'Kamer moet windpark Veenkoloniën afblazen'

 Economische Zaken moeten de aanwijzing vaan het windpark Drentse Monden en Oostermoer afblazen.

DVHN | Gepubliceerd op 05 oktober 2015, 

De 250 ondernemers uit Stadskanaal en het Drentse mondengebied, verenigd in twee ondernemersverenigingen, hebben een indringend beroep met deze strekking op de leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken gedaan. 

Ze doen dat als vervolg op het televisieprogramma De Monitor dat zondagavond is uitgezonden. Daarin stelde hoogleraar bestuursrecht prof. Bröring (RUG) dat de aanwijzing van het gebied als locatie voor een windpark een groot voorbeeld is van onfatsoenlijk bestuur. ,,De boel was al in kannen en kruiken en toen zijn er wat voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Het waren niet eens echte inspraakbijeenkomsten. Veel informatie is gewoon achtergehouden, er was geen transparantie”, oordeelt Bröring.

De ondernemers spreken van een onaanvaardbare gang van zaken. Ze willen dat de Kamerleden de minister sommeren om een streep door de plannen voor het windpark te zetten. In plaats van een windpark willen de bedrijven steun voor ontwikkeling van het Solar Park Veenkoloniën.

De ondernemers menen dat de komst van een grootschalig windpark desastreuze gevolgen heeft op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Ze blijven zich verzetten tegen de aanwijzing, aldus Jan Nieboer, voorzitter van de ondernemersvereniging.

,,De Raad van State heeft gisteren de komst van een windmolenpark bij de Eem in Utrecht tegengehouden. De molens zouden een aantasting zijn van het open landschap. Dat geldt ook voor de Drentse monden en de veenkoloniën.'' De ondernemers hebben procedures in voorbereiding richting de Raad van State. Ook wordt een civiele procedure in gang gezet tegen de aanwijzing.

DVHN

0 reacties :

Een reactie posten