Keek op de Week: Tellen burgers in Hollands Kroon?.

Datum:
 • maandag 18 januari 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Afgelopen 2 weken vonden enerverende gebeurtenissen plaats in het gemeentelijk theater De Ontmoeting.


  Zorgcontract met G4S. 

  Zo was daar ene mevrouw van Gent van de Seniorenpartij die geen kijkje in de keuken van de totstandkoming van het zorgcontract met beoogd contractor (* aannemer) G4S wilde toestaan totdat het contract getekend was. Het gaat slechts om een slordige €28.400.000 en daar heb je geen pottenkijkers bij nodig; kan wel op de achterkant van een sigarendoos worden nagerekend. Enfin, daar was raadslid en lastpost Eichhorn (jammer dat de man lid is van GL), die in den lande informatie heeft ingewonnen over bekendheid in de zorg met G4S. Bekendheid met G4S op zorggebied bleek alom afwezig hetgeen in flagrante tegenstelling was met uitspraken van van Gent die het tegenovergestelde beweerde. Tegelijkertijd brak een storm rond G4S los op de Sociale Media en zelfs de kranten werden een beetje dapperder in hun berichtgeving over deze zaak. Kennelijk zat van Gent met G4S in haar maag maar bleef daarentegen stug volhouden dat G4S een uitstekende keuze was. Plotsklaps was daar een programma van de BBC met als onderwerp de firma G4S waarvan personeel van een zorgafdeling/zorgmaatschappij niet met hun tengels van jongens en/of meisjes had kunnen blijven. Hoera, daar kwamen als reddende engelen integriteits c.q zedelijkheidaspecten om de hoek kijken die best wel belangrijk zijn in een contract in de verzorgende sfeer. EXIT G4S.
  Wordt vervolgt.
  __________________________________________

  Fusie met Den Helder. 

  De mank lopende gemeente HK is nog maar nauwelijks krakend in beweging of Nawijn (zetbaas-burgemeester HK ) wil alweer samengaan met het in verval zijnde Den Helder. Hij zal wel denken, de inkomens in HK zijn zo hoog, daar kan best wat af door de extreem hoge OZB van Den Helder ook hier in te voeren. En wat maakt het mij uit; de ons kent ons VVD’ers dekken elkaar toch wel af.

  Overigens is het een geheel nieuw fenomeen dat een burgemeester zijn eigen gemeente wil opheffen; moet hij van het ongedierte in Den Haag om zijn politieke loopbaan veilig te stellen of handelt hij op eigen initiatief waarvoor Anna Paulowna, Nieuwe Niedorp, Wieringen en Wieringermeer opgeofferd gaan worden. Vrijheid van ondernemen terwijl in de raad hierover nog niet gesproken is?

  Hoe het ook zij, de bevolking is niets gevraagd en Meskers (ook al VVD en wethouder die het beste met u voor heeft  (a raison van €85.000/jaar) deed gewoontegetrouw een brute greep in zijn fantasiebuidel door te stellen dat fusies rendabel zijn. Hij daagt professor Allers uit, een expert in de fusiekunde, die stelt dat fusies niets opleveren. Meskers zegt dat de prof. de papieren en documenten van HK mag inzien waaruit moet blijken dat de beweringen van Prof. Allers teniet gedaan worden.

  Wij zijn benieuwd en hopen dat Prof. Allers niet alleen de gegevens inziet maar ook de waarde van die verstrekte gegevens. Wij hebben namelijk de indruk dat de professor wel eens geheel andere beoordelingscriteria zou kunnen aanhouden dan die in de door politicus Meskers te verstrekken gegevens met resultaten.
  Overigens, heeft de HK-fusie voor U voordelig uitgepakt?

   PS. Wist u dat de OZB in HK met 9% extra verhoogd wordt?

  Wordt vervolgt.
  ___________________________________________

   Opvang asielzoekers 

  Een Twitter bericht van Hollands Kroon: 'Hollands Kroon zet zich in voor vluchtelingen en woningzoekenden.' Een eerste poging om mogelijk ongenoegen weg te nemen? Te doorzichtig.

  In een Nieuwsbericht op 14 januari: 'de Raad van Hollands Kroon wordt op 28 januari gevraagd een principebesluit voor vestiging van een asielzoekerscentrum voor 600 - 800 bewoners te nemen.'
  Het besluit is al genomen alleen waar lijkt nog besloten te moeten worden. De inwoners blijken niet bij het wel of geen asielzoekerscentrum te worden betrokken.
  Dit is Hollands Kroon!

  Er wordt alleen een besluit  genomen dat Hollands Kroon meewerkt aan het vestigen van een asielzoekerscentrum zonder aantallen te noemen. Daarbij wordt duidelijk aangegeven welke locaties daarvoor in aanmerking komen. Daarmee gaat de raad naar de burger toe om te horen hoe men er tegenover staat. 

  Wat de VVD betreft huisvest Hollands Kroon  óf extra statushouders óf een AZC, maar niet allebei. Senioren Hollands Kroon (SHK) stelt dat er eerst overleg met de buurgemeenten moet worden gehouden, voordat Hollands Kroon op eigen houtje groen licht voor een AZC geeft. “Wij vinden een goede communicatie met onze inwoners van het grootste belang voordat we hier over beslissen", zegt fractievoorzitter Jip Panras. “Willen we überhaupt een AZC? Daar moet je in de raad over praten en de kaders stellen.
  Het CDA wil wel dat de raad zich over het voorstel buigt. 
  Het besluit wel of geen medewerking verlenen wordt dus alleen in de raad besproken. De burgers worden hierbij niet betrokken.

  Wordt vervolgt.

  Redactie JAS  2 reacties :

  Wim Hermans zei

  (Lada) Benieuwd hoe men dan naar de burger toekomt, wordt dat een referendum?

  Anoniem zei

  De vaderlandse "democratie" en referenda bijten elkaar dus is het niet te verwachten dat burgers in HK mogen mee beslissen of er wel of geen asielzoekerscentrum in hun achtertuin komt.
  Het zal in ieder geval onder geen enkele voorwaarde in de buurt van (hoge) ambtenaren of politici komen.

  Een reactie posten