroon

Datum:
 • maandag 26 maart 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Op 3 april beeldvormende bijeenkomst over stand van zaken rond de collegevorming.
  26-3-2018  Persbericht Hollands Kroon

  Op 21 maart is Senioren Hollands Kroon (SHK) als grootste partij uit de stembus gekomen met 7 zetels.

  Deze partij neemt het voortouw voor de besprekingen met de andere partijen om te komen tot een college.

  De eerste stap hiertoe heeft de voorzitter van SHK gezet op 24 maart 2018.

  Alle lijsttrekkers zijn toen bij elkaar geweest om het traject om te komen tot collegevorming te bespreken.

  Afgesproken is dat in de week van 26 maart door SHK met alle partijen apart gesprekken worden gevoerd. Tijdens deze gesprekken kunnen de partijen aangeven wat zij belangrijk vinden voor de raadsperiode van 2018 - 2022.

  Op 3 april van 19.00 – 20.00 uur staat een raadsbrede openbare beeldvormende bijeenkomst gepland, waarin de stand van zaken rond de collegevorming wordt doorgenomen. Ook is er dan gelegenheid voor de partijen om kort terug te blikken op het verloop van de verkiezingen.

  0 reacties :

  Een reactie posten