Asielzoekers: Burgers nu al buitenspel gezet?

Datum:
 • vrijdag 15 januari 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Mijnheer Ravensteijn maakt een cruciale fout in zijn stuk:

  'Vluchtelingenproblematiek door Rob Ravensteijn'.
  Het zijn namelijk maar voor een klein deel vluchtelingen, de meesten zijn migranten die uit veilige gebieden komen en zeker niet uit oorlogsgebieden. Velen hebben valse paspoorten en de huidige instroom van de zogenaamde zielige vluchtelingen bestaat volgens de Duitse politie voor 95% uit jonge mannen.

  Jonge mannen die hun vrouw en kinderen in de steek hebben gelaten, het geld van huis hebben meegenomen (waar dat ook moge zijn) en onderweg ook nog de tijd hadden (op de vlucht?) een dure telefoon te kopen. Die migranten hebben geen enkel recht op opvang, wel de echte vluchtelingen, maar aangezien het COA de toevloed niet aankan is er nauwelijks of geen controle meer op wie er nu wel of geen echte vluchteling is, dus wordt ieder migrant, incl. IS “strijders” maar vluchteling genoemd.

  De heer Ravensteijn schrijft vervolgens dat 'er geen ontkomen aan is'. Is er door de gemeente al een besluit genomen? Zo ja, waarom zijn de inwoners niet geïnformeerd en hun mening meegenomen in de besluitvorming want het begint er aardig op te lijken dat alles al achter de rug van de inwoners van Hollands Kroon al besloten is?

  De heer Ravensteijn beweert onder punt 1: "1200 op een bevolking van 47000 zou betekenen dat er nu 434.000 vluchtelingen zijn. Dat is nu niet het geval". Hoe weet u of dat aantal van 434.00 wel of niet klopt? Het Rijk is zoals u weet uiterst terughoudend met het verstrekken van de juiste aantallen en heeft het steeds over 'GEREGISTREERDE' vluchtelingen, daar zijn de illegalen en ONGEREGISTREERDE asielzoekers dus niet bij gerekend.

  De gemeente Den Helder (ca. 50.000 inwoners) heeft al ruim 1400 migranten opgevangen, Schagen gaat ook die kant op en elders in het land worden in plaatsjes met een paar honderd inwoners vele honderden migranten geplaatst, dit tegen de wil van de inwoners.

  Nederland telt 400 gemeentes dus het is niet erg moeilijk uit te rekenen als iedere gemeente zoals bovengenoemde gemeentes er net zoveel opnemen en dan kom je dus aan het verontrustend aantal van 434.000 vluchtelingen (in 1 jaar).

  Onder punt 4 vraagt de heer Ravensteijn zich af: 'Gaat de huisvestingsopdracht niet ten laste van eigen burgers die soms al lang moeten wachten op een betaalbare woning?' Gemeente voorlichter mevr. Slot is hier duidelijk over: “Naast nieuwbouw zijn er ook andere mogelijkheden om extra huureenheden aan de woningvoorraad toe te voegen” De gemeente gaat uit van 4 vluchtelingen per woning. Een eenvoudige rekensom leert ons dat de 400 EXTRA vluchtelingen dus 100 woningen zullen betrekken en voor de reguliere bevolking, waarvan zeer waarschijnlijk al een groot percentage al jaren op een woning wacht stelt de gemeente 50 woningen beschikbaar. Woningen die er nu helemaal niet zijn en die in het gunstigste geval nog gebouwd moeten worden en waar nog vergunning voor aangevraagd moet worden.

  Onder punt 5 vraagt de heer Ravensteijn zich af: "Zijn de kosten van opvang geheel declarabel bij het Rijk?" Zoals u wellicht weet betaalt iedere burger in Nederland belasting, dus linksom of rechtsom, de bewoners van Hollands Kroon draaien op voor de kosten van iedere migrant, zijnde 30.000 per persoon, dus de vraag of het Rijk gaat bijdragen is overbodig. Het risico dat de bewoners van Hollands Kroon lopen is dat we en via de gemeentelijke belastingen moeten bijdragen aan de opvang EN via belastingafdracht aan het Rijk , dat is dubbele belasting voor de burgers van Hollands Kroon. Een simpele rekensom leert ons dat 60.000 vluchtelingen de Nederlandse belastingbetaler minimaal 1,8 miljard Euro gaat kosten en als het er ruim 400.000 zijn dan kost het de belastingbetaler 12 miljard en dat geld heeft Nederland niet eens, dat moet geleend worden en opgeteld worden bij de giga schuld die Nederland al heeft: 500.000.000.000,00 miljard Euro. Schuld die met het jaar groter wordt en zal opgebracht moeten worden door u, uw, kinderen, achterkleinkinderen en ga zo maar door.

  De onzin die de gemeente ventileert:  'Het college van Hollands Kroon denkt dat een asielzoekerscentrum en het extra huisvesten van vergunninghouders een blijvend positief effect kunnen hebben op de leefbaarheid van de kernen. Want, zo laat B&W schriftelijk weten: 'De nieuwe bewoners maken net als ieder ander gebruik van de voorzieningen zoals zorg, scholen, openbaar vervoer en sportverenigingen.' is inmiddels al vele malen door diverse economen als leugen bestempeld, maar waarschijnlijk verdiepen raadsleden en wethouders zich niet in dit soort “kleinigheden”, ze zijn tenslotte kampioen in het des informeren van hun onderdanen.

