Geen einde aan overlast windmolens

Datum:
 • maandag 18 januari 2016
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Haarlem -Noord-Holland is nog lang niet af van overlast veroorzakende windmolens. Het was ooit de bedoeling dat deze zouden worden weggesaneerd in het kader van het project wind op land, maar het verwijderen van deze molens kost veel te veel geld volgens de provincie.
  Roel van Leeuwen Lvan.leeuwen@hollandmediacombinatie.nl 

  Sinds vrijdag kunnen ondernemers hun plannen voor nieuwe windparken formeel indienen bij 'de provincie. Ze hebben in Noord-Holland te maken met een specifieke regel, anders dan in bijvoorbeeld Zuid-Holland of Utrecht. Ze moeten per nieuwe turbine twee oude turbines wegsaneren. In de praktijk verdwijnen echter alleen de kleinste - en dus goedkoopste - windmolens (tot 300 kilowatt). Grotere turbines (van 600 kilowatt tot 1 megawatt) worden niet opgeruimd. En juist deze turbines zorgen her en der in de provincie voor overlast.

  Opruimen kost tientallen miljoenen euro's 

  Gedeputeerde Tjeerd Talsma benadrukt dat er wel zeventig tot tachtig oude molens verdwijnen waardoor de verrommeling van het landschap wordt tegengegaan. Maar hij erkent dat de provincie blijft zitten met windmolens die overlast veroorzaken. „Als we die allemaal willen opruimen dan kost dat ons tientallen miljoenen euro's. Daarnaast hebben de eigenaren een vergunning en dus rechten."

  Een fiasco 

  „Wat nu wordt weggehaald is oude zooi", concludeert Henno Dasselaar, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW). „De intentie van het saneringsbeleid was goed, maar het is uitgelopen op een fiasco. Alle molens die overlast veroorzaken, worden niet aangepakt. Soms wordt er niet eens een molen weggesaneerd, maar alleen een vergunning." Het is een hard gelag voor omwonenden die al jaren overlast ondervinden van de turbines. Tijdens een excursie door de provincie, twee jaar geleden, werden Statenleden geconfronteerd met hevig geĆ«motioneerde mensen die hun hoop op hen had- en gevestigd. Toen gaven diezelfde statenleden nog aan dat het de bedoeling was dat de overlastgevende windmolens zouden worden weggehaald.

  Dit blijkt in de praktijk niet haalbaar. Wel zijn er volgens Talsma gesprekken geweest met omwonenden en de eigenaren van turbines om de overlast te beperken. Dit heeft op verschillende plekken geleid tot afspraken.

  Eerste plannen 

  Noord-Holland heeft nog 76 megawatt nodig om aan de eisen van het Rijk te voldoen en in zozo uit te komen op 685,5 megawatt. Afgelopen vrijdag zijn de eerste plannen ingediend bij de provincie. „Dit gaat lukken", zegt Talsma. „Er is veel belangstelling van initiatiefnemers." Wel moeten de eigenaren van oude, te saneren windturbines het nog eens worden met de initiatiefnemers van nieuwe windparken. Die beklaagden zich erover dat de eigenaren - die zich hebben verenigd - te hoge bedragen vroegen voor hun windturbines.

  De provincie bemiddelt. Talsma: „Tegen de eigenaren heb ik gezegd dat ze niet te veel moeten vragen en tegen de initiatiefnemers dat ze niet te weinig moeten bieden. De partij- en moeten wel bij elkaar komen:' Felix Olthuis, bestuurslid van de Vereniging Herstructurering Windturbines (eigenaren, red.) zegt dat de gesprekken met de initiatiefnemers nog lopen. Voor half mei moeten die hun plannen hebben ingediend. Als blijkt dat dat er meer zijn dan er nodig zijn om op 76 megawatt uit te komen, wordt gekeken naar de locaties, waarbij de ruimtelijke kwaliteit de doorslag geeft. Plannen voor het Noordzeekanaal-gebied krijgen de voorkeur. De NLVOW is positief over deze maatregel.

  Kritisch is de NLVOW wel over de compensatie voor omwonenden. Die bedraagt volgens deze club een paar honderd euro per woning. „Dat is te vergelijken met een wipkip voor een speeltuintje." Talsma wijst erop dat de compensatie per project wordt geregeld en dat wordt uitgegaan van de gedragscode van de NWEA, de organisatie die de belangen van de windenergiesector behartigt. Het gaat om 40 tot 50 cent per MWh. Bij de Waardpolder bij Wieringerwaard komt dit uit op zo'n 30.000 euro per jaar. „We moeten ook niet uit het oog verliezen waarom we dit doen. De winst is minder CO2-uitstoot. Dat is goed voor de gezondheid en de natuur en tegen de temperatuurstijging."

  Alleen in Noord-Holland en Flevoland wordt de operatie 'Wind op land' gekoppeld aan herstructurering van windmolens. Toch behoort Noord-Holland tot de koplopers als het er om gaat hoeveel van de totale doelstelling (685.5 megawatt) al gerealiseerd is. In Zuid-Holland moet eind 2020 welgeteld 735 megawatt gerealiseerd zijn. Dat is het dubbele van wat er nu staat. In Utrecht bedraagt de opgave 100 megawatt.

  ____________________________________________

  NDSM-plan voldoet niet aan eisen 

  Het molenplan van NDSMenergie in het Amsterdamse
  havengebied voldoet niet aan de eisen van de provincie.
  Provinciale Staten hebben bepaald, dat windturbines op
  minimaal 600 meter afstand van woningen moeten
  worden geplaatst. Hieraan voldoet het huidige plan
  niet. Talsma: „Het is een heel actieve groep en ik heb
   waardering voor hun strijd, maar er staan 450
  woningen binnen een straal van 60o meter. Ik kan niet
   tegen bezwaarmakers zeggen: 'hier gelden de regels
   niet, want het is Amsterdam'. Dat houdt geen stand
  bij de Raad van State." Volgens Talsma klopt het
  beeld niet dat iedereen in die buurt achter de plannen
  staat. „Er zijn vijf of zes uwen mensen uit dat gebied
  die op voorhand bezwaar hebben gemaakt tegen de
  plannen."

  Daarnaast kunnen daar volgens Talsma geen hoge
  windturbines komen door de nabijheid van Schiphol.
  „Veiligheid gaat bij ons boven alles."

  ______________________________________________

  NHD
  1 reacties :

  Anoniem zei

  Zo zie je maar weer: DE (r)overheid liegt weer eens dat het gedrukt staat.
  En de mensen die last hebben van deze boeren windmachines zitten nog steeds in de kolereherrie.

  Geld telt!

  Mensen niet!

  Een reactie posten