Provincie gaat stilte handhaven

Datum:
 • woensdag 31 mei 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • De provincie Noord-Holland heeft plannen om de 39 stiltegebieden op te splitsen in Topstiltegebieden en Oasegebieden.

  Door deze opsplitsing hoopt de provincie op een handhaafbaar en uitvoerbaar stiltegebiedenbeleid. De opsplitsing is een aanbeveling uit het onderzoeksrapport over stilte in Noord-Holland dat is uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie NH (NMF).
  Stiltegebied

  In 15 Topstiltegebieden wil de provincie inzetten op ‘echte stilte’. Dit versterkt de waarde van het stiltegebied voor de omgeving en de recreant. Hiervoor zal de Provinciale Milieuverordening (PMV) worden ingezet om te handhaven. Maar ook meer bekendheid en zichtbaarheid moeten hieraan bijdragen.
  In 21 Oasegebieden wordt het onderscheid gemaakt tussen een stille kern (zonder lawaai door wegverkeer of industrielawaai) en een bufferzone. Bij het aanwijzen van stille kernen wordt het vliegverkeer buiten beschouwing gelaten. In de stille kernen geldt, net als in de Topstiltegebieden, het PMV regime.
  Uit het onderzoek blijkt ook dat 3 stiltegebieden niet aan de criteria van stilte voldoen en hiervoor organiseert de provincie ‘stiltetafels’. Samen met de partners in het veld (zoals gemeenten, (natuur)terreinbeheerders wordt onderzocht of het zinvol en wenselijk is het gebied als stiltegebied te handhaven en de belevingswaarden van het gebied te versterken.
  Gedeputeerde Adnan Tekin: “Ik vind het belangrijk dat we met z’n allen weten waar we aan toe zijn als we ons in een stiltegebied bevinden. De opsplitsing in Top- en Oasegebieden moet daarbij helpen. Maar ook mijn gesprekken gedurende de zogenaamde 'stiltetafels’ moeten een beter beeld geven voor de 3 gebieden die nu niet voldoen aan alle criteria. In de toekomst wil ik de handhaving op orde hebben in de stiltegebieden zodat stil ook echt stil is.”
  Een stiltegebied is een gebied dat zoveel mogelijk stil wordt gehouden en waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. In Noord-Holland zijn in de jaren tachtig stiltegebieden vastgesteld om rustige gebieden voor de toekomst te behouden. In het coalitieakkoord 2015-2019 is afgesproken dat het huidige stiltegebiedenbeleid wordt geactualiseerd en er een handhaafbaar beleid wordt gevonden.

  Kaart

  Om de kwaliteit van het gebied te behouden, mogen bepaalde activiteiten niet plaatsvinden in een stiltegebied. Voor sommige activiteiten kan een ontheffing worden aangevraagd. Op de Kaart Stiltegebieden is te zien waar in Noord-Holland de stiltegebieden liggen. De stiltegebieden zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening.
  Download Overzicht stiltegebieden 533 kB

  Provincie N-H  2 reacties :

  Anoniem zei

  Spelletje van de provincie? Eerst een zweefvliegveld aanleggen in een stiltegebied waarbij door de rechter 200 gemotoriseerde vluchten worden tegengehouden. Vreemd genoeg kwam er geen protest van de zweefvliegclub.
  Maar nu komt de aap uit de mouw. Wedden dat het stiltegebied bij dat vliegveld "niet meer aan de criteria voldoet" en wordt opgeheven zodat die gemotoriseerde vluchten kunnen plaatsvinden?

  Verbaas je niet wanneer een stuk Robbenoordbos óók buiten het stiltegebied komt te liggen. Daar kan Staatsbosbeheer dan ongestoord die windmolens bouwen...

  Bakker zei

  Eerst Coöperatie ZAP te Van Ewijcksluis, een coöperatie die al jaren zijn gat afveegt met wetten en regels met goed vinden van politiek en Rud, pal gelegen naast het stiltegebied Amstelmeer, tegen alle regels(strijdig bestemmingsplan, gelegen op Aardkundig Monument, gebrekkige infrastructuur, geen verplichte parkeergelegenheid voor vracht en personenwagens op eigen terrein, enz.) een bouwvergunning geven en vervolgens willen gaan handhaven, niemand die dat gelooft. Of “de overtreder” moet bijvoorbeeld een onschuldige burger zijn met bijvoorbeeld een te hard klinkend (buitenboord) motortje. De RUD als controlerende instantie is al jaren een lachertje van de eerste orde, die hebben hun eigen belangen en die stroken niet met die van de doorsnee burger.
  Bovendien, hoe wil de Provincie gaan handhaven, alle lawaai en stof veroorzakend schoon en droogactiviteiten verbieden en/of alle 5 a 6 duizend trekkers en zware vrachtwagens zonder roetfilters richting ZAP weren?
  Zoals bij alles moeten de burgers zwichten onder de bestuurlijke terreur van de politiek en controlerende instanties, weg democratie, lang leve de corruptie.

  Een reactie posten