Kooyhaven is nog steeds een zorgenkindje

Datum:
 • zaterdag 17 maart 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Den Helder -  ,,Er is altijd sprake geweest van het maken van een binnenhaven met beperkte vaardiepte. Kooyhaven is niet aangelegd om zeeschepen te ontvangen ",  meldt Van der Laan.
  Arie Booy 16-3-2018


  ________________________________________

  Provincie wil geul naar haven dieper  

  De provincie is van plan de vaarweg in het Noordhollands Kanaal te verdiepen zodat grotere schepen bij de Kooyhaven kunnen komen. Dat melden diverse bronnen aan deze krant. Een jaar na de opening van de haven, later bleek rederij Glomar te zijn afgehaakt als eerste ondernemer die zich hier zou vestigen. Provincie-woordvoerder Fabian Paardekooper stelt: ,,We  zijn bezig met beleid voor goederenvervoer over water. De uitkomsten zijn bepalend voor verdieping van de vaargeul.

  ____________________________________________________________
  Vervolg 

  Arie Booy 16-3-2018

  Achtergrond

  Al ruim een jaar is het een troosteloos gezicht. Een fraaie insteekhaven met kade en daar achter een uitgestrekt bedrijventerrein waar helemaal niets gebeurt. Het is te vroeg om de aanleg van deze binnenhaven een echec te noemen, maar een valse start is het zeker.

  Offshore-reder Glomar was tot nu toe de enige serieuze kandidaat voor vestiging in Kooyhaven. Directeur Klaas Weij zei eerder deze maand klip en klaar: ,,Ik krijg geen vergunning om mijn zeeschepen in Kooyhaven af te meren. Dan is het einde verhaal. lk zie niet in hoe het havenbedrijf dit terrein op deze wijze kan vullen met bedrijven."

  Vragen

  Zijn verhaal roept vragen op over de communicatie het afgelopen jaar tussen Port of Den Helder en zijn enige klant Glomar. Directeur Jacoba Bolderheij van het havenbedrijf reageert: ,,De vaardiepte is natuurlijk onderwerp van gesprek geweest. Vanaf het begin was bekend en besproken dat de toegestane diepgang Binnenvaartcategorie IV betrof. Daar is de haven op ontworpen en de diepgang van het kanaal sluit daarop aan."

  ,,Glomar heeft helaas toch moeten besluiten dat hun logistiek concept voor Kooyhaven ook regelmatig schepen betreft die een andere diepgang vereisen, waarna Glomar heeft besloten van de investering af te zien. Dit is steeds in goed overleg met het bedrijf besproken."

  Bolderheij vervolgt: ,,De vraag van Glomar geeft aan dat de markt behoefte heeft aan een grotere diepgang. In dat licht geef ik nog eens aan dat met de beheerder van het Noordhollands kanaal wordt gesproken over de diepgang van het kanaal. De provincie heeft gezegd een grotere diepgang in overweging te zullen nemen."

   Aanzuigen

  Volgens de directeur is Kooyhaven altijd beschouwd als een lange termijn investering waarbij ontwikkelingen in de zeehaven ook een aanzuigende werking zullen hebben voor havengerelateerde bedrijvigheid in de binnenhaven tegen over Kooypunt.

  Bolderheij: ,,Daar kunnen activiteiten worden ontplooid die kade behoeven, maar niet noodzakelijkerwijs in de zeehaven. In de Routekaart noemen we dat het twee- locatie concept, waarin Kooyhaven fungeert als een logistieke hub voor opslag en distributie naar de buitenhaven", legt ze uit.

  Ten tijde van de aanleg was Theo Meskers wethouder van economische zaken in Hollands Kroon. Kooyhaven is grondgebied van die gemeente. Het hele traject heeft Meskers opgelopen met zijn Helderse collega-wethouder. De uitgifte van het bedrijventerrein is grotendeels in handen van Port of Den Helder.

  Volgens de liberaal Meskers is er wel perspectief voor haven en bedrijventerrein: ,,De provincie heeft duidelijk aangegeven dat nu weliswaar een maximum diepgang wordt toegestaan van 3,30 meter, maar dat in een later stadium een grotere diepgang in overweging wordt genomen."

