Onderzoek naar natuur in windmolenparken

Datum:
 • woensdag 28 februari 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • lJmuiden - 6 BU windparken en natuur denk je al snel aan rotorbladen die zwermen trekvogels neermaaien. Maar het kan ook anders uitpakken.
  Tobias van Kooten, coördinator van het windmolenonderzoek op zee van Wageningen Marine Research in IJmuiden, ziet plussen en minnen voor de natuur ontstaan.

  Bruinvissen 

  De Noordzee is leefgebied  van zeevogels, zeehonden, bruinvissen, vissen en zelfs vleermuizen die oversteken naar Engeland. Dat leefgebied verandert rap met de windmolenparken.

  Van Kooten stelt de vraag: ,"Hoe groen is windenergie als de bouw en exploitatie van al die windmolens zware consequenties hebben voor de natuur? Windmolens op zee zijn belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering, maar het zou wrang zijn als het middel erger blijkt dan de kwaal."

  Over tien jaar zíjn er wel honderd windparken in de Noordzee te vinden. Van Kooten doet onderzoek naar zeevogels. Die lijken de meest voor de hand liggende slachtoffers. ,,Ze sterven door een klap van de wieken, vooral 's nachts als ze de molens niet kunnen zien, of ze verliezen leefgebied doordat ze niet meer in de windparken durven komen. De ene vogelsoort heeft er meer last van dan de andere. Het effect hangt af van hun vliegkunsten, hoe hoog ze vliegen en hoe makkelijk ze zich laten verstoren door objecten op zee", zegt Yan Kooten.

  Zeehonden 

  Bruinvissen en zeehonden lijken vooral last te hebben van de bouw van windmolens. ,,Het heien van de fundering van een windmolen zorgt bij bruinvissen en zeehonden voor zoveel geluidsoverlast dat het kan leiden tot tijdelijke doofheid, andere zwemroutes en verlies van leefgebied."

  Rond de funderingspalen van de turbines ziet Van Kooten weer wel interessante
  natuurontwikkelingen. ,,Dat blijken interessante plekken voor vis om rond te hangen. Er zit daar veel vis, onder meer makreel en kabeljauw. De funderingen van de windmolens raken begroeid met mosselen, zachte koralen en zeeanemonen, wat weer garnaaltjes, kreeftachtigen en vissen aantrekt. Zo ontstaat een compleet nieuw ecosysteem. Maar we weten nog niet of de vis uit een gebied zich daar concentreert of dat er veel vis is vanwege de aangroei op de palen. Er is wel wat onderzoek gedaan naar het bodemleven in bestaande parken en rond boorplatformen. Op sommige plekken zie je wel effecten en op andere plekken is geen verschil merkbaar door de afgenomen visserij in dat gebied. Dat zijn nog interessante zaken om verder uit te zoeken."

  Vleermuizen 

  Vleermuizen op zee, daar denk je niet snel aan,,Maar ze vliegen heen en weer naar Engeland en komen onderweg de windmolens tegen. Misschien krijgen die wel eens een klap van een rotor of trekken die rotors juist veel insecten aan zodat het een voedselbron is."
  ________________________________________________________

  Strategie op de Noordzee

  Door de sterke groei van windparken wordt de ruimte schaars op de Noordzee. Er komen er wel honderd.
  Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) moet er een strategie worden ontwikkeld die reikt tot 2050. Dat ís de hoofdconclusie van de scenariostudie 'De toekomst van de Noordzee'. Een strategie tot 2030 is onvoldoende.om de doelen voor klimaat, natuur en visserij optimaal te kunnen combineren. Juist na 2030 kan de realisatie van windparken op zeeën de opslag van CO2 in oude gasvelden in een stroomversnelling komen. Dat leidt tot grote uitdagingen op het gebied van ruimtelijke planning op zee en op land, infrastructuur, natuurbescherming en visserij.

  ________________________________________________________  Noordhollands Dagblad 28-2-2018

  0 reacties :

  Een reactie posten