INA VONK CLAIMT MATERIËLE EN IMMATERIËLE SCHADE BIJ B&W SCHAGEN

Datum:
 • maandag 8 augustus 2016
 • in
 • Categorie: , , , ,
 •                                      
  Schagen - Verzoek tot schadevergoeding wegens onrechtmatig overheidshandelen

                                                          PERSBERICHT 8 augustus 2016

  Verzoek tot schadevergoeding wegens onrechtmatig overheidshandelen:

  INA VONK CLAIMT MATERIËLE EN IMMATERIËLE SCHADE BIJ B&W SCHAGEN

  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen hebben op 1 augustus jl. de rekening ontvangen voor hun besluitvorming en vergunningverlening m.b.t. de illegale windturbine op Grote Sloot 158. Onder de lijn staat een bedrag met meerdere nullen, zijnde het totaal van alle materiële en immateriële schade zoals die in 15 jaar geleden is door buurvrouw Ina Vonk. Zij is ook de indienster van het Verzoek tot Schadevergoeding wegens onrechtmatig Overheidshandelen, zoals het stuk officieel heet.

  ‘De Raad van State heeft in januari 2015 luid en duidelijk geoordeeld dat besluitvorming en vergunningverlening inzake de windturbine naast mij onrechtmatig en onjuist was’, aldus Vonk. ‘Met deze definitieve uitspraak van ons hoogste rechtsorgaan is een einde gekomen aan de jarenlange strijd die ik sinds 2000 heb moeten voeren tegen de gemeente Zijpe/Schagen. En op grond van die uitspraak heb ik nu de rekening kunnen opmaken voor de door mij geleden schade in de periode tot 2016 met in totaal 12 gerechtelijke uitspraken.’

  Wettelijke grondslag

  Vonk baseert haar verzoek tot schadevergoeding op de artikelen 8:90 e.v. van de Algemene wet Bestuursrecht en 6:612 van het Burgerlijk wetboek: ‘Het college heeft tot 26 september 2016 de tijd om een besluit te nemen, daarna kan ik voor de zoveelste keer naar de rechter voor een uitspraak. Het zou echter bizar zijn als B&W het opnieuw zover zouden laten komen. De Raad van State heeft immers al bepaald dat besluitvorming onrechtmatig en onjuist is geweest, dus dan valt er voor het college feitelijk niets meer te ontkennen.’

  Arrogant gedrag

  De ervaring met de besluitvorming van de gemeente Schagen maakt dat Vonk voorlopig echter wél rekening houdt met elk scenario. ‘Na de einduitspraak van de Raad van State heeft het nog tot september 2015 geduurd voordat de eigenaar de windturbine ontmantelde. B&W van Schagen hebben echter helemaal niets geleerd van de afgelopen jaren, want inmiddels is alweer een nieuwe vergunning voor eenzelfde windturbine op nagenoeg dezelfde locatie afgegeven,’ aldus Vonk. ‘Eenzelfde arrogant gedrag kunnen ze nu natuurlijk met mijn Verzoek tot Schadevergoeding vertonen. De raadsleden weten in ieder geval nog van niets; ik heb mijn brief aan B&W naar de griffie gestuurd met het verzoek om deze door te zenden naar de raadsleden, maar de raadsadviseur wil niet verder gaan dan de brief op de lijst met ingekomen stukken te zetten. Héél bijzonder, hetgeen alles over deze gemeente zegt!’

  ___________________________________________________________


  Dossier Grote Sloot 158  5 reacties :

  Sam Kooy zei

  Aantal gerechtelijke uitspraken niet te tellen. En tóch doen de gemeente's er alles aan om elke uitspraak naast zich neer te leggen en jou het leven maximaal zuur te maken. De BenW van de gemeente Schagen en die van de voormalige gemeente hebben, gelijk Hollandskroon, lak aan o.a. het psychische welzijn van haar (mede)burgers. Zie daar Tonnenman in Wieringermeer terzake van de camping in Wieringerwerf, zie ook de brugwachter in Middenmeer een vooral de vele schade's die zijn toegebracht aan hen die in eerste instantie Huishoudelijke Zorg, op last van de wethouders, verloren. Er zijn langzamerhand voldoende zaken aan de orde geweest om te veronderstellen dat beide college's van BenW onder één hoedje spelen. Ik kan mij geen smeriger "spel" voorstellen !!!

  Mr. X. zei

  Waarna Schagen het te betalen schadebedrag op een aantal leden in de gemeenteraad en op wethouders gaat verhalen wegens hun prive belangen in deze zaak.

  P.v.d.Munnik zei

  Als mevrouw Vonk verstandig is koestert ze niet teveel hoop op een goede afloop, immers de rechters die deze kwalijke zaak moeten beoordelen worden weer aangestuurd door de politiek(in Den Haag). Bovendien zijn deze rechters ook ambtenaren en ambtenaren laten elkaar niet snel vallen, of er moet niet meer aan te ontkomen zijn, maar normaal gesproken delft de eerlijke burger altijd het onderspit.
  Slechts mensen die de dagelijkse propaganda shit van de NOS, RTL en de andere "officiële" media in Nederland volgen zullen nog vertrouwen hebben in de rechtspraak in Nederland.
  Mensen die wat verder kijken dan hun neus lang is weten dat het er in Nederland niet veel anders aan toe gaat dan in andere corrupte (Zuid Amerikaanse) landen, alleen weten de Nederlanders het met hun Calvinistische inslag wat slimmer te brengen.

  Anoniem zei

  Nederland is al lang geen rechtstaat meer, dat geldt voor heel Europa waar de politiek met in haar kielzog alle normen en waarden al lang over boord heeft gezet.

  Duitsland: https://fenixx.org/2016/08/09/turk-slaat-duitse-politieagent-ziekenhuis-is-justitie-ziet-geen-enkele-reden-om-deze-turk-te-vervolgen/

  Engeland:http://nieuws.tpo.nl/2016/08/09/groep-zeventig-jongeren-bedreigt-politieagenten-berlijn/

  België: In België is de Rechtelijke Macht niet eens in staat een illegale NEDERLANDS/MAROKKAANSE imam het land uit te zetten.

  Frankrijk: https://fenixx.org/2016/08/04/jihadisten-snijden-de-keel-van-een-priester-door-burgemeester-parijs-helpt-hen-door-kerken-te-slopen/

  Zweden: https://fenixx.org/2016/07/26/arabier-mislukt-met-zijn-verleiding-van-zweeds-meisje-gaat-en-public-aan-zijn-snikkel-rukken/

  Wie het echte nieuws wil lezen moet wat verder op internet zoeken.

  Bakker zei

  Wie ook nog maar het kleinste beetje vertrouwen heeft in de rechtstaat van de EU landen leze onderstaand artikel. Het is verbijsterend dat een paar mensen de democratische rechtstaat bij het grof vuil kunnen zetten zetten en heks Merkel is samen met heks Hillary Clinton een gevaar voor de westerse samenleving. Overigens is Rutte en zijn verraders kabinet, gesteund door Alexander Pechtold, van A tot Z op de hoogte.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/08/EU-en-NAVO-halen-inmiddels-wekelijks-10000-migranten-uit-Afrika-opd

  Een reactie posten