  Nieuw beleid 

   Volgens de oud-wethouder is gedeputeerde Elisabeth Post (ook VVD) bezig nieuw beleid op te stellen voor goederenvervoer over water: ,,Hierdoor zal meer focus aangebracht worden in het vaarwegenbeleid en wordt bovendien onderzocht hoe het netwerk er uit moet zien voor schepen met een grotere diepgang. De uitgangspunten van dit beleid worden opgenomen in de provinciale Omgevingsvisie, die in juni 2018 ter inzage wordt gelegd. Het lijkt mij logisch dat het traject dat aansluit op diepzeehaven Den Helder, uitvalsbasis voor olie-gas-en windactiviteiten op de Noordzee, onderdeel wordt van het netwerk met substantiële diepgang", meent Meskers.

  Aannemer Ewald Scholten uit Schagen bevestigt die lezing.  Scholten was directeur van De Vries&Van der Wiel die Kooyhaven in combinatie met Dura-Vermeer heeft aangelegd. Een aantal jaren geleden stapte Scholten over naar Beens Dredging. ,,Er is een eenvoudige, politieke oplossing. Als de snelheid beperkt wordt dan is er zeker een vaardiepte van 3,8 meter mogelijk", zegt Scholten. ,,Het zou wel een goed idee zijn om de vaargeul uit te baggeren zodat schepen met meer diepgang in Kooyhaven kunnen komen. Het argument dat de oever beschadigd zou worden door golfslag overtuigt niet. Die golfslag kun je beperken door de vaarsnelheid aan te passen. Dat gebeurt vaker. Als je niet harder dan vijf mijl per uur vaart is er geen enkel probleem."

  _____________________________________________

   Hoop gevestigd op komst van wind op zee 
  _____________________________________________

   Meer bekend

  In de Helderse Politiek wordt het hele steekspel rond Kooyhaven met argusogen gevolgd. Henk
  Mosk van D66: ,,Er is al veel over Kooy haven gezegd en er was bij navraag - zo bleek - meer bekend dan menigeen vermoedde. Ik hoop dat de ontwikkelingen rond ons havengebied, in het licht van de ambitieuze marineplannen, zal leiden tot het nood.zakelijk gebruik van Kooyhaven. Zeker als de werkgelegenheid op gang komt door de aanleg van windparken op zee." Mosk is, na het aftreden van wethouder Lolke Kuiper, lijsttrekker voor D66. Hij vervolgt ,,Het graven in de raadsstukken bracht mij bij een aantal documenten, voor stellen en besluiten rond aanleg van Kooyhaven. Het is interessant te lezen dat vrijwel alle partijen die nu aangeven dat er sprake is van enorme geldverkwisting, wel hebben ingestemd met het eerste overbruggingskrediet van 2,6 miljoen euro begin 2015 op voorstel van de wethouders Geurt Visser en Pieter Kos. De besluitenlijst geeft aan dat ChristenUnie, D66 en de PvdA hier tegen hebben gestemd", besluit hij.

  Oud-wethouder Fijko van der Laan uit Hollands Kroon snapt niet dat er zoveel ophef is ontstaan over de vaardiepte. De gepensioneerde kolonel van de marine is als bestuurder van - toen nog - gemeente Anna Paulowna nauw betrokken geweest bij de jarenlange voorbereiding van het havenproject. ,,Er is altijd sprake geweest van het maken van een binnenhaven met beperkte vaardiepte. Kooyhaven is niet aangelegd om zeeschepen te ontvangen ",  meldt Van der Laan.

  Verwijzen

  Jeroen Dekker van De Vries & Van der Wiel, die in combinatie met - Dura-Vermeer het havengebonden bedrijventerrein heeft gemaakt, kan kort zijn: ,,Vanuit de combinatie Kooyhaven hebben wij geen verder commentaar. We verwijzen graag naar port of Den Helder."

  Kooyhaven werd een jaar geleden geopend en ligt er vandaag nog net zo vredig en stil bij als op die mooie dag ín 2017.

