Kansen voor Pallas 'zijn toegenomen'

Datum:
 • donderdag 19 januari 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Haarlem - De nieuwe Pallas-reactor in Petten wordt niet geschikt gemaakt voor de top van het nucleair energieonderzoek. De nadruk komt meer te liggen op het onderzoek naar en dé productie van nieuwe medische isotopen. Volgens Pallas directeur Hermen van der Lugt zou de reactor anders te duur worden. Wel denkt hij dat de kans dat de reactor er daadwerkelijk komt, is toegenomen.

  Van der Lugt was te gast bij de Statencommissie economie, energie en beheer van de provincie Noord-Holland om zijn visie over de stand van zaken rond het project te geven. De provincie draagt met een lening van 40 miljoen euro bij aan de totstandkoming van de reactor. Maar veel Statenleden zijn sceptisch als het gaat om het welslagen.

  Genezing 

  Van der Lugt is echter vol vertrouwen dat er een sluitende businesscase is te maken voor Pallas. Dit komt volgens hem vooral door de ontwikkelingen in het onderzoek naar therapeutische isotopen. „De markt voor isotopen die mensen genezen lijkt groter dan enkele jaren geleden is voorzien." Momenteel worden er in de hogefluxreactor (HFR) in Petten vooral diagnostische isotopen geproduceerd. Onlangs gaf Harrie Buurlage, directeur van de nucleaire dienstverlener NRG, de exploitant van de HFR-reactor, ook al aan veel te verwachten van de nieuwe generatie isotopen.

  Wel heeft de Pallas-organisatie de  ambities bijgesteld als het gaat om wat de reactor straks moet kunnen. De reactor zou anders een stuk duurder worden, terwijl het al gaat om een project van ruim een half miljard euro. En dat zou de winstgevendheid van de reactor in gevaar brengen. Volgens Van der Lugt zal de reactor zich daarom niet toeleggen op de top van het nucleair energieonderzoek.

  Bij het ontwerp van de reactor wordt  wel de optie opengelaten dat de reactor later alsnog deze faciliteiten krijgt.

  ______________________________

  Ambitie naar beneden bijgesteld
  ____________________

  Van der Lugt deelde mee dat er drie kandidaten in beeld zijn om de nieuwe reactor te ontwerpen en te bouwen. Het is de bedoeling dat deze partijen - uit Argentinië, Frankrijk en Zuid-Korea - in de bouw investeren. De hoogte van de investering door de bouwer is een van de selectiecriteria, aldus Van der Lugt. Hij verwacht dat de partijen nog dit jaar een aanbieding zullen doen.

  Naast de bouwer moeten ook andere partijen in de reactor investeren. Het zou dan gaan om banken, belangrijke klanten en de toekomstige eigenaar. Volgens van der Lugt is zijn organisatie klaar voor alle vragen van financiers en voor een review door het ministerie van economische zaken. De ontwerpopdracht is over twee jaar afgerond. In 2024 moet de reactor klaar zijn.


  Noordhollands Dagblad
  _____________________________________________________________________________

  Oude reactoren in Europa bedreiging voor concurrentiepositie nieuwe reactor in Petten 

  Haarlem - Er is niet alleen goed nieuws voor Pallas. De concurrentiepositie van de nieuwe reactor wordt bedreigd door oude reacto­ren in andere Europese landen, die ooit met staatssteun zijn
  gebouwd.

  Van der Lugt: „Het gaat om reactoren die eigenlijk afgeschreven zijn, maar die nog een paar jaar doordraaien en goedkoper kunnen produceren. Het is moeilijk om daarmee te kunnen concurre­ren."

  Het kabinet heeft er vorig jaar bij Europa op aangedrongen dat er een gelijk speelveld ontstaat. Maar Van der Lugt verwacht hier niet eerder dan in de loop van 2018 duidelijkheid over te krijgen. „Er moet wel wat gebeuren. Dit is zeker een zorg." Tegelijkertijd kijkt heel Europa volgens hem naar
  Ne­derland.

  De nieuwe reactor is belangrijk om de leverzekerheid van medische isotopen te garanderen.

  _____________________________________________________________________________  Noordhollands Dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten