Hollands Kroon houdt over

Datum:
 • vrijdag 19 mei 2017
 • in
 • Hollands Kroon - Anna Paulowna : Het huishoudboekje van Hollands Kroon is prima op orde.

  Martijn Gijsbertsen

  Het huishoudboekje van Hollands Kroon is prima op orde. De gemeente met een begroting van rond de honderd miljoen euro, heeft in 2016 bijna zes ton overgehouden. Zo blijkt uit de jaarrekening over vorig jaar, die gisteren is gepresenteerd.

  Wat betreft blijven de gemeentelijke belastingen voor onze inwoners laag en worden die in Hollands Kroon opnieuw niet verhoogd", stelt wethouder financiën Theo Meskers tevreden. Hij noemt het resultaat 'stabiel en geruststellend '. Garanderen kan hij de huidige belastingtarieven niet: Meskers moet een slag om de arm houden.

  "Pas wanneer we van het rijk definitief weten op hoeveel geld we komend jaar uit Den Haag kunnen rekenen, weten we hoe dat eruit gaat zien. De tendens is dat er wordt bezuinigd, dus wij ieder jaar minder gaan krijgen.  Zodra daarover uitsluitsel is, beslist de gemeenteraad erover in begrotingsvergaderingen."

  Meevallers 

  Het huishoudboekje van Hollands Kroon kenmerkt zich door diverse mee- en tegenvallers. Zo heeft de gemeente in 2016 zo'n 1,8 miljoen euro aan inkomsten genoten door verschuldigde leges voor de bouw van datacenters (Microsoft in Middenmeer) en windparken.

  Verder is een miljoen euro minder verbruikt voor zorgdoeleinden dan begroot. ,,Dat komt doordat wij werken met één expertpartner, Incluzio, en de zorg efficiënter, dichter bij de mensen is georganiseerd. Nee, de angst dat inwoners te weinig gebruik van zorg maken heb ik niet.

  We krijgen vrijwel geen klachten. En er zijn zo veel manieren om aan de bel te trekken, de kans dat er inwoners tussen wal en schip vallen acht ik klein. Alleen op mensen die kiezen om in isolement te leven heb je weinig grip."

  "Miskleun"

  Ook aan personeelskosten is Hollands Kroon een half miljoen euro minder kwijt, ook al heeft de investering in digitalisering een keerzijde. De overgang van de bestaande ICT-infrastructuur naar volledig werken'in de cloud' heeft negen ton extra gekost. Dat is een miskleun, een zuÍe tegenvaller, die we niet hadden voorzien", stelt Meskers. Die kosten zijn ontstaan, doordat in kritische situaties wat aanpassingen en extra beveiligingsmaatregelen moesten worden getroffen. Nu is wel voor elkaar dat inwoners en ambtenaren overal en op elk gewenst moment bij voor hun beschikbare informatie kunnen." Ook in de nieuw- en verbouw van scholen heeft de gemeente meer geld (driekwart miljoen) gestoken dan vooraf ingeschat. Verder heeft Hollands Kroon door een nieuwe verdeelsleutel tussen gemeenten extra in de beurs moeten tasten voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en regionalisering van de brandweer: zes ton.

  _______________________________________________

  vervolg


  'Dashboard' om gemeentefinanciën te volgen 

  Martijn Gijsbertsen -

   Anna Paulowna - Om zich niet te laten verrassen door financiële uitschieters, in positieve of negatieve zín, wil Hollands Kroon nog strakker de hand houden op inkomsten en uitgaven.

  "Een gemeente is steeds meer een bedrijf, waar heel veel ge1d, gemeenschapsgeld., doorheen gaat", aldus wethouder Theo Meskers. Hollands Kroon werkt met een begroting van zo'n honderd miljoen euro.

  "We willen niet eens per jaar, maar op ieder gewenst moment de balans kunnen opmaken. Zodat we - als dat nodig blijkt - vooral bij kritische portefeuilles als zorg, onderwijs, openbare orde en veiligheid sneller kunnen ingrijpen of bijsturen."

   Achter de schermen wordt in Hollands Kroon gewerkt aan een 'dashboard.', waardoor directie, burgemeester en wethouders en ambtenaren continu de vinger aan de pols kunnen houden.

  "Met een druk op de knop moeten wij elk gewenst moment actuele managementinformatie kunnen navragen, zowel financieel als inhoudelijk. Dat proces is in gang gezet, de jaarrekening van 2016 vol mee- en tegenvallers onderstreept wat mij betreft het belang om op dat vlak meer gas te geven"

  Meskers beseft dat dat veel discipline van personeel vergt. "Uitgaven de voortgagang van projecten moeten binnen onze organisatie nauwgezet worden bijgehouden. De technologieën daarvoor bestaan, maar worden niet optimaal benut".

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Sam Kooy zei

  Ra je de koekoek, Hollandskroon staat als een van de grootste graaiers op grote hoogte waar het de gemeentelijke belastingen betreft. Voorts: dit overschot is inclusief de kosten van de door BenW gehate zwembaden alsmede andere gemeentelijke objecten. Deze huishousing is er een voor HOZE om te onthouden !!!

  Een reactie posten