Vergadering Gemeenteraad Hollands Kroon 28-04-2016

Datum:
 • woensdag 20 april 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Vergadering gemeenteraad op donderdag 28 april met o.a. Ontwerp omgevingsvisie HK en Meerjaren Grondexploitatie 2016.  Plaats:
  Raadszaal  De Ontmoeting, Anna Paulowna

  Tijd:

  20:00 uur
  Voorzitter: 

  Dhr. J.R.A. Nawijn  AGENDA


  1

  Opening

  2

  Mededelingen voorzitter

  3

  Vaststellen agenda

  4

  Inspreken burgers

  5

  Zienswijze raad op regionale havengebonden bedrijventerrein

  6

  Ontwerp van de omgevingsvisie Hollands Kroon

  7

  Vaststellen agenda

  8

  Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

  9

  Vaststellen lijst ingekomen stukken

  10

  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 24 maart 2016

  11

  Besluitvorming

  11
  a
  Bestemmingsplan Burgemeester Lovinkstraat 101 te Breezand

  11
  b
  Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2016

  12

  Sluiting
  0 reacties :

  Een reactie posten