Staten willen graag dat Remkes blijft

Datum:
 • dinsdag 8 maart 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • Haarlem - Johan Remkes blijft zo goed als zeker Commissaris van de koning in Noord-Holland. Provinciale Staten zullen hem voor herbenoeming voordragen bij de minister van binnenlandse zaken en koninkrijkszaken.
  Roel van Leeuwen rvan.leeuwen@hollandmediacombinatie.nl  

  Voorafgaande aan de openbare Statenvergadering werd er in beslotenheid gedebatteerd over de voordracht van Remkes, die vorig jaar al had aangegeven dat hij beschikbaar was voor een tweede ambtstermijn. De uitkomst van het debat was dus positief voor Remkes.

  Het is nu aan de minister om hem al dan niet bij de koning voor te dragen voor herbenoeming. Doorgaans is dit — zeker in het geval van herbenoemingen — een formaliteit. De tweede ambtstermijn van Remkes zal dan per i juli ingaan.

  Remkes sprak zijn dank uit voor het vertrouwen dat de Staten in hem hebben gesteld. „Ik heb nooit spijt gehad van het aanvaarden van deze functie. Ik heb hier de afgelopen ja- ren met veel genoegen gewerkt."

  Na afloop van de vergadering gaf hij aan een voor hem positieve uitkomst van het debat met vertrouwen tegemoet te hebben gezien. En dat geldt ook voor het vervolg van de procedure. „Ik heb het volste vertrouwen in deze minister dat hij naar de stem van de Staten luistert." Tijdens de Statenvergadering werd vooral langdurig gedebatteerd over een motie van zes oppositiepartijen om als provincie bezwaar te maken tegen de verhoging van de snelheid op de A7 tussen Holendrecht en Vinkeveen naar 130 kilometer per uur. Deze partijen stelden dat dit de kans op ongevallen doet toenemen en dat het slecht is voor het milieu en de volksgezondheid.

  Gedeputeerde Talsma vond het merkwaardig dat de partijen niet hebben geageerd tegen eerdere snelheidsverhogingen op andere snel= wegen. Bovendien stelde hij dat het Rijk hierin het bevoegd gezag is. Joost van Hooff (PVV) liet weten dat zijn partij graag 1.4o kilometer wil rijden. Volgens de coalitiepartijen worden de milieunormen niet overschreden door de maatregel. Zij stemden tegen de motie.

  NHD
  2 reacties :

  h.oldeboom zei

  Snelheid laten afhangen van verkeersdrukte; veel verkeer 100/120KM/hr. en weinig verkeer, bijv. na 21.00 hr. 150 Km/hr. Overigens ben ik van mening dat dat gedoe over snelheden gewoon politieke bezigheidstherapie is om de mensen te bedonderen en te kunnen zeggen: Kijk, dat hebben wij voor jullie gedaan!

  Anoniem zei

  Gemeentes worden groter en groter dus waarom nog een Provincie?

  Een reactie posten