Bedenk goed, wat je met je laatste Rolo doet. Aante Nicolai van Rijkswaterstaat
Prettige Kerstdagen en gezegend nieuw jaar, Aante Nicolai van Rijkswaterstaat
Op de valreep voor de kerst ging gisteravond nog mijn kerst-WOB de deur uit naar Sieben Poel en Aante Nicolai van Rijkswaterstaat. De voorbereiding daarvan kon je lezen in de Waddenleaks-blogs. Reeds in de Beheerraad- een adviesorgaan zonder enige publieke verantwoording- in april 2014 – Ergens in een achterkamer.stelden zij voor hun clientele de baantjes en machtsposities veilig voor de komende 10 jaar.
Ergens in een achterkamer.
Om dan twee jaar later de tot onderpartij bestempelde ‘gebruikers’ van de Waddenzee van een voldongen feit op de hoogte te stellen. Dat zij de prooi zijn van alle ‘natuurherstel’, terwijl de NAM, Frisia, Rijkswaterstaat en ‘duurzame’ baantjesjagers een vrijbrief krijgen.
Terwijl de belangen al in gewapend beton gegoten zijn. En ook nog het euvele lef te hebben je operatie ‘Samenwerkingsagenda’ te noemen. Waarbij je het klootjesvolk/belastingvee voor je eigen ‘democratische’ legitimiteit wat voor aap laat spelen bij pseudo-inspraaksessies.
Een afgezant van een onzichtbaar machtscollectief Michel Firet (van ZBO Staatsbosbeheer) die belooft dat hij je opmerkingen zal ‘Mee Nemen.’ Waarbij de onzichtbare en ongekozenen op basis van het eigen humeur zullen besluiten wat zij met al dat meegenomene doen. Neo Feodale machtstructuur noemde ik het al.
En maar uiterst vriendelijk en fatsoenlijk blijven doen. Laten we de lieve vrede bewaken, en het onvertogen woord direct diskwalificeren vanwege ‘De Toon’. Hoedt u voor aardige mensen, daar heb je het minste aan. Mensen die met de lengte van hun fatsoenspiemel lopen pronken.
'Duurzame ontwikkeling' op het Wad oftewel ..'maar ik had de Liefde niet...'
‘Duurzame ontwikkeling’ op het Wad oftewel ..’maar ik had de Liefde niet…’
Rijkswaterstaat tuigde rond de Waddenzee een van het publiek afgeschermde bestuurs-architectuur op die bij ‘informele’ overlegorganen is bekonkeld. De bestuurlijke noodzaak laat je adverteren door Niet Gekozen Organisaties  (Coalitie Wadden Natuurlijk)via een vierkleurendrukfolder ‘Beheeropgave in Beeld’ die voor wetenschap moet doorgaan. Zonder controleerbare referenties en met toepassing van misleidende omissie.
Bijvoorbeeld door  minimaal 36,5 kilo vispredatie per hectare per jaar van zeehonden onvermeld te laten terwijl je ‘de visstand’ agendeert.(bierviltje-schatting omdat Sofie Brasseur, de enige zeehond-‘expert’ weigert het te kwantificeren -stel dat beleidsmakers/politici foute gedachten krijgen- en er dus ook geen onderzoek naar wordt gedaan)
De ecologische toestand van het Wad: die is vaak gedefinieerd door de wil/onwil van onderzoekers om bepaalde zaken te zien/willen zien, en het geld dat de overheid verstrekt voor gewenste conclusies.
...en dan rekenden we de verachtvoudigde stand aan aalscholvers nog niet eens mee, met betrekking tot 'de visstand'
…en dan rekenden we de verachtvoudigde stand aan aalscholvers nog niet eens mee, met betrekking tot ‘de visstand’ waarover Martijn van Dam (PvdA) zich nu hevig zorgen maakt
Academische baantjesjagers en Niet Gekozen Organisaties met een anti-kraakexploitant uit Haren (Coalitie Wadden Natuurlijk CWN) hebben in die acquisitiefolder hun eigen Waddenfonds-wensen reeds voor de komende tien jaar als advertentie gestuurd naar de Tweede Kamer.
Terwijl die CWN via de Groene 11-lobbycoalitie in Den Haag al heeft gezorgd dat een bevriend Kamerlid van de Partij voor de Dood (D66) hun wensen als ‘zorg over de visstand’ tot Kamerstuk heeft gemaakt. En via behandeling door Martijn van Dam (PvdA) tot Nationale Zorg. Waarna hun PvdA-vrinden zorgen dat de gelden vrijkomen.
Ik geloof dat ik zo in notendop het fenomeen ‘democratie in Nederland’ redelijk omschrijf. Het is wat Syp Wynia de ‘lobbycratie’ noemt. Ik noemde het al Wadden-oligarchie. We lijken steeds meer op de landen met wie wij -ondanks Nee-referendum- associatieverdragen sluiten.

 Lees verder hier