PvdA Hollands Kroon stelt vragen over voornemen uitbreiding ZAP Van Ewijcksluis

Datum:
 • maandag 14 november 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Uitbreiding van  ZAP wordt door College goedgekeurd ondanks het bedrijf al jaren grote overlast heeft veroorzaakt. Er staan woningen  op 15 meter van het bedrijf. In 2011 is een bouwvergunning voor een loods erbij geweigerd.

  ______________________________________________________

  SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM  ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE


  Naam gemeenteraadsfractie PvdA
  Datum 13 november 2016
  Onderwerp Z.A.P.

  Geachte leden van het college,

  U bent voornemens het plan van coöperatie Z.A.P. voor uitbreiding op het eigen terrein aan de Binnenhaven in Van Ewijcksluis te steunen. Enkele jaren geleden nog werd zo’n uitbreiding – wegens de bestaande en verwachte overlast voor omwonenden – als onwenselijk bestempeld. De voormalige gemeente Anna Paulowna pleitte voor verplaatsing naar de Kerkweg. Dit werd tegengehouden door de provincie en Z.A.P. zag geen heil in verplaatsing naar een regulier industrieterrein in Anna Paulowna.

  Vragen: 

   1. Waarom heeft het college besloten om - ondanks de ongunstige locatie voor omwonenden in de     dorpskern - vergunning te verlenen?

  2. Bent u met ons eens dat verplaatsing naar een terrein buiten het dorp veel wenselijker is?

  3. Welke concrete initiatieven heeft het college genomen om tot een andere locatiekeuze te komen?

  4. Heeft u een (nieuwe) poging gedaan om Z.A.P. alsnog te bewegen om naar een industrieterrein te verhuizen?

  5. Bent u opnieuw in gesprek gegaan met de provincie

  6. Kunt u duidelijk maken of u alles op alles heeft gezet om de provincie ervan te overtuigen dat de Kerkweg een betere locatie is voor een bedrijf met dergelijke activiteiten en van deze omvang?

  7. Vindt het college dat het bedrijfsbelang boven het belang van de inwoners, boven de verkeersveiligheid, boven de esthetische, cultuurhistorische en toeristische waarden gaat? Toelichting

  De PvdA heeft begrip voor de uitbreidingsbehoefte van Z.A.P., maar is van mening dat zo’n bedrijf niet thuishoort in een dorpskern. De gemeente Hollands Kroon heeft de ambitie om de inwoners een prettige leefomgeving te bieden en de aantrekkelijkheid van de dorpskernen – en het toerisme – te bevorderen. Daartoe dragen grote loodsen en een damwand langs het Oude Lage Veer (die bovendien een aardkundig monument zal aantasten) niet bij.
  Het zware verkeer van en naar het bedrijf blijft; de belasting van de wegen zal niet afnemen. Voor een klein dorp als Van Ewijcksluis staat de voorgenomen grote uitbreiding van Z.A.P. in geen verhouding. Het zal het woongenot en het aangezicht – en daarmee de aantrekkelijkheid van het dorp - blijvend aantasten. Het college van Hollands Kroon laat door vergunning te verlenen het bedrijfsbelang prevaleren boven het belang van de omwonenden.

  Het algemeen belang zou wat de PvdA betreft hierbij zwaarder moeten wegen.

  Met vriendelijke groet,

  Sylvia Buczynski,
  namens fractie PvdA

   ________________________________________________


   Overzicht Dossier ZAP Van Ewijcksluis 

   14 mei 2011 ZAP Van Ewijcksluis krijgt geen loods erbij 
                         { met besluit college)

  2 reacties :

  P.Dekker zei

  Na het lezen van vraag 1 lijkt het alsof het college al besloten heeft de aanvraag goed te keuren na het in 2011 afgekeurd te hebben. Zou het er mee te maken kunnen hebben dat er zoals gewoonlijk weer met 2 maten gemeten wordt in HK?
  heeft de bouwaanvraag al op de website van de gemeente gestaan en als dat zo is waarom is er dan nooit bekendheid aan gegeven?
  Zoals gewoonlijk rammelt het onderwerp weer aan alle kanten en is het doel van het college om de plannen er in het geniep door te drukken. Alles moet wijken voor de financiën van de boeren want blijven op de huidige locatie is natuurlijk aanmerkelijk goedkoper dan verhuizen. Zo werkt het in een gemeente met een college wat doortrapt is en geen enkele boodschap heeft aan omwonenden.

  P.v.d.Munnik zei

  De vraag is of aan de bedenkelijke handelwijze van het college de rechter er weer aan te pas moet komen of dat het fatsoen eindelijk in de hoofden van de politici zal zijn ingedaald.
  Gezien het dubieuze verleden en heden van onze burgervader denk ik dat het woord integer of fatsoen niet in hun woordenboek voorkomt.

  Een reactie posten