  Helemaal verontrustend is het als we de berichten van de afgelopen dagen hebben gelezen, georganiseerde berovingen en aanrandingen in diverse Duitse steden, maar ook in Zwitserland, Oostenrijk en Zweden,werden en worden nog steeds autochtone vrouwen door asielzoekers en migranten, die al jaren gastvrij ontvangen worden door de slachtoffers, aangerand en beroofd.

  Het college van Hollands Kroon noemt alleen 'een blijvend positief effect'. Feiten worden niet erg op prijs gesteld, als het gaat om immigratie, integratie en islam. Die verstoren het wensdenken en vergroten het ongemak. Dan liever kromme redeneringen en verzonnen feiten.


  Een meeschrijver van Stichting JAS  7 reacties :

  h.oldeboom zei

  Ben benieuwd hoeveel van die asielzoekers op het land in de bollen gaan werken; kunnen ze de Polen helpen als het koud, nat en glibberig is zoals nu.

  Anoniem zei

  De politiek zal niet eerder rusten voordat heel Nederland geïslamiseerd is en we allemaal 5x daags met onze kont omhoog naar het oosten liggen te bidden. Verkrachten van vrouwen en jonge jongetjes uit naam van Allah is dan gewoongoed geworden.
  We mogen die vooruitgang nog zelf financieren ook.

  Rob Ravensteijn zei

  Met mijn betoog probeer ik de lokale belangen scherp te omlijnen. Het totale probleem is vele malen groter: denk het westerse wapenarsenaal weg het wordt een stuk vrediger in de wereld. Bestrijd de armoede, idem dito. Wat kunnen we aan en wat niet? Daarover moet de lokale discussie gaan. Burgers sterk maken en zorgen dat het bestuur daar gevoelig voor wordt: gemeente, provincie, Rijk en COA. Zij moeten luisteren en rekening houden met wat sociaal ingestelde burgers in redelijkheid kunnen en willen dragen.

  P.v.d.Munnik zei

  Mr. Ravenstein, u probeert de lokale belangen scherp te omlijnen. HK. heeft geen enkel belang bij de opvang van grote aantallen migranten.

  Een paar mensen uitgezonderd die flink gaan verdienen aan de opvang kost het de gemeenschap in Hollands Kroon alleen maar verschrikkelijk veel geld.
  We geven als Nederland al decennia lang jaarlijks vele miljarden aan ontwikkelings hulp en dat geld verdwijnt in de zakken van hulpverleners en dictators in Afrika. Uit geen enkel rapport is gebleken dat de miljarden aan ontwikkelingshulp ook maar iets hebben geholpen om de armoede te bestrijden.

  Het wapenarsenaal wegdenken uit Europa of de wereld is ondenkbaar, de vele oorlogen hebben dat bewezen, alleen een land wat zich kan verdedigen is sterk en zal met rust gelaten worden.
  Een goed voorbeeld is Israël: als dat land zich vandaag zou ontwapenen dan is er morgen geen Israëliet meer in leven, allemaal vermoord door palestijnen of andere arabieren.

  Burgers sterk maken en zorgen dat het/een bestuur daar gevoelig voor wordt is een loffelijk streven, maar is een utopie. Bestuurders, zoals u zelf zult of al heeft ervaren binnen uw eigen partij, trekken zich niets aan van hun kiezers en in Den Haag weten ze niet eens wat u er mee bedoelt.

  P.v.d.Munnik zei


  Hollands Kroon - De raad voelt zich niet gewaardeerd en serieus genomen door de gemeente Hollands Kroon. Op een gegeven moment was daar de druppel die de emmer deed overlopen.

  Nieuwe Niedorp teleurgesteld in Hollands Kroon - 'Woorden, weinig daden'

  Mr. Ravensteijn, bovenstaande geeft al aan dat wat de burgers ook proberen en hoe ze het ook proberen, er niet naar ze geluisterd zal worden door de politiek. De politiek heeft haar eigen agenda en die voeren ze ook uit en als dat de belangen van de burger schaadt dan moet dat dan maar.

  h.oldeboom zei

  Vrediger in de wereld? Heeft de naïeveling Ravensteijn niets gehoord over de aanslagen en aanrandingen de laatste tijd. Ja meneer Ravensteijn; als je nooit echt in het buitenland geweest bent maar alleen op vakantie, dan kun je niet weten dat je een gewoonte/mentaliteit niet zomaar kunt omdraaien. Het zijn niet allemaal van die watjes zoals in dit land. U kunt beter weer in de politiek gaan; daar is het een stuk vrediger.

  Anoniem zei

  Mijnheer Ravensteijn, dankzij Obama, de held van links Nederland gaat het dramatisch slecht in de VS zoals te lezen is in het onderstaande fragment uit een artikel.

  "De huidige autoriteiten echter geven niets om de daling van de middenklasse, die ooit de motor was van de Amerikaanse economie. De premies voor de ziektekostenverzekering bijv, zijn 3 keer sneller gestegen dan de federale ambtenaren zeggen, en in 2016 wordt in het hele land een stijging in deze kosten verwacht van 20,3% die miljoenen gezinnen zal raken. Sinds 2012 steeg de voedselprijsindex van 73 naar 162 soorten producten. Vandaag leven 47 miljoen Amerikanen in armoede, voor elk 5e kind in Amerika worden voedselbonnen uitgegeven, 1,5 miljoen Amerikaanse gezinnen leven van minder dan 2 dollar per dag, en elk jaar maken 46 miljoen mensen gebruik van de diensten van voedselbanken".

  Het zou geen kwaad kunnen als u wat meer met beide voeten op de grond zou staan.

  Een reactie posten