Lada stelt vragen over huisvesting arbeidsmigranten

Datum:
 • woensdag 17 januari 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - LADA stelt vragen over het onderbrengen van migranten in woningen.
  SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM  ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE


  Naam gemeenteraadsfractie
  LADA
  Datum
  15-01-2018
  Volgnummer  Onderwerp
  Pensions arbeidsmigranten in Kreileroord  Geachte leden van het college,

  U heeft aanvragen ontvangen om in woningen in Kreileroord arbeidsmigranten onder te brengen. Deze woningen worden dan in feite pensions. Inwoners in Kreileroord maken zich daar zorgen over.  Zij vrezen dat wanneer dit toegestaan wordt er meer woningen door uitzendbureaus of agrarische ondernemers opgekocht worden om daarin arbeidsmigranten te vestigen. Men is niet alleen bang voor overlast maar ziet deze ontwikkeling als een bedreiging voor de sociale samenhang in het dorp. Verenigingen en school hebben grote  moeite om te blijven functioneren en arbeidsmigranten zullen als tijdelijke bewoners niet deelnemen aan het sociale leven dat in een kleine kern als Kreileroord toch al onder druk staat.
  In een artikel in de Schager Courant lezen wij dat u onder voorwaarden bereid bent om vergunning te verlenen voor het onderbrengen van vijf personen per woning.

  Wat zijn de voorwaarden?
  Bent u niet bang dat u een precedent schept waardoor meer aanvragen komen om arbeidsmigranten in woningen te mogen onderbrengen?
  Zo nee. Waarom niet?
  Wat is de reden dat u toestemming wilt verlenen?
  Hebt u de sociale aspecten, zoals door ons benoemd, meegewogen om tot een beslissing te komen?
  Kunt u zich verplaatsen in de zorgen die inwoners in Kreileroord zich maken?
   

  Met vriendelijke groet,

  Peter Couwenhoven


  0 reacties :

  Een reactie posten