Screenshot_3
(Door: E.V.T.)
 Politiek Den Haag, hoe kunnen we u in godsnaam iets duidelijk maken?
Vanuit het volk een oogopener voor ‘onze’ politici. Dit is een aanklacht aan alle partijen, zowel van de huidige coalitie als de oppositie, omdat u dit gedrag tolereert en in stand houdt i.p.v. elkaar er op aan te spreken. Kamerleden, onderstaande is niet politiekcorrect, daar heb ik de tijd niet voor. Wat ons zo verbaast: waarom is de schrik plotseling zo groot van het hevige verzet en de heersende onvrede? Waarom bent u geschokt? Waar bent u de afgelopen 20 jaar geweest dat u dit niet heeft zien aankomen? Dit is namelijk het logische gevolg van uw eigen jarenlange ‘politiekcorrecte’ struisvogelpolitiek waarbij peilingen, charisma en leugens prevaleren boven eerlijkheid, daadkracht en constructieve oplossingen. De politiek heeft bij mijn weten nog nooit zo ver van het volk afgestaan als nu en het interesseert u geen bal. Dat komt voort uit uw onuitstaanbare arrogantie, uw vermeende machtspositie, uw incompetentie, uw corruptie, leugens en de tenenkrommende, hoogst irritante zogenaamde politieke correctheid die gemeengoed zijn geworden binnen het politieke klimaat.
Hoe het volk over u denkt en wat het volk van u vindt?
Blijkbaar denkt men in de Tweede Kamer dat zij, de ‘elite’ in den Haag, alwetend en allesbepalend is en wij, het volk, een stel achterlijk sukkels die alles geloven en blindelings volgen. U hoort de burger aan, maar luisteren doet u niet! Mijn grootste angst is dat als er niet heel snel iets gebeurt in de feodale houding van Den Haag de huidige acties alleen maar harder, agressiever en gewelddadiger zullen gaan worden, voortkomend uit onmacht en uit het niet serieus genomen en niet gehoord worden. Een sympathieke, maar volledig ongeloofwaardige koning gaat daar met zijn toespraken niets in veranderen.
Vaak hoor je dat onderstaande punten horen bij ‘het spel’ van de politiek. En dat is precies hoe wij, het volk, ervaren dat Den Haag precaire zaken en politiek ziet; inderdaad als één groot spel! I.p.v. vooruitzien en het land besturen zoals dat hoort. Er is geen enkel gevoel meer met de werkelijkheid, geen enkele empathie of binding met de bevolking en de enige zichtbare en voelbare ‘oplossingen’ bestaan uit het nog verder uitkleden van het een, en het nog duurder maken van het ander. Meer variatie kunt u met uw beperkte creativiteit en non-interesse blijkbaar niet bedenken. Dat zijn geen oplossingen, dat is een kortzichtige korte termijn strategie c.q. het typerende oogkleppenbeleid van hoogopgeleide, elitaire kwasten.
Onderstaande zijn wij als bevolking dan ook meer dan zat!
– Politieke correctheid 1: zo correct en netjes mogelijk mensen afpoeieren en dingen op de lange baan schuiven teneinde de eigen belangen en projecten doorgang te laten vinden.
– Politieke correctheid 2: daar waar eenvoudig met een helder en kort antwoord daadkrachtig gehandeld kan worden, wordt vanwege het ‘politieke spel’ eindeloos om de pot heen gedraaid om uiteindelijk inhoudelijk niets gezegd en het probleem wederom doorgeschoven en niet aangepakt te hebben.
U moet eens gaan beseffen dat u zeer ruimschoots wordt betaald van andermans (ons) belastinggeld en u zou zich daar ook naar moeten gedragen. Maar helaas geeft u dat belastinggeld ook als zodanig uit. Het is tenslotte veel eenvoudiger om geld uit te geven dat niet van uzelf is dan wanneer het uw eigen geld zou betreffen. U wordt betaald door-en bent in dienst van het volk en niet andersom!
Hoe deze onvrede ‘zo ineens’ komt? Onderstaand de grootste punten van irritatie en boosheid gedurende de laatste decennia:
– Mensen raken banen kwijt en raken door wanbeleid van ministeries, banken en pensioenfondsen diep in de schulden. U verschuilt zich achter de crisis en doet HELEMAAL niets.
– ‘Marktwerking’ lijkt alleen te gelden voor de lagere inkomens en banen. Daar mag je concurreren met goedkope buitenlandse krachten die hier geen belasting betalen en het geld naar het buitenland brengen. (dat vertellen onze buitenlandse collega’s namelijk zelf!). Hogerop, met politieke partijen als de VVD als (corrupt!) voorbeeld, helpen ze elkaar verder en dekken ze zichzelf en elkaar vakkundig af en in. Daar is het begrip marktwerking volkomen vreemd!
– Iedereen moet werken tot 67, maar de jeugd zit thuis en de parlementariërs werken door tot ver boven de pensioengerechtigde leeftijd en bezetten daarmee potentiële banen. Waar zit de logica? Het is echt ongelooflijk hoe hypocriet, kortzichtig en blind u allen bent.
