Oude molens in Groetpolder weg

Datum:
 • dinsdag 7 maart 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Winkel -  Oude molens in Groetpolder weg Provincie verbiedt 'dubbeldraaien' - Geen uitstel voor sloop turbines - Nieuwe molens twee keer zo hoog


  Ed Dekker  De provincie staat niet toe dat te slopen windmolens in de Groetpolder bij Winkel nog een tijdje blijven staan. 'Dubbeldraaien' wordt verboden.

  Dit besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is een tegenvaller voor Windmolens Groetpolder BV. De vijf aandeelhouders wilden drie turbines extra lang in bedrijf houden, maximaal vijf jaar. Zij verzochten de provincie om ontheffing. Die wordt niet verleend.

  De BV exploiteert nu negentien turbines. De provincie accepteert in principe dat twaalf van deze molens worden gesloopt. Ze mogen worden vervangen door zes nieuwe energie-opwekkers. Dit past in de provinciale regeling 'twee oude voor één nieuwe'.

  Na de sloop van twaalf molens blijven er zeven 'oudjes' staan. Dit zevental blijft in gebruik, dat vindt de provincie goed. Van de twaalf stuks die tegelijk met de bouw van de zes nieuwe molens moeten worden afgebroken, wilden de eigenaren er met drie langer doordraaien, voor maximaal dus vijf jaar. Met andere worden: niet direct twaalf masten omver, maar negen. En de drie resterende molens na maximaal vijf jaar afbreken.

  Gedeputeerde Staten staat de BV dit financiële voordeel niet toe. Het dagelijks bestuur van de provincie wil geen uitzondering maken. 'De opbrengsten van dubbeldraaien zijn niet noodzakelijk voor de financiering van het nieuwe windpark, zo laat GS weten.
  __________________________________________________________________

  Inloopavond over windpark 
  De provincie houdt woensdag 29 maart in Schagen een informatiebijeenkomst over het Windpark Groetpolder. Deze inloopavond is in Slothotel Igesz op de Markt en duurt van 19 tot 20.30 uur.
  _________________________________________________________________

  De provincie heeft de ontwerp-vergunning voor het Windpark Groet-polder vastgesteld. De vergunning gaat uit van sloop van twaalf molens, bouw zes nieuwe molens en handhaven zeven bestaande molens. Als de vergunning definitief is en is toegepast, telt het park dus dertien turbines.

  De ontwerp-vergunning ligt ter inzage van 9 maart tot en met 20 april. Dan kunnen er eventueel bezwaren worden ingediend. De molens in de Groetpolder worden lager dan die in de Waardpolder, tussen Kolhorn en Wieringerwaard. Die in de Waard-polder kunnen maximaal 186 meter hoog worden (tot topje bovenste wiek). De zes nieuwe molens in de Groetpolder worden elk 149 meter hoog. Nu zijn ze daar 67 meter. Het vermogen van de zes nieuwe wordt vijftien megawatt. De twaalf te sloppen molens zijn goed voor 7,2 mgw.

  Noordhollands Dagblad  2 reacties :

  Dekker zei

  Bijna alles wat gesubsidieerd wordt is gebaseerd op leugen en bedrog. Het kost de burgers miljarden en slechts weinigen profiteren van de totaal 20 miljard aan jaarlijkse subsidies.

  Anoniem zei

  dat dubbeldraaien is weer een voorbeeld van het onderste uit de kan willen hebben, het is ze nooit genoeg. en dan noemen ze de banken grote graaiers!

  Een reactie posten