LADA stelt vragen over bomenkap

Datum:
 • donderdag 15 maart 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - LADA stelt vragen over kap van een beeldbepalende bomenrij in Nieuwe Niedorp.
  15-3-2018

  ____________________________________________________________________

  SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE


  Naam gemeenteraadsfractie LADA           
                                                                             
                       
  Datum 15-03- 2018

  Onderwerp: Kappen bomen  Geachte leden van het college,

  Na de kaalslag vorig jaar langs de Kanaalweg is Nieuwe Niedorp opnieuw geconfronteerd met de
  vernietiging, sorry ik kan het niet anders benoemen, van een beeldbepalende bomenrij. Een speciaal,
  weinig voorkomend, soort populier is slachtoffer geworden van de terreur van niets ontziende
  kettingzagen en uit het landschap verdwenen. Nu langs de Leijerdijk bij de entree van het dorp.

  Verontwaardiging en onbegrip in het dorp. Uit een reactie in de Schager Courant zou blijken dat de
  bomen een gevaar voor het verkeer zouden opleveren. Hovenier en boomverzorger Peter Bossen denkt daar anders over. Op twee bomen na was de rij kerngezond en men had kunnen volstaan met verwijderen van deze twee bomen, aldus Bossen: “Ik heb nog nooit een tak op de weg zien liggen?” Een reactie die ik met hem kan delen als veelvuldig gebruiker van de Leijerdijk. Volgens Bossen had deze rij bomen nog lang meegekund. Preventief onderhoud plegen en en een zieke tak op tijd verwijderen had volstaan om de bomen gezond te houden zonder vermeend gevaar op te leveren. Een mening die ook gedeeld wordt door het Hoogheemraadschap.

  1) Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van bomen langs de Leijerdijk? Is dat de gemeente
       of het Hoogheemraadschap?

  2) Klopt het dat u opdracht heeft verstrekt aan het Hoogheemraadschap om de bomen te
       verwijderen?

  3) Wie heeft de conclusie getrokken dat deze bomen zo ziek waren dat kap noodzakelijk was?

  4) Hoe komt die beslissing tot stand? Wordt er nooit een second opinion gevraagd?

  5) Waarom is geen advies gevraagd aan Peter Bossen, die regelmatig onderhoud voor de gemeente
       uitvoert?

  6) Komt er herplant van de zelfde soort?

  7) Zo ja, worden er dan fors opgekweekte bomen gebruikt om snel herstel van het beeldbepalende
      aanzicht te verkrijgen?

  8) Zo nee, waarom komt er geen herplant?

  9) Bent u bereid om voortaan een second opinion toe te staan wanneer er weer sprake is van kap?

  Peter Couwenhoven
  secretaris

  ____________________________________________________________________


  4 reacties :

  Anoniem zei

  Goede zaak dat er één politieke partij is die vragen stelt over de bomenkap. Die bomenkap vind op zeer grote schaal plaats in Hollands Kroon, niet alleen de bomen zijn de dupe maar ook de dieren en het complete eco systeem. En dat allemaal omdat de houtprijs hoog is, en er kwistig gestrooid wordt met subsidies qua natuurherstel en voor bio-brandstoffen. Het is tijd dat de rem flink op de bomenkap gaat in Hollands Kroon. Het Robbenoordbos wordt ook stukje bij beetje verder gesloopt..... https://www.facebook.com/Stop-de-Sloop-van-het-Robbenoordbos-714381508760763/

  Anoniem zei

  Als Hollands Kroon dan zo nodig koploper wil zijn, ga er dan voor om langs alle snelwegen een strook te reserveren van 50 meter breed aan beide zijden waarvan de eerste 25 meter onbebouwd blijft en ingezaaid wordt met een hoeveelheid aan wilde planten en de laatste 25 meter beplant wordt met bomen om direct een natuurlijke filter te realiseren voor fijnstof. http://edepot.wur.nl/111949

  Kapitein Rob zei

  Ha, ha, die bomenkap; dat is het enige wat die dekzwabbers zien - maar dat is ook makkelijk en heb je zelfs geen bril voor nodig. Maar de verrotting in het bestuurlijk apparaat, da's andere koek. Heb je dat onder de knie dan wordt er ook niet langer onzinnig gekapt. Maar Lada doet liever mee in de coalitie, dan kan je meesturen en dat zien we.

  Anoniem zei

  Maar de verrotting in het HK. bestuurlijk apparaat, das inderdaad andere koek.
  Maar die besturing en kracht heeft LADA totaal niet in huis enkel met hun mond,en daarom sluiten zij zich achteraf steeds weer aan bij de coalitie en de zelfsturende arrogante ambtenaren doen wat zij zelf leuk vinden.Want het college heeft hier enkel in Hollands Kroon het laatste woord en niet de kiezers.Om dit probleem te doorbreken,moet daar na 21 Maart wel zeker "Anders"over nagedacht worden, en ook nu met werkelijke daden.

  Een reactie posten