Bestemmingsplan voor nieuwe stroomkabel naar Agriport in Middenmeer

Datum:
 • zaterdag 4 februari 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - ANNA PAULOWNA - Er komt een nieuw bestemmingsplan voor een ondergrondse 150 kV-stroomkabel richting bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer.

  Door Mike Deutekom - 4-2-2017,

  D
  at hebben burgemeester en wethouders van Hollands Kroon besloten.
  Het elektriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland wordt uitgebreid, onder meer vanwege de aanleg van Windpark Wieringermeer en uitbreiding van Agriport, waar onder meer nieuwe datacentra van Microsoft worden gerealiseerd.

  Datacentra

  Bovendien volgen waarschijnlijk meer datacentra aan de Tussenweg.
  Ten behoeve van uitbreiding van Agriport wordt een ondergrondse hoogspanningsleiding getrokken van transformatorstation Westwoud naar het trafostation van de Energie Combinatie Wieringermeer (ECW), de particuliere netbeheerder op het bedrijventerrein in Middenmeer.
  Volgens burgemeester en wethouders is de aanleg van die kabel geen probleem. Het huidige bestemmingsplan staat de komst van die stroomverbinding niet in de weg. Het probleem ontstaat echter na de aanleg van de stroomkabel.

  Belangen

  ,,Het huidige bestemmingsplan staat de aanleg dan wel toe, maar beschermt de belangen van de leiding niet als deze in de grond ligt’’, zo laat het college weten.
  ,,Dat wil zeggen dat het mogelijk is om grondbewerkingen uit te voeren zonder dat rekening gehouden hoeft te worden met de belangen van de leiding’’, aldus B en W.

  Elektriciteitsweg

  ,,Vanuit het oogpunt van een duurzaam, veilig en betrouwbaar elektriciteitsnetwerk is dit ongewenst. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan nodig.’’
  Zodra er een planschadeovereenkomst is getekend met de netwerkbeheerder, wordt het nieuwe bestemmingsplan ter inzage gelegd.
  Iedereen mag daar vervolgens op reageren en die reacties worden meegenomen bij het besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten