LTO bezorgd over politieke invloed toelating gewasbeschermingsmiddelen

Datum:
 • vrijdag 4 maart 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • LTO Nederland is bezorgd over het feit dat de politiek steeds minder waarde hecht aan het oordeel van onafhankelijke instituten zoals het Ctgb en de EFSA in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.
  In de Tweede Kamer is recent een motie aangenomen die aanstuurt op een verbod op het gebruik imidacloprid in Nederland. En wat de Tweede Kamer betreft gaat Nederland ook niet akkoord met een verlenging van de toelating van glyfosaat in Europa.
  Dit ondanks het feit dat beide middelen, na grondig onderzoek, het groene licht kregen van het Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en de EFSA (European Food Safety Authority). Ctbg en EFSA beoordelen middelen op basis van wetenschappelijke kennis op risico’s voor mens, dier en milieu. LTO Nederland vindt dat de bevindingen van onafhankelijke instituten leidend moeten zijn (en blijven) in de beleidskeuzes die staatssecretaris Van Dam maakt in Den Haag en Brussel.
  Glyfosaat is een zeer belangrijk middel voor Nederlandse boeren en tuinders, met name voor bestrijding van wortelonkruiden. Imidacloprid is een middel dat planten beschermt tegen aantasting door insecten. Beide middelen worden zorgvuldig ingezet door boeren en tuinders. Wanneer deze middelen niet meer beschikbaar zijn, leidt dit tot inzet van andere middelen met andere werkzame stoffen die een zwaardere milieulast hebben.
  De zorgvuldige inzet van gewasbeschermingsmiddelen door Nederlandse boeren en tuinders blijkt telkens weer uit onafhankelijke metingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA controleert zeer regelmatig en zeer consciëntieus groenten en fruit en andere voedingsmiddelen (uit binnen- én buitenland) op de aanwezigheid van restanten gewasbeschermingsmiddelen. Nederlands voedingsmiddelen komen steevast als schoonste uit de bus.

  LTO


  04 maart 2016

  0 reacties :

  Een reactie posten