– Ouderen en dementerenden die lange tijd aan hun lot worden overgelaten, omdat er te weinig personeel is (slechts 1 verplegende op vaak meer dan 36 mensen tijdens de nacht en 3 of 4 verplegers overdag).
– Ouderen en dementerenden die uit bed vallen en met breuken en andere verwondingen veel te lang naast het bed liggen, omdat de verpleger wegens de krankzinnige bezetting nu eenmaal keuzes moet maken.
– Dementerenden die met elkaar vechtend door de gang rollen en elkaar serieus verwonden, omdat er niemand is om toezicht te houden.
– Dementerenden die door de hoge werkdruk (o.a. de alsmaar toenemende administratieve handelingen)en daarmee het onvoldoende toezicht elkaars medicijnen innemen wat levensgevaarlijke situaties oplevert.
– Ouderen die langer zelfstandig moeten blijven wonen terwijl iedereen in de directe omgeving ziet dat dit onverantwoord is en die daardoor onnodig lichamelijk letsel oplopen omdat ze vallen of het gas vergeten uit te zetten. Hoe kunt u dit blijven ontkennen, hoe kunt u dit blijven afdoen met leugens (juist heel goede zorg) en dit blijven bagatelliseren? Wij zien dit dagelijks om ons heen gebeuren!!!
– Gehandicapten en arbeidsongeschikten (die dat volgens de SPECIALIST helemaal niet meer kunnen) moeten ineens weer gaan werken en moeten gaan solliciteren op banen die er helemaal niet zijn. Opgejaagd en onder druk gezet door basis(!) opgeleide UWV-artsen met een management target i.p.v. een artseneed. Het gaat uitsluitend om geld. Waar zit de realiteit, waar zit de menselijkheid?
– Nieuwkomers die dagelijks meer vrij te besteden hebben dan geboren Nederlanders die hier jarenlang hebben gewerkt en hebben bijgedragen. Waar zit de logica, waar zit de redelijkheid?
– Nieuwkomers krijgen gratis zorg en inwoning, maar de zorg is voor veel oorspronkelijke inwoners volstrekt onbetaalbaar geworden. Maar we blijven gewoon nog verder uitkleden en verhogen.
– Vrouw of allochtoon zijn is belangrijker bij sollicitaties dan kennis en kunde. Waar zit de logica? Hoezo gelijkheid?
– Er heerst meer discriminatie tussen allochtone bevolkingsgroepen onderling dan van de autochtone bewoners naar allochtonen, maar die worden daar nooit op aangesproken. Jullie hebben die slechte basis zelf gecreëerd door iedere nieuwkomer alleen maar te vertellen wat hun rechten zijn en niet hoe ze zich aan moeten passen aan wat hier de normen en waarden zijn. En nu gebeurt gewoon precies hetzelfde opnieuw. En u vindt het gek dat de bevolking dan gaat reageren en het zelf gaat oplossen? Hoe naïef bent u?
– Tot in de 3e generatie spreken allochtonen onderling nog steeds Turks of Marokkaans en spreken en begrijpen de Nederlandse taal vaak ronduit slecht. In Duitsland en België spreekt men op straat onderling gewoon de taal van het land waar ze wonen. Waarom hier niet?
– Waarom moeten wij ons blijven aanpassen aan andere culturen en niet andersom zoals dat in Australië of Zwitserland normaal is? DAARIN ligt het grootste deel van de angst voor nieuwkomers met hun gebruiken en religies! NIET in het feit dat ze een veilig onderkomen moeten krijgen.
– Wij (nooit u) moeten blijven bezuinigen, maar er blijken miljarden beschikbaar voor Brussel, andere lidstaten, schilderijen en massa’s jonge, mannelijke, eisende ‘vluchtelingen’ terwijl de zorg voor onze eigen mensen heel veel geld en personeel moet ontberen.
– Mensen in uitzichtloze situaties plegen zelfmoord, schrikbarend veel zelfs de laatste jaren. Daar bent u met uw beleid debet aan, maar u negeert en bagatelliseert dat. Kunt u echt slapen ´s nachts?
Het gaat bij u alleen nog maar om geld en uw eigen hobby; het ‘politieke spel’. En u begrijpt nog steeds niet waar al die boosheid, agressie en onvrede onder de bevolking ‘ineens’ vandaan komt? U bent door al het bovenstaande HET voorbeeld en DE reden tot de verhuftering en de verharding in Nederland en alleen u kunt daar verandering in brengen. U hebt daarin een voorbeeldfunctie, maar u geeft volstrekt het verkeerde voorbeeld.
Het volk is de jarenlange leugens meer dan zat! Het volk is de manipulaties van zowel de overheid als de media meer dan zat! Het volk is het eeuwige gedraai, het geblunder en het geld verspillen spuugzat en accepteert het doorschuiven van deze leugenachtige en uitbuitende elite naar andere mooie posities niet meer!
Kortom, het volk GELOOFT u niet meer en het volk VERTROUWT u niet meer! Het wordt dus tijd voor een ander beleid, want ik houd echt mijn hart vast voor de gevolgen die zich steeds vaker aandienen en voor wat ik steeds vaker om me heen hoor en zie.
Niet echt hoogachtend,
een zeer, zeer bezorgde burger.
Door:
E.V.T.(voor www.ejbron.wordpress.com)