Twijfel over 'Kop Werkt'

Datum:
 • woensdag 29 maart 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Anna Paulowna - Zorgen bij raad Hollands Kroon over controle op stimuleringsprograrnma

  Mike Deutekom m.deutekom@hollandmediacombinatie.nl 


  Een groot deel van de gemeenteraad van Hollands Kroon heeft gisteravond grote twijfels geuit over de opzet van het economisch stimuleringsprogramma De Kop Werkt. De fracties vreesden buitenspel te worden gezet bij het vaststellen van de uit te voeren projecten in de Noordkop.

  De Kop Werkt is een samenwerkingsverband van de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon en de Provincie Noord-Holland. Als alle partners akkoord gaan krijgt het stimuleringsprogramma een budget van 30 miljoen euro (vijftien van de provincie en vijftien van de gemeenten) om een lijst van (nu) ruim vijftig projecten uit te voeren en daarmee te investeren in de economie, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en leefbaarheid van de Noordkop.

  Lada, Onafhankelijk Hollands Kroon, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks gaven aan problemen te hebben met de wijziging die de stuurgroep, bestaande uit leden van de colleges van B en W en Gedeputeerde Staten, hebben gemaakt in vergelijking met eerder gemaakte afspraken. Daarin hadden de gemeenteraden het laatste woord over de projecten die wel of niet worden uitgevoerd. Nu krijgt de stuurgroep die beslissingsbevoegdheid, en wordt er gerapporteerd aan de Regionale Raadscommissie Noordkop.

  Volgens wethouder Theo Meskers kunnen de gemeenteraden via die adviescommissie hen wensen en bedenkingen kenbaar maken.

  Dat er wordt afgeweken van het eerder gesloten convenant tussen de gemeenten is volgens de wethouder het gevolg van de komst van de provincie. Daarmee werd niet alleen het budget verdubbeld, maar ook gezocht naar een 'werkbaar systeem'. Als de gemeenteraden steeds stuk voor stuk goedkeuring moeten verlenen aan een project, dan vreest de stuurgroep herhaaldelijk grote vertragingen. „Neem nu deze vergadering. Bij de overige drie gemeenten is het voorstel unaniem aangenomen, terwijl het besluit hier over in Hollands Kroon duidelijk een stuk moeizamer genomen wordt."

  Omdat de samenwerking in de regio door de fracties toch zo belangrijk wordt gevonden, werd er na de toezegging van Meskers dat het toetsingskader van de projecten scherper wordt opgesteld, het voorstel toch unaniem door de raad aangenomen.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten