Omstreden Drents windmolenpark gaat toch door

Datum:
 • vrijdag 23 februari 2018
 • in
 • Categorie: , ,

 • De Raad van State heeft de lokale bezwaren tegen Windpark De Drentse Monden en Oostermoer ongegrond verklaard.

  Dat betekent dat het omstreden windmolenpark in de Drentse gemeenten Aan en Hunze en Borger-Odoorn kan worden aangelegd en het inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu ongewijzigd blijft. 

  Alternatieve locaties
  Omwonenden, bedrijven en belangenorganisaties zijn tegen de komst van de 45 windturbines in de VeenkoloniĆ«n. Volgens hen tasten die het Drentse landschap aan en zijn er geschikte alternatieve locaties voor het windpark. Ook vrezen ze overlast. 

  Onvoldoende draagvlak geen argument
  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) oordeelt echter dat het ontbreken van draagvlak ‘op zichzelf niet betekent dat de ministers het inpassingsplan niet hadden mogen vaststellen.’ Volgens de RvS is er geen wet die bepaalt dat een ruimtelijk plan een ontwikkeling alleen mogelijk mag maken als daarvoor voldoende draagvlak bestaat. De minister moet een afweging maken tussen het ‘nationale belang van een duurzame energievoorziening en de belangen van de omwonenden’.

  Besluit voldoende gemotiveerd
  Ook is het volgens de RvS niet aan de bestuursrechter om met een eigen oordeel dat van de minister te herroepen. De RvS kan alleen te beoordelen of het besluit ‘berust op voldoende kennis over de relevante feiten en belangen" en goed is gemotiveerd. Volgens de rechter is het rijksbesluit voldoende onderzocht en gemotiveerd.

  Erg geleurgesteld 
  'We hadden verwacht en gehoopt dat er toch nog rekening zou worden gehouden met de belangen van onze inwoners', geeft wethouder Co Lambert (duurzaamheid, GroenLinks) van Aan en Hunze aan. 'Wij zijn erg teleurgesteld dat de plannen van de initiatiefnemers op geen enkel onderdeel aangepast moeten worden. De urgentie om met duurzame energie aan de slag te gaan is groot. Deze uitspraak draagt helaas niet bij aan het verkrijgen van draagvlak hiervoor. Dat is bijzonder jammer. Het park lijkt nu onontkoombaar.'

  Voortaan van onderop
  ‘Het is goed dat er nu duidelijkheid is’, reageert Drents gedeputeerde Tjisse Stelpstra (klimaat en energie, ChristenUnie). ‘Daar hebben we lang op aangedrongen en de uitspraak van de Raad van State is wat dat betreft klip en klaar. Tegelijk maakt dit proces, en het verzet van omwonenden, eens te meer duidelijk dat dit type besluiten een ander bestuurlijk traject vereist. Dat moet van onderop gebeuren, in nauw overleg met de betrokken gemeenten en de lokale gemeenschap, in plaats van dat het van bovenaf en uiteindelijk via de rechter moet worden afgedwongen.’ 

  Binnenlands Bestuur

  0 reacties :

  Een reactie posten