  Noordhollands Dagblad

  __________________________________________________________   Vaardiepte of iets anders? 

   Arie Booy

  Heeft het afhaken van Glomar als enige klant voor Kooyhaven te maken met de vaardiepte of spelen er andere motieven? Door Helderse zakenmensen worden vraagtekens gezet bij het verhaal van Glomar-baas Klaas Weij. Peter Paul Solkesz van de Helderse Ondernemers Vereniging zegt,,Iedereen wist van te voren wat de dieptes zijn. Als er in de wandelgangen gesproken is over extra verdiepen van het kanaal, dan zou je denken dat je dat óf zwart op wit wilt hebben alvorens je überhaupt een euro investeert, óf je hebt je business case volledig geënt op de actuele diepgang." Het afhaken kan ook te maken hebben met gebrek aan kapitaal, suggereert een ander op voorwaarde van anonimiteit.

  __________________________________________________________


  4 reacties :

  Dekker zei

  In Giethoorn hebben ze nog wel wat punters over. Heel ondiep stekende bootjes die met zeil of met spierkracht middels een boom voort bewogen kunnen worden.
  Het is een prima alternatief voor vrachtvervoer naar de haven en wat niet onbelangrijk is, het is energie neutraal. Als we Meskers schipper maken op een puntertje zijn we van die idioot ook af, hij kan dan weinig kwaad aanrichten.
  Arie Booy heeft natuurlijk groot gelijk. Laat oud wethouder v.d.Laan a.u.b. zijn mond houden want daar is nooit iets zinnigs uitgekomen. Bij de marine wordt voor je gedacht, er wordt van uit gegaan dat je bevelen blindelings opvolgt, dat geldt ook voor v.d.Laan, dus hij heeft nog nooit zelf nagedacht en dat was te merken aan zijn gebrek aan beleid als wethouder.

  Anoniem zei

  Kooyhaven niet voor zeevaart schepen gemaakt? Voor welke schepen dan wel? Die zijn er toch ook niet? Waarom moest deze duren haven er dan met alle geweld toch komen? PvdA-er Fokko van der Laan al die 1000 man staan nog steeds te wachten op een door u in het vooruitzicht gestelde vacaturen. Kan ik ze naar uw woonadres langs sturen voor intake gesprek voor de kano vereniging. Want die kunnen daar wel hun tentenkamp opslaan.
  Allemaal prestige projecten van een willekeurig onvakkundige ambtenaren corps waar de eerlijke burger weer de dupe van is. En dan zoals VVD-er Meskers dit spel weer opnieuw gaat beginnen als verschopte wethouder. Hij zal er waarschijnlijk nooit van leren wegens zijn inzicht, maar de burgers blijven steeds met de vuile was zitten.

  Anoniem zei

  Hoe diep je het kanaal naar Kooyhaven ook maakt,maar Kooyhaven zal altijd een bodemloze put blijven.Anders waren er al direct meer geïnteresseerde als 1 kandidaat Glomar die het niet aandurft.En iets bouwen voor de toekomst,daar is deze investering te groot en te risico vol voor. Een project ontwikkelaar gaat toch ook niet eerder bouwen voordat hij 70% werkelijk heeft verkocht.Gemeente Hollands Kroon en Den Helder mogen zich niet als Project ontwikkelaar voordoen met gemeenschapsgeld,want daar hebben zij totaal geen verstand van.En daar is het belastinggeld ook niet voor bedoeld.
  Zorg eerst maar dat je eigen huishouding op orde is, voor dat je met andermans risico volle zaken bezighoud.Schoenmaker blijf bij je lees.Na zo veel keer op je bek te zijn gegaan schijnen ze bij deze gemeente Hollands Kroon er nog steeds niets van geleerd te hebben omdat het ondeskundige bestuurders zijn, maar het wel met arrogantie nog denken ook. Wat zal de volgende miskleun worden???

  Anoniem zei

  Kooijhaven. De put van Meskers. Totaal onbekwame man en toch weer verkiesbaar? Dat kan alleen bij de VVD.Weg er mee.

  Een reactie posten